handdator

Visa fullständig version : Ändrat datum för årsstämma


Attol
2011-03-15, 21:57
En kallelse till ordinarie årsstämma har gått ut enl stadgarna, dvs två veckor innan stämman. Idag, 8 dagar innan utsatt datum, kommer en "lapp" om att årsstämman är flyttad en dag framåt.

Kan inte hitta någon info om "man kan göra så". Vad säger ni? Har stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst?

(Givetvis ställer det nya datumet till det för mig, då jag omprioriterat o planerat...).

/Lotta

Trötter
2011-03-15, 22:47
Att flytta stämman som du anger överstämmer inte med författningen. Om styrelsen fattar beslut om att ändra datumet för stämman, bör en ny reviderad kallelse gå ut till medlemmarna där datumet för stämman är minst två veckor från att man delger medlemmarna kallelsen.

Det kan finnas skäl till klander av stämma för att man inte följer stadgan.

Vad göra: Gör styrelsen uppmärksam på att flytten av årsstämman med en dag inte är möjlig enligt stadgan. För att ändra datumet bör stämman flyttas minst två veckor från det att ny kallelse delges medlemmarna.

Attol
2011-03-15, 22:56
Tack för snabbt svar!

MikHo
2011-03-16, 13:36
Tolkar situatioenn på samma sätt som Trötter.

Ny kallelse (fullständig!) skall delas ut där denna följer de regler enligt stadgarna som föreningen har.