handdator

Visa fullständig version : Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö


Admin
2008-05-18, 16:14
Ingen yttranderätt - fick ej försvara, förklara eller utveckla motioner
Vi har idag haft årsstämma inom HSB Malmö, och beslutet som stämman tog var att jag inte skulle få yttra mig för mina motioner.

Jag fick alltså inte försvara eller utveckla motionerna eller kommentera de svar som HSB Malmös styrelse gett, där svaren från styrelsen innehöll mängder med direkta felaktigheter samt kommentarer som i många fall inte ens hade med motionerna att göra.

Alla mina motioner buntades ihop
Alla mina motioner (som jag under ett års tid lagt ner enormt mycket arbete på) buntades ihop och avslogs i ett beslut, utan att jag fick yttra mig i någon av dessa motioner. Är detta helt unikt?

Nästan alla mina motioner handlade om öppenhet, demokrati, likabehandling, rättvisa inom organisationen och fastställande av medlemmarnas rättigheter inom HSB, samt olika vägar för att uppnå detta inom HSB Malmö, men fulllmäktigestämman är kraftigt mot demokrati och ville därför inte att jag skulle ges en chans att kunna påverka någon i rätt riktning.

En förkrossande majoritet av de 70 fullmäktigeledamöterna, inkl. hela styrelsen utom en ledamot, ville ta bort min yttranderätt

SÄRBEHANDLING - Specifikt mina motioner buntades ihop och avslogs i ett svep
Det var enbart mina motioner som buntades ihop. Inte någon av de andra motionärernas motioner, vilket bara är ett exempel av många på en enorm särbehandling inom HSB Malmö, där enskilda medlemmars intresse inte tillvaratas i den s.k. "representativa demokratin" inom HSB Malmö som är helt ur spår.

Meningslöst motionera
Det innebär att efter detta så är det meningslöst att motionera och försöka påverka den insynsskyddade och stängda organisation som jag är medlem i och betalar årlig medlemsavgift (av tvång) till.

Maktlösa medlemmar
Medlemmar inom HSB -organisationen blir därmed helt maktlösa, och konsekvensen blir t.o.m. att fullmäktigeledamöterna infört en antidemokrati som inte bara drabbar HSB Malmös 42.000 intet ont anande medlemmar utan även fullmäktigeledamöterna (även om de kanske inte förstår detta själva).

MER INFO KOMMER !!!

Se även;
Är HSB Malmö en demokratisk organisation? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1460)

HSB Malmös årsstämma 2008 - sammanfattning av hur en stämma inte ska gå till (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1352)
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1266)

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1334)
Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1212)
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1173)
Har du lärt dig något? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1149)
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1010)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=958)

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=850)

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=933)
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=921)

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287)
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55)

Hur behandlas motioner? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=48)

HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
HSB Malmö - Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=185)

Handlingar till årsstämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=317)

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=58)

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=469)
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=414)

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=413)

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5)

Oärligheten lyser igenom (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=360)
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=22)
Ingen yttranderätt för egna motioner! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11)

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40)
Insynsskyddat HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=25)

Utträde ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=36)

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=34)

Fredde
2008-05-19, 09:16
Det var en skandalös behandling av enskild medlem i HSB Malmö som lämnat in motioner och särbehandlades på ett sätt som torde vara rekord i brist på demokrati !

Hans motioner klumpades ihop och behandlades samtidigt trots att dessa motioner handlade om helt olika ämnen. Övriga motionärers motioner behandlades som man skall göra nämligen en och en. Alltså en oerhörd diskriminering av enskild medlem i HSB Malmö.

Med ett fåtal undantag så borde skammens rodnad lysa i ansikten på de 70 fullmäktigeledamöter som fattade detta för HSB Malmö och dess framtid helt ofattbara beslut !

Det fanns en person (Mimmi Zetterman) från styrelsen som begärde ordet och framförde som sin åsikt det alldeles självklara att motioner skall behandlas en och en. Resten av styrelsen satt tysta ! Framtiden synes dyster !

stephan
2008-05-19, 11:43
Heder åt Mimmi, som troligen blir utfryst i framtiden för att hon försvarade demokratin.

Vem lade förslaget att alla Admins motioner skulle "klumpas"?
Styrelsen i sin helhet?

Många motioner från Admin handlade verkligen om verkligheten och föreslog att det som hänt i Malmö inte skulle kunna återupprepas. Men det dröjer väl inte inte så lång tid innan den nya så "likatänkande aliens" fortsätter i samma banor?

Ni som läser detta ska verkligen begrunda att Admin är medlem i en organisation (som man inte kan gå ur förrän man flyttar från HSB-förening).

