handdator

Visa fullständig version : Fuktskada i brf från hyresgäst pga översvämmad golvbrunn


happy248
2011-04-06, 07:48
Vi har en hyresgäst i fastigheten som genom en översvämmad golvbrunn (dvs den var inte rensad av lgh-innehavaren) orsakat fuktskador på en bostadsrättsmedlems lgh i våningen under.

Vilka regler och lagar gäller i detta fallet och vem betalar?
Hur fungerar det när en hyresmedlem orsakar skada på en bostadsrättsmedlems lgh?

Hyresmedlemmen i sig röker i lägenheten (väggarna är helt förstörda och det finns fimpar överallt), är väldigt ovårdad och lägenheten ser ut som en soptipp, men inga grannar har klagat.

Vilken rätt har vi i styrelsen att avhysa en hyresmedlem i en bostadsrättsförening?

Gusten
2011-04-06, 12:29
Hyresgästen skulle kunna vara skadeståndsskyldig i samma utsträckning som om huset fortfarande varit ett vanligt hyreshus.
Någon uppsägningsgrund föreligger knappast pga denna skada. Hyresgästen har ju samma besittningsskydd som hyresgäster i ett vanligt hyreshus