handdator

Visa fullständig version : Hur tolka en motion...


tractors
2011-03-07, 10:08
I april skall vi ha ordinarie föreningsstämma i vår privata brf.
Vi har fått några motioner varav en är kanske lite knepig:
"Vi vill att föreningsstämman godkänner att vi får förhandla med föreningens
styrelse om köp fd piskbalkongen (i syfte att integreras i vår lgh)".
Jag förstår vad vår medlem vill men är osäker på formuleringen.
"Förhandla" måste väl betyda att vi i styrelsen längre fram presenterar
för medlemmarna, på en xtrastämma, ett förslag på uppgörelse.
Ett förslag som medlemmarna då får ta ställning till: Ja eller nej.
Tacksam för synpunkter.

tette
2011-03-07, 10:36
Det bästa är att styrelsen kontaktar de som skrivit motionen diskuterar och kommer överens om ett förslag som stämman kan besluta om.
varför skjuta upp förvåra. när det går att förenkla förbättra?