Att bli behandlad på detta sätt som beskrivs måste vara ett fall för vidare prövning?

Att gå genom Svenska lagar och regler fungerar nog inte då dessa är framtagna just av de organisationer som använder desamma på avskyvärt sett.

Nej jag föreslår att på något sätt prova EU.
Samtidigt som jag uppmanar alla läsare av dessa sidor att blogga, skriva insändare och vad som står i vår makt att se till att sanningen om bostadsrättsdemokratin framöver blir något som kan kallas demokrati.

Man kan ju hoppas på att fler "hänger ut" människor som dessa 69 fullmäktigeledamöter, så att vi får höra historier i framtiden som:

Pappa det står att du inte är demokratisk på internet vad betyder det?
Jo det är något vi alla vill ha, men bara ibland.
Det låter ju konstigt?
Ja men går du i mina fotspår så lär du dig att det är bra för dig.

Admin
2008-05-19, 18:20
På fortsättningen av HSB Malmös årsstämma den 18 maj inträffade följande händelseförlopp när vi kom till punkten motioner.

Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
Jag har fått in papper med ett yrkande från Sven Erik Eliasson Brf Erikslust.

Fullmäktigeledamot Sven Erik Eliasson, Brf Erikslust
Ordförande, jag yrkar att motionerna 43-178 samt 197-210 ska anses föredragna genom att desamma varit utsända till fullmäktiges ledamöter i samband med kallelse till stämman.
Jag yrkar också att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag i varje motion "ska anses besvarad " respektive "avslagen".
Jag yrkar också att beslutet tas kollektivt i ett gemenamt beslut för samtliga nyss nämnda motioner samt att beslutet tas utan debatt.

Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
Tack, då får jag bara ställa en fråga för ordningens skull.
I andra att-satsen så yrkar du att fullmäktige ska besluta i enlighet med styrelsens förslag i varje motion "ska anses besvarad " respektive "avslagen"
Jag vill erinra om att det också finns även en motion som styrelsen yrkar bifall till. Föranleder det en ändring?

Sven Erik Eliasson
Bifalles.

Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
OK, så då betyder det att det kompletteras med att i enlighet med styrelsens förslag i varje motion "ska anses besvarad " respektive "avslagen" eller bifalles?

Fullmäktigeledamot Sven Erik Eliasson, Brf Erikslust
Ja

Fullmäktigeledamot Lennart Karlin Brf Dalgården (Ombud till HSB:s Riksförbunds förbundsstämma)
Väldigt klokt förslag. Jag bifaller det.
Min kommentar:
Nu vet alla medlemmar i Brf Dalgården var deras fullmäktigeledamot står, och det är väl inte så dumt?

