handdator

Visa fullständig version : Extremt sug i badrummet - Frånluftsventil i brf lägenhet


stanlund
2011-03-15, 12:02
Vi har just flyttat in i vår BR. Det verkar finnas extremt sug i frånluftsventilen både i badrummet och på toa. Det hörs i hela lägenheten, skapar undertryck - drar in oset från trapphuset samt dammet som syns på dörrkarmen i badrummet. Huset är byggd '74 och frånluftsventilen är av den runda modellen.

Efter att ha undersökt frånluftsventilen kunde jag trycka in den rörliga delen vilket ändrade ljudtonen lite. Det hörs dock fortfarande ett dånande ljud från själva luftkanalen dvs den som betjänar både vår och lägenheten under. Tydligen går husets fläkt på vinden på högvarv hela tiden.

Ordförande i föreningen säger att fläkten är gammal och kommer att bytas ut "någon gång". Det svaret är jag inte riktigt nöjd med eftersom man efter ett tag börjar bli irriterad på konstant drag och buller från ventilationen.

Hur ska man gå åt problemet? Vad har man för rättigheter för att påtvinga t.ex. ett fläktbyte?

Trötter
2011-03-15, 12:42
Ni kan ha obalans i ventilationen, detta kan bero på att andra anslutna grannar har ändrat/strypt ventilationen i sina bostäder och då kan det uppstå obalans och ventilations ljudet öka onormalt i andra delar av ventilationssystemet.

Styrelsens skyldighet i detta ärende är att utreda/undersöka varför ventilationen uppfattas som störande, ta fram åtgärder och åtgärda problemet. Det räcker inte att ange att man ska byta fläktar någon gång i framtiden.

Reglerna för buller är lite diffusa, men som jag kan utläsa av författningen på området, drar slutsatsen, att det ljud som uppfattas som störande betecknas som buller, och ska då åtgärdas omgående.

Mitt förslag är att du upprättare en skrivelse där du redovisar problemet för styrelsen med eventuell förslag på åtgärder. Du kan även påminna styrelsens om att ansvaret är deras, samt att det är inte en acceptabel motivering att ange att det sak åtgärdas någon gång i framtiden.

Om styrelsen inte agerar inom en rimlig tid, av vi antar 2 veckor. Då vänder du dig till kommunens miljöförvaltning med ditt buller problem.

stanlund
2011-03-15, 14:45
Tack för svaret! Jag ska prata med ordföranden och försöka förmedla detta om obalans i ventilationssystemet. Eller så skall man kanske skicka en skrivelse direkt?

Trötter
2011-03-15, 15:00
En skrivelse är att föredra, detta för att styrelsen har det administrativa ansvaret i föreningen. Och när det får skrivelser från medlemmar, då bör styrelsen diarieföra dessa på ett betryggande sätt. Om styrelsen agerar försumligt och du blir tvingad att gå vidare till kommunens miljöförvaltning i ärendet, då har du skrivelsen som argument och bevis på att styrelsen agerar försumligt. Glöm inte att datera skrivelsen och ange även att du förväntar dig ett skriftligt svar av styrelsen.

Störning i en brf skall alltid åtgärdas oavsett tid på dygnet, viss störning kan man acceptera, för exempel ljud under dagtid. Störning under kvällar och sena nätter, då skall styrelsen agera omedelbart och tillse att det åtgärdas.

MikHo
2011-03-16, 13:47
När vi hade Riksbyggen som förvaltare så hade vi samma problem.

Orsaken var att Riksbyggens "tekniker" satte fläkten på max och ströp sedan flödet i ventilerna .. detta skapar en massa onödigt oväsen precis som du nämner. Eftersom en anställd på Riksbyggen (i eget namn var RB nogranna att påpeka) sedan utförde OVK:n gjorde inte saken bättre. Inga anmärkningar alls på systemet.

När Föreningen sedan kontaktade SIMAB för en OVK så kom det en massa anmärkningar.

Dessa fick SydTotal åtgärda och deras arbete finns det inget att anmärka på, ordentligt utfört även om det under projektets gång uppmärksammades fler brister än vad som upptäckts tidigare.
Kostnaden dubblades därför mot utgångspriset men med tanke på hur mycket som behövdes åtgärdas var det överkomligt.


på din beskrivning låter det som ett liknande problem i er förening. Eftersom föreningen anvarar för ventilationen kan Du kan alltid begära en justering av flödet i dina ventiler på föreningens bekostnad.
Tar Föreningen in en som kan sitt arbete kommer han säkert att kommentera ljudnivån för styrelsen som kanske tänker om och det slutar med en justering av systemet istället för byte av utrustning (troligtvis billigare)