handdator

Visa fullständig version : Vattenläcka i kök / ersättningskrav i brf


tractors
2011-02-28, 12:45
I vår privata brf (SBC mönsterstadgar) har en medlem råkat ut för vattenläcka i kök. Läckage från rör under diskbänk i golv till stam.
Vi i styrelsen har via fastighetsskötaren och försäkringsbolag påbörjat reparation. Avfuktaren är nu på plats och när allt är torrt ska skadan repareras.

Fråga. Bostadsrättshavaren vill ha reuducering på månadsavgiften pga allt besvär och oljud från avfuktare. Medlemmen anser sig inte kunna använda sitt kök. Hans krav motsvarar ca 50% av månadsavgiften. Är medlemmen berättigad till kompensation? Hur mycket? Vem ska betala?

schrapet
2011-02-28, 15:47
För några år sedan anlitade vår styrelse en besiktningsman som besiktigade samtliga lägenheter i avseende på fuktskador.

En medlem hade haft läckage från sin kran i köket och vatten hade krupit in under den heltäckande golvmattan. Detta blev rapporterat som ett försäkringsärende och medlemmens försäkringsbolag fick stå för fiolerna.

Oavsett om medlemmen inte kan använda sitt kök under saneringsperioden så har föreningen kostnader på lägenheten som ska betalas. Det kan vara trapphusstädning, lån, räntor, uppvärmning e.t.c. Eftersom medlemmen i vårt fall var vållande till skadan kunde denna knappast begära avgiftsreducering!

Er medlem tror kanske att han bor i hyresrätt!

tractors
2011-02-28, 17:06
Vi är av den uppfattningen att det är föreningen som har ansvaret för detta rör ingjutet i golvet.