Fullmäktigeledamot Kaj Kvist, HSB Brf Blekingsborg
Jag vill bara, innan vi tar det här beslutet, jag kan säga direkt att jag bifaller Eliassons förslag. Mycket bra förslag.
Men! Det som har hänt här sedan vi träffades sist, vi har alltså träffats den 26 april, den 5:e maj och vi sitter här idag den 18:e maj igen.
Första träffen vi hade då var vi cirka, om jag inte minns fel, 180 stycken ledamöter. Sedan blev det ner till lite över hundra den 5:e, och idag så är det 70.
Men. Då kan man alltså koppla lite till den här motionärens inlägg om demokrati och medlemsinflytande.
Det är bara en fundering jag vill säga. Om ni upplever mig som frustrerad just nu så är jag det.
Därför jag har en god vän, inte inom HSB, när jag kom hem inatt, då skickade han mig motionärens sista hemsiderapporter från vår fullmäktige.
Och då blev jag faktiskt rent ut sagt förbannad.
Du berättade att det här bandas, och det fick vi ju reda på sist.
Men jag frågar mig när jag läser denna hemsida, finns där fler som sitter och bandar denna?
Därför att det är alltså precis ordagrant från vissa av oss som relateras på denna hemsida.
Dessutom så anser han, precis som om ni kommer ihåg mitt första inlägg när vi träffades den 26:e, han angriper oss relativt kraftig på olika sätt att vi är okunniga.
Och detta innebär, det sista jag läste inatt, att det är ungefär 25 % av oss fullmäktigeledamöter, där bör medlemmarna i de föreningar de kommer ifrån se till att skaffa en extrastämma så att vi kan försvinna.
Alltså om ni, jag vet inte hur många av er som läser denna hemsida. Jag kan väl berätta att jag har inte gjort det tidigare.
Men den här vännen skickade det till mig för han såg mitt namn där. Och mitt namn finns där, utan att jag är tillfrågad, med telefonnummer, både hem, mobil och allting.
Alltså jag kommer att överväga hur jag kommer att hantera detta därför att det här är mycket allvarligt.
Och sedan ska denna medlem som motionerar här prata om medlemmarnas demokrati.
Vi har i många år både i HSB och i stora organisationer något som heter representativ demokrati.
Och vi i fullmäktige är representanter från olika många medlemmar.
Och jag vill tvärtemot vad motionären påstår säga att den kunskap som finns i HSB Malmö den är jäkligt hög. Mycket duktiga fullmäktige.
För det första yrkar jag bifall än en gång till Eliassons förslag.
Men jag stannar där så länge.
Min kommentar:
Vad är denna koppling till demokrati och medlemsinflytande som Kaj Kvist talar om?
Kan jag inte efterfråga demokrati bara för att jag här i detta forum återger valda delar av stämman? Jag förstår inte.
Jo, jag ger ditt telefonnummer eftersom du själv lagt ut detta enligt länken i inlägget (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=1557&postcount=1)
Kaj, du är varmt välkommen, nu när du uppmärksammat detta fina forum, att ge dina synpunkter här.
Jag är också förundrad över att du (m.fl.) kritiserar mig enbart för att jag kritiserar, i stället för att på det minsta sätt beröra någon sakfråga. Är något av det jag skrivit felaktigt? I så fall kan jag lova dig att jag omedelbart kommer att korrigera detta om du talar om för mig vad detta skulle vara.
Ja, jag har säkert kritiserat fullmäktige lite här och var. Men jag vill nog hävda att jag har rätt bra fog för detta. Min kritik baseras hela tiden på de fakta som jag presenterar i samband med min kritik.
Tråkigt att du blir frustrerad och förbannad för att jag och andra återger händelseförloppet på HSB Malmös årsstämma, men det är i demokratins och öppenhetens namn, även om detta tydligen är något nytt och fruktat bland många fullmäktigeledamöter.
Jag kan lova att det du säger kommer att bemötas med betydligt mer respekt av mig än den respekt fullmäktigledamöterna och styrelsen visat motionärerna!
Japp, det har varit min åsikt att 25 % av fullmäktigeledamöterna borde bytas ut. Jag har kanske ändrat åsikt om detta efter årstämman. Dock inte neråt.
Självklart finns det kloka fullmäktigeledamöter. Jag har aldrig sagt annat, även om det kanske kan vara lite svårt ibland att lokalisera dessa på fullmäktigestämmorna där vissa tar väldigt stort utrymme... speciellt när det gäller att angripa mig för allt möjligt, i stället för att hålla sig till sakfrågor och se till medlemmarnas bästa.
Årsstämman 2008 visar hur allvarlig situationen är inom HSB Malmö. Jag vet inte om det är lika illa ställt i andra regioner, men om detta skulle vara fallet så kan man bara konstatera att HSB har ett allvarligt problem att försöka lösa.

Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
Jag kan bara nämna upplysningsvis då att om det nu är på det sättet, vilket vi då inte kan utesluta, att det är någon av er här som är närvarande som har en bandspelare med sig så är inte det förbjudet såtillvida vi inte i så fall beslutar att stänga stämman för andra än fullmäktigeledamöter och i så fall lita på att ingen fullmäktigeledamot har en bandspelare med sig. Det är inte förbjudet att spela in.

Fullmäktigeledamot Ingela Persson, Tapperheten 4
Jag kommer från Tapperheten 4, men även valberedningen.
Jag skulle vilja vädja till motionären, med tanke på all kritik han har gjort med anledning av valberedningen och deras sätt att arbeta och att de inte arbetar hela året.
Då är det så här att eftersom stämman inte är slutförd då är den nye valberedningen inte aktuell, ej heller styrelsen.
Så det är ett stort vakum nu.
Och ska vi hålla på med dessa motionerna så kanske vi inte blir färdiga förrän till hösten.
Jag bifaller Sven-Eriks förslag.

Min kommentar
Min kritik mot valberedningen har varit omfattande, och den lilla biten om att valberedningen inte arbetar hela året trots att det är bestämt att det ska fungera så är bara ett av de oräkneliga problem som finns här.
Sedan tycker jag nog att om man är fullmäktigeledamot så måste man känna till en så grundläggande sak att det inte finns något vakum bara för att en stämma ajourneras. Den gamla styrelsen sitter kvar (så också valberedningen, även om det inte är av betydelse i detta fall).

Avslutade kommentar från mig
Jag hoppas att det jag återger här från stämman kan väcka en del medlemmar i de föreningar som har så grovt odemokratiskt tänkande ledamöter att de lågprioriterar medlemmarnas bästa på det sätt som alla kan se här.

