handdator

Visa fullständig version : Sex månader mellan föreningsstämmorna - hur löser man detta?


Mr Magoo
2011-03-02, 09:43
Föreningsstämma, i våra stadgar står skrivet att föreningsstämma skall hållas inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock två veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse.
Om ni kommer ihåg så hade vår intrerimsstyrelse inte kallat till någon föreningsstämma sedan bildandet 2008. Det blev ej heller någon stämma enligt stadgarna 2010. Under hösten drev vi på styrelsen enligt tips från er där ute med bla Länsstyrelsen. Och till slut kallades vi till en föreningsstämma 2010-11-30. Gamla styrelsen försvann och en ny tillsattes enligt nedan:
X 2 år nyval
Y 1 år nyval
Z 2 år nyval osv....

Nu är det ju bara ett halvår till vår ordinarie föreningsstämma skall hållas från det senaste mötet. Vad skall man göra i ett sådant här läge?

clabbe
2011-03-02, 10:02
Är det mandattiden för 1-åringarna du klurar på?
Eftersom ni nu övergår till att ha stämmor i normal tid så tycker jag att man ska tolka valet på stämman i höstas så att den som valdes på 1 år sitter tills ordinarie stämma i vår.

Skälet för detta är att nästa ordinarie stämma ligger längre fram i tiden än mandattidens utgång för den som valdes på 1 år. Han kan inte sitta längre än den tid han valts på, men kan sitta kortare tid.

Mr Magoo
2011-03-02, 10:29
Tack för ditt svar, kan man göra om hela prosessen på kommande möte så att man börjar från "noll" om stämman godkänner detta eller rekomenderar du omval på 1 åringarna?

clabbe
2011-03-02, 10:40
Jag rekommenderar att ni börjar från "noll" men är 1-åringarna vettiga ledamöter kan de naturligtvis föreslås att väljas på en ny mandat-tid (men kanske inte ett år för då löper mandattiden ut samtidigt för alla 3 i styrelsen)

Mr Magoo
2011-03-02, 19:15
Vi är betydligt fler:
Ordförande 2 år
Sekreterare 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 1 år
Kassör 1 år
Suppleant 1till 3 2 år

skulle innebära att vid 2012 års stämma löper mandat tiden ut för 6 av 8. Kanske inte gör något utan sätter press på dem som vill var kvar eller så blir det problem.

Admin
2011-03-02, 19:26
Glöm mandattiden. Det är bara en teoretisk fråga. Har egentligen ingen praktisk betydelse eftersom vem som helst kan väljas på hur lång tid som helst (1, 2 eller 3 år).
Mandattiden är bara för att försöka få lite struktur på det hela. Valberedningen - eller valfri röstberättigad medlem - kan lämna ett förslag så som de tycker skulle vara bra - vilket som helst -, och sedan bestämmer stämman.

Mr Magoo
2011-03-02, 19:54
Ok, tack för informationen.