handdator

Visa fullständig version : Ogiltig motion??


tractors
2011-03-09, 08:52
I vår privata brf har vi fått in en motion med följande lydelse:
"Jag föreslår att styrelsen införskaffar en snöslunga. Den kan skötas av
oss medlemmar och vi kan på det sättet spara pengar åt föreningen".
Styrelsens ordförande anser att den typen av inköp samt skötsel av
gården och växtligheten ingår i styrelsens ansvarsområde. Således
behöver vi ej ta upp motionen på stämman?? Tacksam för synpunkter.

MikHo
2011-03-09, 09:02
En motion från en medlem skall alltid tas upp på stämman, det är inte styrelsens uppdrag att välja ut vilka motioner som skall behandlas eller inte.

Det kanske finns ett intresse bland föreningens medlemmar att hålla kostnaden för snöröjning nere genom att hjälpa till med en snöslunga?

Det som är viktigt iofs är att det fastställs hur denna skall användas så den inte bara köps in och hamnar i ett förråd.

tractors
2011-03-09, 10:30
För min del håller jag med om att alla motioner skall tas upp på stämman.
Vilken lag kan jag hänvisa till?

Trötter
2011-03-09, 10:55
För min del håller jag med om att alla motioner skall tas upp på stämman.
Vilken lag kan jag hänvisa till?
I första hand bör du ta en titta i stadgan, där bör det vara angivet hur medlemmarna kan påverka föreningen.

Det kan stå något i denna stilen i föreningens stadga

Motionsrätt

§ xx


Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen "före vis månads" utgång

Annars anger föreningens lagen följande

7 kap. Föreningsstämman

6 § En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om han begär det i den ordning och inom den tid som kan vara bestämd i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, skall medlemmen skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen saknar rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen.