handdator

Visa fullständig version : Utöka styrelsen till antal?


charlotte@denator.com
2011-03-17, 09:16
Vi har haft en diskussion om att ev utöka styrelsen i antal. Jag har sökt lite info om detta men inte blivit riktigt klar över vad som gäller.

Om vi utökar med t ex en ledamot i styrelsen måste vi då även utöka med en suppleant?
Finns det ngt krav på relationen mellan suppleanter och ledamöter?

Som jag har förstått det måste beslut om att utöka styrelsen tas på stämman?

kluringen
2011-03-17, 09:45
Det variearar lite i olika föreningar, och styrs i stadgarna. Lagkravet är minst tre ledamöter. Hos oss är det stämman som beslutar om det ska vara 3 eller 5 ordinarire (vi vill ha udda antal) och 1 eller tre suppar. Vid avhopp av ordinarie ledamot får styrelsen utse en ordinare bland suppleanterna.

Borättexperten
2011-03-17, 10:42
I stadgarna står det hur många ledamöter/suppleanter det kan finnas, t ex "lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 3 suppleanter". Det finns alltså en viss flexibilitet, antalet kan ändras från ett år till nästa. På stämman förrättas val till styrelsen, och om inte annat sägs så är det underförstått att antalet ledamöter/suppleanter ska vara oförändrat från föregående år.

Men det kan man alltså ändra (inom ovannämnda gränser), men då måste någon föreslå det. Vem som helst kan föreslå ändrat antal, och så får man rösta om det. Naturligast och vanligast är dock att styrelsen i samråd med valberedningen lägger ett sådant förslag om ändrat antal. Valberedningen bör ju få veta hur många kandidater som behövs.

Det finns ingen koppling mellan antal ledamöter och antal suppleanter. Som i exemplet ovan kan man t ex ha 8 ordinarie och inga suppleanter.

En punkt om ändrat antal bör vara med på dagordningen, för tydlighetens skull, men det är inte strikt nödvändigt, då frågan om antalet ligger implicit (inbakat) i punkten val till styrelsen. :5: