handdator

Visa fullständig version : Stämmobeslut


Mr Magoo
2011-03-28, 20:35
Kan man ta ett stämmobeslut via mail om medlemmarna är överens om detta eller måste man samlas till ett gemensamt möte?

tette
2011-03-28, 21:48
Finns det ett ärende som inte kan vänta till ordinarie stämma, verkar det vara dåligt planerat. För det kan ju inte vara någon större fråga som gäller?

Mr Magoo
2011-03-28, 21:56
Finns det ett ärende som inte kan vänta till ordinarie stämma, verkar det vara dåligt planerat. För det kan ju inte vara någon större fråga som gäller?
Det var en fråga, kan man ta det via mail?

tette
2011-03-28, 22:52
Nästan ingenting är prövat i de lagar som gäller. men det låter inte som det vore riktigt att ta ett stämmobeslut genom ett brev.

Det låter ju som om alla är överens, varför skulle man annars riskera att ett dylikt beslut kan bli en process där någon klagar?

Mr Magoo
2011-03-28, 22:59
Nästan ingenting är prövat i de lagar som gäller. men det låter inte som det vore riktigt att ta ett stämmobeslut genom ett brev.

Det låter ju som om alla är överens, varför skulle man annars riskera att ett dylikt beslut kan bli en process där någon klagar?

Så ditt svar är?

totiki
2011-03-29, 08:00
Nej, jag tror inte det. Mycket av det formella kring stämman blir svårt att uppfylla. Röstlängd t ex. avisering blir knepiga frågor. Kanske med bankID?

Styrelsebeslut ser jag inga problem med, däremot.

clabbe
2011-03-29, 08:27
Ni måste ändå kalla minst en vecka före extra stämma, varför inte en stämma som vanligt? De som är förhindrade att närvara kan ju rösta genom fullmakt.

Mr Magoo
2011-03-29, 18:40
Försöker bara hitta snabbare kannaler om det skulle fungera. Vi har nu varit igång i fyra månader efter övertagandet från vår interimsstyrelse. Vi har fått jobba hårt och mycke, långtidsavtalen med Riksbyggen, hyresgäster som stått registrerade som br innehavare, alla våra tillsvidareavtal, försöka skapa en underhållsplan, informera våra medlemmar vad det är som gäller när man bor i br, hjälpt några av våra hyresgäster med nya avtal, mm. Som jag skrivit tidigare så har vi inga lokaler i vår förening (förutom det gamla mattvättrummet). Skall vi ha ett möte, styrelse, stämmomöte eller informationsmöte så måste vi ut och hyra. Det är inte riktigt lämpligt att styrelsemöterna sker hemma hos någon i styrelsen enligt tips från forumet. Härav min fråga. Vi vill komma vidare, få genomröstat att mattvättrummet skall användas till föreningslokal för alla medlemmar. Skall vi nu börja kalla till stämma för denna fråga och om fyra veckor kalla till årsstämma, under tiden ha vår första vårstädning så kanske det blir för mycket.

Var hittar jag information om gränsen när styrelsen kan fatta beslut och när man måste kalla in stämman?

clabbe
2011-03-29, 20:27
Jag är inte av den åsikten att styrelsemöten måste hållas på neutral mark så att säga. Någon särskild lokal för detta ändamål enbart är trevligt men inte ett tvång.
Ni kan väl nöja er med ordinarie stämma i en hyrd lokal och där argumentera för att ändra tvättrummets användning. Vad jag förstår används deg lite så det kanske är lätt art få igenom en ändring.
Jag är osäker p var gränsen går för styrelsens beslutanderätt i detta fall.

Admin
2011-03-29, 20:57
Det ska gå bra att hålla en föreningsstämma per capsulam, som det heter, dvs att protokoll skickas runt till alla. Dock skulle jag rekommendera att detta inte sker via mejl, utan att samtliga undertecknar "stämmoprotokollet" - tillsammans med datum för detta - i pappersform för att undvika risk för eventuella framtida problem.

Datum för när "stämman" då ska anses ha hållits blir när den sista medlemmen/"stämmodeltagaren" undertecknar protokollet.

Mr Magoo
2011-03-29, 21:23
Vi vill ju inte göra fel, men snabbare kunna komma vidare. Har styrelsemöte imorgon med 13 nya frågeställningar som vi skall ta ställning till.

Är rädd för att jag ställt denna fråga förut, men har varit en del att tänka på. I så fall hoppas jag att ni har överseende.
Vi kommer ur "vårt" långtidsavtal med Riksbyggen. Har en ledamot som tidigare varit fastighetsskötare åt kommunala bostadsbolag via sitt egna bolag. Han är intresserad av att ta över skötseln av föreningens område efter Riksbyggen.
Vi tar in offerter från andra, kan han sitta kvar i styrelsen? Beslutar stämman ett sådant övertagande?

tette
2011-03-29, 21:55
Om du menar att den nuvarande styrelseledamoten skall bli fastighetsskötare och sköta marken och eventuellt andraa tjänster kan han inte sitta kvar i styrelsen, det blir jäv att besluta om sin lön tillexempel.
Detta är en ren o klar styrelsefråga att anställa eller teckna ett förvaltaravtal.
Lycka till i nya förvaltningen ta en sak i taget så blir det bra.

Få igång styrelsen, och skötseln planera för en stämma där ni tar beslut och informerar medlemmarna hur ni tänkt sköta styrelsearbetet.

Har ni ingen möjlighet att ha en planeringskonferens? Den kostnaden tror jag betalar sig med att en ny styrelse har chansen att snacka ihop sig, gärna hitta någon kunnig person som hjälper er med ett program o genomförande, man hinner mycket över en helg om det är välplanerat.

Mr Magoo
2011-03-29, 22:14
Har ni ingen möjlighet att ha en planeringskonferens? Den kostnaden tror jag betalar sig med att en ny styrelse har chansen att snacka ihop sig, gärna hitta någon kunnig person som hjälper er med ett program o genomförande, man hinner mycket över en helg om det är välplanerat.

Planeringskonferens, det kanske blir för dyrt för oss. Vi vill bara ner i mattvättrummet.:6:

MikHo
2011-03-30, 10:27
Har en ledamot som tidigare varit fastighetsskötare åt kommunala bostadsbolag via sitt egna bolag. Han är intresserad av att ta över skötseln av föreningens område efter Riksbyggen.Antar att han kommer att driva detta via sitt bolag?
Oavsett är det inte lämpligt att personen fortsätter med styrelsearbetet om han skulle ta över förvaltningen.

Det brukar även bli ganska svårt att skilja på grannen eller förvaltaren när man ingår denna typ av avtal. jag hoppas att personen är medveten om att han/hon kommer att bli stoppad av sina grannar i tid och otid med diverse frågor som egentligen ligger på förvaltarens bord.

Det är en svår balansgång att förvalta samma område som man bor i.


Är ni och han/hon fortfarande intresserade så får personen inkomma med avtalsförslag som ni övriga i styrelsen får diskutera och jämföra. Det är viktigt att personen inte är med på någon del av upphandlingen för att inte kunna tillskansa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.

Mr Magoo
2011-03-31, 20:41
Är ni och han/hon fortfarande intresserade så får personen inkomma med avtalsförslag som ni övriga i styrelsen får diskutera och jämföra. Det är viktigt att personen inte är med på någon del av upphandlingen för att inte kunna tillskansa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.
Tog det på mötet, kommer att ha ett nytt den 20:e där han inte finns med personligen, utan vi kommer att ha fyra offerter att ta ställning till.

Mr Magoo
2011-03-31, 21:16
Diskussionen om tvättstugan hade vi på vår dagordning. Jag förklarade om vad vi pratat om på forumet, och det fanns massor av frågor. Självklart är det svårt för alla där ute att veta hur det ser ut hos oss. Mattvättstugan har hållits "hemlig" av "urinvånarna" som bott i området sen det byggdes. Ingen gör anspråk på lokalen så jag och övriga styrelsen samt majoriteten av våra medlemmar förstår inte varför man behöver ha ett extra stämmobeslut. Varför kan man bara inte lösa detta med sunt förnuft? Nu är en av våra lägenheter där en hyresgäst bor uppsagd, vi vill bjuda in några mäklare för information. Skall vi ta det hemma hos någon av våra ledamöter, eller hyra en lokal. Känns lite jobbigt. Måste det vara så? kan man inte med det underlaget bara lösa problemet? Gör vi inte detta lite för krånligt?