handdator

Visa fullständig version : Ombildning till bostadsrätt- gör vi rätt?


peter_mikael
2011-02-28, 02:57
Hej,

Vi har en gammal bostadsrättsförening bildad för att kunna omvandla till hyresrätter, den är registrerad hos bolagsverket. Bara en styrelsemedlem är kvar. Vi är nu några som vill göra ett nytt försök att ombilda. Så här tänkte vi gå vidare, verkar det vettigt eller gör vi några juridiska fel?

1. Vi delar ut följande i allas brevlådor:
- Information om att vi kan köpa loss, vad som hänt hittills och nästa steg
- Kallelse till extra stämma två veckor senare med två punkter på agendan förutom formaliapunkterna med val av protokollförare etc:*välj ny styrelse, välj ombildningskonsult
- Intresseanmälningsblankett för ombildning (deadline att lämna in: tre veckor senare efter informationsmöte med ombildningskonsulten)

2. Vi i arbetsgruppen bestämmer oss för vilken ombildningskonsult vi tycker är lämpligast: pris, referenser, personligt möte etc

3. Extra stämma där vi väljer ny styrelse och ombildningskonsult. De som vill kan lämna intresseanmälan direkt på mötet. Vi berättar att det blir ett informationsmöte med ombildningskonsulten om en vecka där intresserade kan ställa frågor.

4. Vi skickar in ändring av styrelse till
Bolagsverket (avregistrerar gamla styrelsen och nyregistrerar den nya). Har vi fått in tillräckligt med intresseanmälningar skickar ombildningskonsulten intresseanmälan
till vår värd.

5. Nya styrelsen skriver på avtal med ombildningskonsulten

6. Informationsmöte en vecka efter extrastämman där ombildningskonsulten svarar på frågor så att de som är tveksamma har chansen att ställa frågor innan de
skriver på intresseanmälan.

7. Ombildningskonsulten skickar in intresseanmälan om det inte gjorts innan.

Fortsatt process....

clabbe
2011-02-28, 08:36
Rent spontant så är min enda reflektion att det är styrelsen i föreningen som ska kalla till stämman för att det ska bli korrekt.