handdator

Visa fullständig version : Tystnadsplikt/sekretess gentemot medlemmar


Robertino
2011-03-14, 13:05
Hej
ber om ursäkt för en ny tråd
jag har frågat detta i en annan tråd men tror inte jag fick något svar eller om jag missade det?Jag fyller på med några frågor jag vill få svar på från styrelsen.
Jag har sökt här och hittat att det bla inte finns någon paragraf i lagen som förbjuder styrelsemedlemmar att informera medlemmar om diverse saker så som styrelseprotokoll osv....Stämmer det?Har dessutom inget om sekretess/tystnadsplikt i vår stadga vad jag kan se.

Jag börjar med att hänvisa till denna tråd där jag förklarar orättvisor i föreningen http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14162

Frågar jag detta kommer det vara belagt med sekretess/tystnadsplikt
Jag vill veta följande

*Vilka bostäder har dom renoverat badrummen i då alla vet vilka bostäder som är fuktskadade

*Jag vill veta varför en lägenhet sålts hos kronofogden då den varit en hyresrätt innan.Den borde tillfalla föreningen och inte gå på auktion hos kronofogden.Vi har haft vanliga mäklare till det innan.

*Jag vill dessutom veta vad den såldes för samt vem som står för renoverings kostnaderna där.Jag vill veta om det är föreningen som står för kostnaderna!

*Jag vill veta vem som bekostat vår förra Ordförandes nyrenoverade balkong då den är den enda i hela området som är renoverad.

Borde inte jag få svar på dessa frågor som medlem?Jag tycker att om det inte finns skrivet i vår stadga om sekretess/tystnadsplikt då borde jag få den informationen jag vill ha?

Eller är det detta man skaffar mandat för en särskild granskning?
Har läst så mycket i helgen så man blandar ihop det ena med det andra:(


.

Admin
2011-03-14, 13:20
Frågan om tystnadsplikt har gåtts igenom mycket noga i detta forum. Tystnadsplikt existerar inte för en styrelse, endast vårdplikt.

Sedan måste du skilja på tystnadsplikt och styrelsens skyldighet att svara på frågor. Styrelsen har ingen uttalad skyldighet (om inte föreningens stämma bestämt detta och/eller föreningens stadgar specificerar krav för styrelsen att svara på vissa frågor) att svara på några frågor från medlemmarna.
Utom vid ett enda tillfälle, och det är på stämman.
Om du på stämman (i samband med punkt som hör till dina frågor. t.ex. godkännande av årsredovisning och/eller styrelsens ansvarsfrihet och/eller motioner om detta) ställer de frågor du ställt i ditt inlägg här ovan måste styrelsen enligt lag svara på dina frågor.


För mer om tystnadsplikt, sekretess, lojalitetsplikt, vårdplikt (av vissa kallat "vårdnadsplikt"), öppna protokoll, se bl a;
- Styrelsen, tystnadsplikt gäller ej !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8618)

- Tystnadsplikt och offentliga protokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13904) - Medlems rätt att läsa styrelseprotokoll och har styrelsen tystnadsplikt?
- Tystnadsplikt för styrelseledamot? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13406) - Har en ledamot i styrelsen i en brf tystnadsplikt?

- En styrelse ska iaktaga tystlåtenhet... enligt... gissa vem ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16230) - Tystlåtenhet enligt HSB eller engagera medlemmar enligt sunt förnuft?
- HSB:s nya normalstadgar 2011 - öppenhet i brf minskas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15887) - HSB försöker desperat minska öppenheten i föreningen på alla sätt de kan
- HSB:s spridning av vilseledande information om tystnadsplikt i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16105)
- Hur bostadsrättsföreningen skadas pga HSB:s felaktiga påstående om att "tystlåtenhet" gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/gota/hsb-gota-2009-21.htm#182) - (motion)
- HSB:s kod för föreningsstyrning minskar öppenheten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

- Sysslomannaställning och ev. tystlåtenhet för styrelsen om det som direkt kan skada föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8619) - Inga whistleblowers önskas av HSB
- Vad innebär syssloman? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=854&a=visa)

- Om tystnadsplikt - Är detta ett skämt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12600) - "Tystnadsplikt viktig del av föreningsdemokratin" ??? ??? ???

