handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet för styrelsen


Mr Magoo
2011-03-23, 21:16
Vid vår ett halvår försenade årsstämma mot vad föreningens stadgar föreskriver, händer detta. Medlemmarna tar över föreningen från vår interimsstyrelse genom att välja en ny styrelse på mötet. Hur fungerar det på kommande stämma i maj när det gäller frågan om "ansvarsfrihet för styrelsen" under 2010? De "gamla" satt i 11 månader och stämmans valda styrelse i 1 månad.

clabbe
2011-03-23, 21:29
Man beslutar om ansvarsfrihet för den tid respektive styrelse suttit. Vanligtvis tas ju allt i ett enda beslut och för er del skulle ett beviljande innebära att den gamla styrelsen får ansvarsfrihet för sina 11 månader och den nya för 1 månad.