handdator

Visa fullständig version : Vad gäller vid skada i badrum i en brf?


Patrik78
2011-03-01, 11:01
Jag har en bostadsrätt i en förening som heter Elektroden i Sundsvall. Föreningen förvaltas av Castor. Jag har haft lägenheten i snart 4 år, och för några månader sedan upptäckte jag en spricka i 2-3 kakelplattor i duschutrymmet. Sprickan löper mitt över plattorna, och inte i fogen. Detta har med all säkerhet uppkommit det senaste halvåret.

Jag har en lägenhet på gaveln, med ytterväggar i de flesta av mina rum, inkl badrummet där det även finns ett fönster. Sprickan löper lite snett upp mot fönstret där det sitter tre skruvar i kanten på fönstersmygen för ett montage av en duschstång som någon tidigare ägare har låtit montera. Det kan då konstateras att denna konstruktion funnits i minst 6 år.

Då jag påvisade sprickan för vicevärden (Castor), lät de genast meddela att badrummet måste göras om, och detta på min bekostnad. Detta eftersom de hävdar att orsaken till sprickan i väggen är en felmonterad skruv i fönstersmygen som spräckt hela väggen?

Jag har på eget initiativ låtit en utomstående mäta fukthalten, som låg lite över det normala i de spruckna plattorna, men inte i de intilliggande. Detta kan ev förklaras med att dessa plattor innehåller mer fukt då själva ytan är skadad.
Mannen som utförde mätningarna yttrade sig dock i frågan, och sa att teorin med skruvhålet som orsak var ytterst långsökt.
Man ser dessutom i övriga rum med samma yttervägg, att väggen rör sig avsevärt med skador och sprickor i tapeterna som följd. Jag hävdar bestämt att detta är orsaken till sprickan även i badrummet. Kaklingen är för övrigt gjord år 2000 i samband med stambyte i föreningens regi.

Föreningen har låtit teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring för samtliga bostäder, och denna tillsammans med föreningens övriga försäkringar ligger hos Gjensidige. När jag kontaktar dem visar det sig att föreningen har en självrisk på 40 000 kr på sin försäkring, och jag inser snabbt varför vicevärden är så intresserad av att få det till mitt fel.

Jag inser ju också snabbt att om båda parter som ska diskutera ansvarsfrågan i det aktuella ärendet vill att jag ska stå för hela kostnaden personligen, så talar mycket för att så också blir fallet :(.

Vet någon vad som gäller i den här typen av ärenden? Vilka möjligheter har jag att bestrida beslut? Vad täcker min (kollektiva) Brf-försäkring osv.

Gusten
2011-03-01, 11:20
Det kanske är på fastighetsdelen som det är 40000 i självrisk, men frågan
är om det verkligen är så hög självrisk även på de (kollektivt tecknade)
individuella bostadsrättsförsäkringarna ?

Om det inte kan påvisas att föreningen varit vårdslös är nog risken stor att
man får bekosta en reparation själv (eller bostadsrättsförsäkringen).

totiki
2011-03-01, 11:41
Att skruven skulle spräcka väggen låter osannolikt även i mina öron.

Har ni haft sprängningsarbeten i närheten? Det låter mer som sättningar.
I såna fall är det de som spränger som föreningen måste vända sig till med sina övergripande krav varav ditt badrum är ett.

Eftersom ni har samma försäkringsbolag kan du kalla in försäkringsbolagets besiktningsman under föregivande av din hemförsäkring.
Det kan ju hända att du blir tvungen att ta ett åldersavdrag i samband med detta. Är det mindre än 10 år kan det hända att det finns någon garanti fortfarande från firman som utförde det. Fast handlar det om sättningar kommer de att kunna friskriva sig.

Du måste nog driva detta själv eftersom Castor helst inte vill se det som föreningens ansvar och förmodligen inte heller föreningen eftersom de överlåtit förvaltningen till Castor.

Genom din hemförsäkring är du konsument. Och genom konsumentskyddet står du lite starkare. Vet inte om det spelar roll att försäkringen är kollektiv i detta avseende.

Patrik78
2011-03-01, 11:47
Nej, den självrisken gällde för Föreningens försäkring för fastigheten, dvs den försäkring som skulle falla ut om det konstaterats att föreningen bär ansvaret för skadan. Exempelvis genom att ha "brustit i tillsyn" av fastigheten.

Om det inte konstateras att föreningen (eller fastighetens beskaffenhet som sådan) är orsak till skadan i tillräcklig utsträckning fattar jag det som att inte heller den individuella bostadsrättsförsäkringen gäller? Är det korrekt uppfattat? Att försäkringen i stort sätt bara täcker skada på annans egendom?

Någon som vet i vilken utsträckning föreningen är skyldig att inspektera (som i detta fall) ex effekterna av rörelser i väggar, och vad som faller under denna årliga inspektionsplikt?

totiki
2011-03-01, 11:53
Den individuella försäkringen kan mycket väl gälla ditt ytskikt men inte väggen. Så det kan bli fråga om att båda försäkringarna faller ut. Men det är avgöranden som försäkringsbolagets besiktningsman tar. Kalla in honom. Han kan även svara på frågor, de är ofta byggnadsingenjörer.

Patrik78
2011-03-01, 12:18
Inga sprängarbeten i närheten så vitt jag vet, men att det finns sättningar och rörelser i husväggen är konstaterat sedan länge, och något som föreningen känner till då de enligt vicevärden har hjälpt bostadsrättshavare i tidigare sammanhang att åtgärda skador i väggen pga husets rörelse "trots att man inte varit tvungen till detta, om det inte varit en bärande vägg"- som han uttryckte det.

Då detta är en yttervägg i gavel så antar jag att man kan utgå från att den är bärande.

häxan surtant
2011-03-01, 13:10
I vilket fall som helst så lär du ansvara för ytskikten i badrummet så om det inte finns fukt eller sprickor under kaklet så får du själv bekosta byte av kakel.

Patrik78
2011-03-01, 13:36
Ja, detta är jag på det klara med... Frågan är vad som händer om det är en stor spricka i den underliggande väggen även bakom tätskiktet? Det är ju det troligaste scenariot enligt min uppfattning... Inte nödvändigtvis fuktskadad, men risken finns ju.