- Informationsplikt till övriga ledamöter i styrelsen för brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6460) - Tillgång till protokoll från stämma och styrelsemöten

- Styrelse, arbetsutskott, tystnadsplikt i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7154) - Svårt engagera medlemmar om tystnadsplikt

- Tystnadsplikt fastighetsskötare från Riksbyggen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11805)

- Arbetsordning för styrelse (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)

- Demokrati, information och öppenhet i en bostadsrättsförening (http://hotpot.se/hsb-stadgar-foerening.htm#demokrati) - Förslag på riktlinjer för öppenhet i en brf

- Styrelseledamot i brf som vill införa tystnadsplikt för suppleanter i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/25_Motion_Kent_Bengtsson_tystnadsplikt.pdf) - (motion) Se även Motioner till HSB Malmös årsstämma 2009 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7412)

- Revisors tystnadsplikt och offentliga handlingar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10424)
- Har revisorn i en brf tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12676)
- Vad får en revisor i en bostadsrättsförening granska? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12241)
- Revisor skyddar styrelse från insyn - konkret exempel (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12593)
- Utbyte av Ernst & Young som revisor pga deras syn på tystnadsplikt till fara för bostadsrättsföreningen (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-4.htm) (motion)
- Revisorn är köpt av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12989)

- Valberedning, tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13782) - Har valberedningen rätt att ställa frågor till styrelsen?
- Får valberedningen i en bostadsrättsförening läsa styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14229) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för protokoll i en brf-styrelse?
- Kan styrelsen i en brf delge valberedningen sammanträdesprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14593) - Gäller tystnadsplikt och sekretess för styrelseprotokoll i en brf-styrelse?
- Relationen valberedning/styrelse i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15753) - Vad gäller avseende tystnadsplikt för valberedning i en bostadsrättsförening?

- Har HSB-ledamoten tystnadsplikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4) - (se även HSB-ledamotens arbetsuppgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8692))
- HSB-ledamoten - styrelsebeslut - ingen tystnadsplikt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2009-24.htm#192) - (motion)
- HSB-ledamoten (HSB:s säljare i brf-styrelsen) en fara för föreningen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5644) - HSB tror att HSB-ledamoten har tystnadsplikt - Utbyte av HSB-ledamot (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-03.htm) (motion)

- HSB Landskrona vill inte lägga ut stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14050) - Vad är det HSB är rädd ska komma fram till medlemmarnas kännedom?

- Publicering av stämmoprotokoll och röstlängd på hemsida enligt HSB... och vad som egentligen gäller (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2263) - Vad gäller enligt PUL?

- HSB Riksförbund påstår att medlem inte ens har rätt att skriva av stämmoprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3224) - Tror HSB att de kan lura medlemmarna så här lätt?

- Kopiering av stämmoprotokoll till de medlemmar som önskar detta (http://hotpot.se/hsb-motioner-2007-del3.htm#17-21) - (motion)
- Brf-styrelse vägrar lämna ut stämmoprotokoll... med stöd av HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12665)

- En oberoende granskning av Riksbyggen (http://hotpot.se/riksbyggen.htm) - Argument för tystnadsplikt saknas
- Riksbyggen/HSB, medlems rätt att läsa protokoll från styrelsemöte (http://hotpot.se/riksbyggen_main-filer/Riksbyggen_hsb_protokoll.htm) - Tystnadsplikt förtroendevalda?
- Riksbyggen om rätten att ta del av styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=1408&a=visa)
- Göran Olsson, SBC och Per Isacsson, Fastighetsmäklarna AB om öppna protokoll (http://hotpot.se/hsb-offentliga-styrelseprotokoll.htm)

- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11555) - En omfattande tråd som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll
- Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11523)- Mer diskussioner som går in på djupet om offentliga styrelseprotokoll

- Hemligheter i en bostadsrättsförening - Offentliga eller hemliga protokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2341)

- Utdrag från styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24B.htm) - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854) - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11979)
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15117) - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Tillgång till styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8834) - HSB vill inte ha öppna styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll
- Sekretess på styrelseprotokoll? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12119) - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13378) - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-09-24.htm) - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/hsb-motion-till-hsb-1.htm) - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8677) - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=847&a=visa)
- Tystnadsplikt, vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8690) - Hur olika medlemmar ser på bristen på öppenhet i bostadsrättsföreningen
- Om tystnadsplikt eventuellt och skadestånd (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=850&a=visa) - Vad säger HSB och olika bostadsrättsföreningar om tystnadsplikt för styrelsen?
- Tystnadsplikt och sysslomannaställning i brf (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=774&a=visa) - Enligt en ordförande i en brf
- Motion om tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=853&a=visa) - Om tystnadsplikt
- Tystnadsplikt för styrelse? Vad kan skada förening/medlemmar? (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=848&a=visa)
- Tystnadsplikt, "vålla föreningen ekonomisk skada" (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=855&a=visa)
- Tystnadsplikt och HSB-ledamotens ansvar i samband med detta (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2934&a=visa)

- Ordförande i brf undanhåller information med "tystnadsplikt" som skäl (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13246)
- Styrelse som missköter sitt uppdrag får sitta kvar pga att ledamöter tror de har tystnadsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15818) - I stället är det tvärtom enligt lag, sekretess saknas i en brf!
- Styrelseledamot rädd för att informera medlemmar pga tron att tystnadsplikt gäller i en brf-styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8997)

- Öppenhet och ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=15850&postcount=2) - Hur ska medlemmar kunna bevilja styrelse ansvarsfrihet utan öppenhet i föreningen?

Samt;
Att informera och/eller vilseleda (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=33011)

Lagen om upplysningsplikt - Informationsplikt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8689)

Enskild medlems rättigheter för insyn i styrelsens arbete? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6514)

Får medlemmar utanför styrelsen närvara på ett styrelsemöte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12645)

Begära ut dokument från styrelsen i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15450)

Kan styrelse vägra lämna ut information? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11828)

Har jag som medlem rätt att se budgeten i föreningen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14401)

Insyn i föreningens resultatrapport och balansräkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6471)

Hemlighetsmakeri i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12208)

Hur åtgärda dålig demokrati i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12727)

Trötter
2011-03-14, 14:09
Som Admin anger så finns det ingen tystnadsplikt för ledamöter inom styrelsen gentemot medlemmar. Det kan finans tillfällen då styrelsen inte bör besvara frågor, och det kan vara vid pågående upphandlingar eller när det gäller socialt känsliga frågor om enskilda medlemmar. Annars så bör styrelsen följa de som Admin anger. Jag ska försöka svara och komma med idéer om dina frågor. Hej
ber om ursäkt för en ny tråd
jag har frågat detta i en annan tråd men tror inte jag fick något svar eller om jag missade det?Jag fyller på med några frågor jag vill få svar på från styrelsen.
Jag har sökt här och hittat att det bla inte finns någon paragraf i lagen som förbjuder styrelsemedlemmar att informera medlemmar om diverse saker så som styrelseprotokoll osv....Stämmer det?Det stämmer, det finns ingen lag som reglerar brf, där styrelsen eller ledamöter inte får informera medlemmarna om förvaltningen av föreningen Har dessutom inget om sekretess/tystnadsplikt i vår stadga vad jag kan se. Så vitt jag vet så finns det inga brf stadgor som har paragraffer som reglerar tystnadspliktJag börjar med att hänvisa till denna tråd där jag förklarar orättvisor i föreningen http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14162

Frågar jag detta kommer det vara belagt med sekretess/tystnadsplikt
Jag vill veta följande

*Vilka bostäder har dom renoverat badrummen i då alla vet vilka bostäder som är fuktskadade

*Jag vill veta varför en lägenhet sålts hos kronofogden då den varit en hyresrätt innan.Den borde tillfalla föreningen och inte gå på auktion hos kronofogden.Vi har haft vanliga mäklare till det innan.

*Jag vill dessutom veta vad den såldes för samt vem som står för renoverings kostnaderna där.Jag vill veta om det är föreningen som står för kostnaderna!

*Jag vill veta vem som bekostat vår förra Ordförandes nyrenoverade balkong då den är den enda i hela området som är renoverad.När det gäller alla dessa frågor, då skulle jag författa en motion till stämman där styrelsen ska redovisa för samtliga frågor som du anger ovan. Alternativt försök få styrelsen eller enskilda ledamöter att svara på frågan genom att upprätta en skrivelse till styrelsens samtliga ledamöter. Sen kan ju man alltid ha dessa punkten på dagordningen vid en medlemssammankallad extrastämma Borde inte jag få svar på dessa frågor som medlem?Det borde du. Om inte styrelsen svarar på frågorna kan man ana ugglor i mossen Jag tycker att om det inte finns skrivet i vår stadga om sekretess/tystnadsplikt då borde jag få den informationen jag vill ha?En styrelse med bristande kompetens och framförallt organisationer som HSB lutar sig ofta mot argument som tystnadsplikt och sekretess för att dölja brister inom styrelsen, som inkompetens, bristande dokumentation och rena lag överträdelser. Eller är det detta man skaffar mandat för en särskild granskning?Mandatet för särskild granskning röstar man om på stämma, där minst 10 % av medlemmarna med rösträtt ska biträda en granskning för att den ska genomföras på föreningens bekostnad. Argumentet för en särskild granskning kan vara att styrelsen inte fullföljer sin upplysningsplikt vid stämma, det kan även vara att man har misstankar om administrativa förvaltningsbrister och om det finns misstanke om lag och stadga överträdelser.Har läst så mycket i helgen så man blandar ihop det ena med det andra:(

När man läser dina inlägg här på forumet, då kan man ana din frustration över, som jag förmodar er styrelses oförmåga att bemöta frågor på ett bra sätt. Men bit i hop samla fakta och kunskap på området. Då kommer du att ha en stor fördel i diskussioner och argumentation med ledamöter inom styrelsen:4: .Förnings lagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#11%C2%A7) anger att styrelsen ska lämna information som efterfrågas vid stämma. Detta enligt 7 kap. Föreningsstämman

11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman. Ingår föreningen i en koncern, avser upplysnings- plikten även föreningens förhållande till andra koncernföretag samt, om föreningen är moderförening, koncernredovisning liksom sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dotterföretagens ställning.
Kan en begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter som inte är tillgängliga på stämman, skall upplysningen inom två veckor därefter hållas skriftligen tillgänglig hos föreningen för medlemmarna samt översändas till varje medlem som har begärt upplysningen.
Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter. Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen skriftligen yttra sig om huruvida den begärda upplysningen har lämnats till dem samt huruvida upplysningen enligt deras mening borde ha föranlett ändring i revisionsberättelsen eller, beträffande moderförening, i koncernrevisionsberättelsen, liksom huruvida upplysningen i övrigt ger anledning till erinran. Om så är fallet, skall ändringen eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttrande tillgängligt hos föreningen för medlemmarna samt översända yttrandet i avskrift till varje medlem som har begärt upplysningen.

Robertino
2011-03-14, 16:57
Tack ska ni ha!
uhh det är tur man hittade det här stället!
Kan medge att man är totalt ointresserad när det gäller juridik/vad man får och inte, men nu är man ju som sagt tvungen att försöka sätta sig i i detta :/
Iof inget fel i att engagera sig!Dock helt utanför mitt område :)

Som sagt jag tror jag fått svar på alla mina frågor jag funderat över!

Tusen tack!