handdator

Visa fullständig version : Stämmobeslut eller styrelsebeslut i brf


Mr Magoo
2011-03-29, 22:05
Får inte riktigt koll på detta, är väl förmodligen inte tillräckligt påläst. Har några frågor om vem som beslutar vad.

1. Att bryta ett avtal med vår förvaltares teknikavdelning och gå ut med nya offertförfrågningar.

2. Se till att få in föreningens resterande pengar från "interimsstyrelsen"

3. Göra en lånekoll, ta in offerter från flera utlåningsbolag.

4. Bilda en gårdsgrupp som tar ansvar för vårt område.

5. Bilda en underhållsgrupp som tar ansvar för framtida underhållsplan.

6. Uppsägning av Securitas och bilda en grannsamverkan i området.

7. Utreda om fjärrvärme kan vara ett alternativ i området.

8. Skylta upp, p-bolag kommer att börja patrullera området.

9. Gå igenom våra försäkringar.

tette
2011-03-29, 22:23
alla punkter är styrelsens ansvar.
Styrelsen beslutar vad ni ska göra själva och vad någon annan genom att köpa en eller flera av dessa uppsspaltade tjänster.
Någon kunnig i ekonomi skulle väl kunna "ta hand om" tidigare missar, försäkringar och något mer.
Styrelsen kan sedan dela in sig i 2 grupper där en tar hand om tekniska frågor, kommande underhåll, fastighetsskötselupphandling m.m.
övriga i styrelsen tar "resten".

Tänk på att det är inte ni som "ställt till det".
Att inte bränna ut er direkt, då är det bättre att satsa mer långsiktigt, vilket innebär kostnader för hjälp utifrån.

Men som sagt hellre det än en styrelse som begår tidigare styrelses misstag (tydligen?)

Mr Magoo
2011-03-29, 22:38
Tack tette!
Vi vill bara få det bra för våra medlemmar och för våra hyresgäster, så fort som möjligt. Alla kommer att få en goare kontakt och må bättre med varandra.

MikHo
2011-03-30, 10:20
Ett par reflektioner på dina punkter.


6. Uppsägning av Securitas och bilda en grannsamverkan i området.


Kan vara bra att ta upp denna fråga på en stämma för att känna av hur många som är intresserade av att medverka i grannsamverkan alternativt anlita ett vaktbolag.
Kan bli vanskligt om ni säger upp avtalet men inte har manskapet att starta igång grannsamverkan.


7. Utreda om fjärrvärme kan vara ett alternativ i området.

Utredningen kan ni själva ta hand om, beslutet om att införa är en väsentlig förändring och bör beslutas på stämma.8. Skylta upp, p-bolag kommer att börja patrullera området.

En hel del avtal med p-bolag lägger över ansvaret på p-bolaget att det är skyltat korrekt.

Mr Magoo
2011-03-31, 21:41
Ett par reflektioner på dina punkter.Kan vara bra att ta upp denna fråga på en stämma för att känna av hur många som är intresserade av att medverka i grannsamverkan alternativt anlita ett vaktbolag.


Vi har redan förankrat detta hos våra medlemmar, har en villaförening samt en samfällighetsförening som redan driver detta på dom två gator som leder in i vårt område. Så nu har vi förhoppningsvis i framtiden full koll.
En hel del avtal med p-bolag lägger över ansvaret på p-bolaget att det är skyltat korrekt.

Där är vi också långt framme, fått fram skyltar så som vi vill ha det och lagen föreskriver. Både medlemmar som hyresgäster är så förhoppningsfulla att det skall bli ordning i området.

MikHo
2011-04-01, 12:28
Ett par reflektioner på dina punkter.

Vi har redan förankrat detta hos våra medlemmar, har en villaförening samt en samfällighetsförening som redan driver detta på dom två gator som leder in i vårt område. Så nu har vi förhoppningsvis i framtiden full koll.

Där är vi också långt framme, fått fram skyltar så som vi vill ha det och lagen föreskriver. Både medlemmar som hyresgäster är så förhoppningsfulla att det skall bli ordning i området.


låter som ni redan tänkt de tankar som jag hade i ärendet och kommit på ordentliga åtgärder för att förhindra problem.

Mycket BRA!

totiki
2011-04-01, 13:10
Läste om en förening som startade eget P-bolag. Det var visst rätt lönsamt till att börja med. Sen blev det slut på felparkeringarna vilket var lika bra.
Det får inte bli för lönsamt för då kan föreningen bli oäkta.

MikHo
2011-04-01, 18:51
Du behöver inte bilda bolag för att bötfälla bilar som står på din mark, markägaren har denna rätt enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering http://notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19840318.htm

Mr Magoo
2011-04-01, 23:13
Vi har anlitat ett bolag, där vi står för skyltningen och det vi vill skall gälla i vårt område. Vi kan höra av oss om någon av våra hyresgäster eller medlemmar exempelvis har övernattningsgäster på våra besöksparkeringar för att slippa lappning. Vi kan ringa om någon är felparkerad, eller om bilar som inte skall vara i området. Dom får betalt genom felparkerade bilar och vi genom ordning i området.