Fortsättning på redovisningen från denna stämma kommer strax.

Micke1
2008-05-19, 19:19
Mimmi växte lite i mina åsikter om henne.
Förra gången gav hon sig in i arvodesfrågan vilket jag anser att hon inte skall göra eftersom den handlar om hennes styrelsarvode.
Motioner skall tagas en efter en i följd oavsett hur många motioner och vem som lämnar in dem.
Det är demokrati.
En del av motionerna går igenom eftersom ändringarna kommer i de nya stadgarna,koden mm om jag läst rätt.
Stadgegruppen var också en intressant historia om de är överens eller ej om förslaget de givit fullmäktige.
Tycker det är kul att lyssna på deltagare som är för demokrati men ändå gör allt för att inte få besluten på motionerna en och en.
Men vi får se vad som händer nästa år. Förändringarnas vindar kanske kommer blåsandes?

Fredde
2008-05-19, 20:32
Som framgått av tidigare inlägg av Admin så var det Sven-Erik Eliasson som framförde sitt oerhört odemokratiska förslag om att en motionär skulle särbehandlas genom att denne inte skulle få sina motioner behandlade en och en som andra motionärers.

Varför begärde då inte Sven-Erik Eliasson att hans förslag skulle gälla alla motionärer ?
Kan det vara så enkelt att han blivit så förblindad av hat mot denne motionär att han fullständigt tappat fattningen. Han borde väl veta det alla förtroendevalda i HSB Malmös bostadsrättsföreningar förhoppningsvis vet nämligen att man skall behandla alla lika.

Att sen en stor majoritet av fullmäktigeledamöterna anammade hans förslag gör ju inte saken bättre.
Ibland får man sätta sitt hopp till minoriteten !

Admin
2008-05-20, 08:20
Fortsättning från mitt föregående inlägg här i redovisningen av HSB Malmös årsstämma 2008.

Jag tillåts på stämman påbörja ett kort försvar till de angrepp som fullmäktigeledamöterna riktar mot mig, men blir snabbt avbruten av Leif Cruse.

Fullmäktigeledamot Leif Cruse, Bospargruppen
Ordningsfråga. Det har sagts tidigare att motionärerna har vi godkänt också ska få lov att försvara sina motioner om de är enbart medlemmar.
Är de enbart medlemmar och inte fullmäktigeledamöter så ska de inte uttala sig under den här debatten.
De får försvara sina motioner. Inget annat.
Blir det något annat beslut lämnar jag lokalen.Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
I så fall tycker jag du ska gå direkt, Leif, eftersom min uppfattning att det den här frågan gäller är nämligen det förslag som ställts av Eliasson, Sven-Erik, att man ska i så fall så att säga inskränka motionärens rätt att yttra sig. Är det så att vi nu diskuterar den här frågan så menar jag som ordförande att han får yttra sig i den delen.
Delar du inte min uppfattning så är dörren där.
Jag hoppas du kan respektera det.Fullmäktigeledamot Leif Cruse, Bospargruppen
Så jag blir utkastad av ordförande?Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
Nej, du blir inte utkastad, utan det är du själv som säger att du då lämnar lokalen. Jag vill att du sitter kvar.Fullmäktigeledamot Leif Cruse, Bospargruppen
Jag tar det beslutet själv.
Det finns ingen motion uppe till behandling.Stämmoordförande Kent-Olof Stigh
Nej, men det är frågan om hur vi ska behandla motionerna, och det måste i rimlighetens namn den person som är aktuell få lov att yttra sig om.Fullmäktigeledamot Leif Cruse, Bospargruppen
Jag anser vi går till beslut.Stämmoordförande Kent-Olof Stigh (uppenbart irriterad över Leif Cruses sätt att bete sig)
Ja, det anser du. Motionären, varsågod, det är du igen.Jag
Skulle ni rösta för det här beslutet så är det samma som att ta bort min yttranderätt. Och det är ju rätt allvarligt. Tänk på det.Fullmäktigeledamot Kaj Kvist
Jag har full respekt för dig, och det har jag uttryckt tidigare. Jag tycker du är väldigt duktig.
Men som jag sa när jag inledde här nu så är jag väldigt frustrerad.
Jag har som sagt inte varit inne på din hemsida. Jag var det inatt, och jag blev skitförbannad. Ursäkta det skarpa uttrycket.
Du kallar oss rötägg. 25 procent av oss är rötägg.
Hur fanken ska vi kunna sitta här och känna respekt för dig i beslut kring dina motioner.
Det är jättesvårt för mig. Vi behöver inte förlänga denna diskussionen men jag kan inte acceptera, om du nu har ett forum så oaktat det så kan du inte sätta ut mig som du har gjort. Det är helt fel.Till Kaj och övriga vill jag återigen säga följande.
Först, Kaj, tack för ditt beröm av mig trots din övriga kritik. Det uppskattar jag.
Men!
Stämman handlar inte om mig!
Motionerna handlar inte om mig!
Motionerna är skrivna för medlemmarna, inte för mig personligen!
Varför menar Kaj Kvist, Sven-Erik Eliasson, Åke Persson, Leif Cruse, Knut Boij m.fl. att motioner ska avslås till nackdel för 42.000 medlemmar bara för att fullmäktige tycker illa om mig?
Varför straffa 42.000 medlemmar pga omständigheter som inte är relevanta för motionerna och för sakfrågorna?
Var ligger logiken i detta?

