handdator

Visa fullständig version : Omkonstituering pga osaklig ordförande?


Bettan
2011-03-04, 23:48
Har frågor om om konstituering av styrelse.

Vi har en ordförande som uppför sig riktigt illa. Alla vi andra i styrelsen (5 ledamöter varav en ordförande, samt 3 suppleanter) och en del medlemmar vill ha bort ordföranden (av otaliga skäl, han har seriösa problem vilket orsakar problem för styrelse och boende, och skapar dålig stämning, och han verkar inte förstå när vi förklarar att han gör fel han har en taskig attityd osv, uppför sig illa och paranoidt m.m., och det börjar gå ut över de boende i föreningen).

Nu är det snart årsstämma så vi har försökt hålla ut men nu går det inte mer. Vi vet att man kan konstituera om styrelsen och att det ska ändras på Bolagsverket.

Men kan man bara bestämma att konstituera om sig på styrelsemöte?
Måste den som det gäller samtycka eller räcker det med att vi andra sju tycker samma?

Han mår ju uppenbart inte bra och vi vill inte förvärra hans problem utan skulle vilja sköta det här smidigt tills det blir dags för nytt val så han slipper bli stigmatiserad som paria om vi går ut med detta till medlemamrna i föreningen. Han har fru och barn här också ju som ska bo kvar.

Admin
2011-03-05, 01:12
Det finns olika sätt att välja styrelse, men om inte stämman utsett vem som ska ha vilken position i styrelsen så är styrelsen fri att när som helst med majoritetsbeslut i styrelsen konstituera om sig.
Det förutsätter att någon eller några ledamöter begär att detta ska tas upp som en punkt på styrelsens dagordning på kommande styrelsemöte.

Det är alltså ett majoritetsbeslut som alla andra, och förutsätter inte nuvarande ordförandes godkännande.

Gusten
2011-03-05, 09:01
Har stämman alls någon behörighet att bestämman vem som ska ha en
viss funktion inom styrelsen. Är det inte en ren styrelsefråga ?

clabbe
2011-03-05, 11:22
Instämmer med Gusten. Om inte stadgarna har föreskrivit att stämman ska utse styrelseposter så är det en ren styrelsefråga.

Admin
2011-03-05, 12:02
Har stämman alls någon behörighet att bestämman vem som ska ha en viss funktion inom styrelsen. Är det inte en ren styrelsefråga ?
Ja, stämman har alltid bestämmanderätt på en nivå över styrelsen i samtliga frågor, utan undantag, där stadgarna inte specifikt säger något annat.

Det är heller inte ovanligt att det är så det fungerar. Som exempel kan nämnas alla HSBs regionföreningar.

Gusten
2011-03-05, 12:48
I SBC:s mönsterstadgar anges att "Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer".
Jag antar därför att detta är det vanligaste dvs att funktionärerna är en intern styrelsefråga.

Admin
2011-03-05, 15:20
Ja, det är säkert det vanligaste i bostadsrättsföreningar. Tror det står likadant i HSB:s och Riksbyggens normalstadgar för brf:arna (för bostadsorganisationerna själva gäller emellertid ett annat regelverk). Bostadsorganisationerna försöker styra brf:arna. Som säkert alla förstår finns det ingen som helst anledning att ha denna stadgeparagraf. Det bara skapar onödiga hinder.

Men sedan är det naturligtvis inga problem att bryta mot stadgarna. Det har bostadsorganisationerna lärt oss att det är helt fritt för styrelse såväl stämma att göra (dock inte för enskilda medlemmar) om man känner för det, och det får inga som helst konsekvenser för någon.

Bettan
2011-03-05, 23:58
Det känns som om jag har hade rätt för mig iaf.
Hade glömt att ange att vi i vår styrelse själv konstituerar oss, så då ska det inte vara några problem att ta upp frågan på möte.

PS: Superbra forum! :5: