handdator

Visa fullständig version : Intressant statistik om BRF kostnader


guben
2011-03-05, 17:09
Tänkte tipsa om intressant statistik om BRF kostnader (se länken nedan; Kostnader och intäkter för flerbostadshus). Många av oss vill väl jämföra våra brf med andra - är vi bättre eller sämre typ...

Kom gärna med kommentarer, är statistiken använbar, hur ligger ni till, vad beror det på att ni avviker etc?


Intäkter- och kostnader i flerbostadshus 2003-2012 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Intakter-kostnader-och-outhyrt-i-flerbostadshus/Intakts--och-kostnadsundersokning-for-flerbostadshus-IKU/7355/7362/29333/)
Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)
Översikt Tabeller & diagram Publikationer Dokumentation
Intäkter- och kostnader i flerbostadshus 2003-2012 Kronor per m2 totalyta (löpande priser).
Totalyta = bostadsyta + lokalyta. 2003 2004 2005 2006 2007 ...Se även;

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=19163+) SM 2014-05-06
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2011 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=16871+) SM 2012-12-19
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=14392+) SM 2012-01-27
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=12641+) SM 2011-01-28
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2008 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=10137+) SM 2010-01-29
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2007 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=7764++) SM 2009-04-15
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=4582++) SM 2008-02-29
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2005 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1392++) SM 2007-01-30
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2004 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1391++) SM 2006-03-03
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2003 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1390++) SM 2005-01-03
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1389++) SM 2004-02-23
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2001 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1388++) SM 2003-02-17


Intäkter och kostnader i flerbostadshus (IKU), bostadsrättsföreningar, efter region, värdeår samt intäkts- och kostnadsslag. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) År 1999 - 2000 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern:IKUBrfIntVar)Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU), 2010 (http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Intakter-kostnader-och-outhyrt-i-flerbostadshus/Intakts--och-kostnadsundersokning-for-flerbostadshus-IKU/7355/7362/Behallare-for-Press/Intakts--och-kostnadsundersokningen-for-flerbostadshus-/)
Kostnaderna för uppvärmning fortsätter att öka
Den genomsnittliga driftskostnaden för flerbostadshus ökade 2010 för samtliga ägarkategorier. Liksom 2009 är det kostnaderna för värme som står för den enskilt största ökningen.
Skattade värmekostnader uppgick under 2010 till mellan 117 och 120 kr/m2 totalyta för de olika ägarekategorierna. En ökning med drygt 10 kr m2 sedan året innan. Även den genomsnittliga fastighetsavgiften ökade något för privatägda och kommunala bostadsföretag.