T.f. ordförande HSB Malmös styrelse, Maj-Britt Thulin
Du säger att vi inte svarar på dina frågor från styrelsens sida.
Vi svarar och vi svarar och vi svarar.
Men så länge du inte får det svar du vill ha... - OHÖRBART -
och det är inte alltid vi kan ge dig ett svar.Min kommentar.
Utöver de 33 frågor jag ställt som jag inte fick svar på och som sedan av nöd resulterade i mina 33 första motioner samt frågorna i samband med HSB Malmös styrelse offentliga kränkningar (lögner) av mig som jag inte heller fick några svar på så har jag i princip inte ställt några frågor till styrelsen.
Så vad menar Maj-Britt Thulin med att styrelsen "svarar och svarar och svarar"?
Så länge jag inte får det svar jag vill ha?
Dessa svar som Maj-Britt refererar till har i alla fall inte kommit mig till del !!! !!! !!!
Jag tror inte det gagnar någon att inte hålla sig till sanningen här.

Fullmäktigeledamot Mimmi Z. Brf Kvadraten
Jag tycker det är tråkigt att det har blivit så här och det är väldigt dålig stämning här inne, men jag önskar vi kunde gå igenom motionerna som vi har gjort förut.Min kommentar:
Tänk!
Jag håller med Micke1 och Fredrik i deras ovanstående inlägg här.
Ny i styrelsen och vågar ställa sig upp och ha en helt avvikande åsikt än hela styrelsen och de flesta av fullmäktigeledamöterna. Inte många som vågar detta inom HSB! Mimmi vågar ta ställning för yttranderätt och för att motionerna ska behandlas på normalt sätt. Om jag inte minns fel så vågade Mimmi t.o.m. rösta för ett antal av mina motioner. Den enda i styrelsen som gjorde detta. Inte ens Claes Caroli (nyvald styrelseordförande) - som lite i smyg röstade emot alla motioner, när han var närvarande - har vågat säga ett enda ord under stämman, utom när han blev invald och då presenterade sig själv (vilket förvisso nästan inga av de andra invalda vågade göra).

Fullmäktigeledamot Bornelid, Brf Magne (en av de förnuftiga fullmäktige)
Jag håller med föregående talare.
Jag uppfattade som att vi hade ett klart besked och beslut vid förra sammankomsten då vi diskuterade just denna fråga.
Vi kom då fram till att varje motion skulle behandlas för sig.
Jag är beredd att arbeta med motion för motion.
Rätt ska vara rätt.FORTSÄTTNING FÖLJER STRAX

stephan
2008-05-20, 12:09
Gråta eller gråta?

Jag tror att för den framtiden som finns långt borta, är beslutet med att HSB Malmös stämma beslutade om att klumpa ihop motionerna från en medlem är bra.

Med det menar jag att när Admin överklagat stämman och motionsbehandlingen till Länsstyrelsen (DET är väl de) så kommer denna handling på en HSB-stämma att sprida sig som ringar på vattnet.

Man skall veta att det inte bara är HSBfullmäktige som bor i bostadsrättsföreningar och är medlemmar i HSB.

Nej det finns kompetenta människor som kanske sitter i bolagsstyrelser och har andra "vktiga" poster i samhället som är HSB medlemmar. Dessa kommer att diskutera denna hantering av motioner till en stämma.

Jag tror även att tidningar och andra medier kommer att höja på ögonbrynen.
Detta speciellt då det sprider sig att många motioner handlar om öppenhet inom HSB organisationen, och förslag på att det som hänt/händer i HSB-Malmö inte skall få hända igen.

Kör hårt admin och "rötäggen" som blir frusterade för att de "hängs ut" är bara att fortsätta att sparka i baken, de förtjänar verkligen detta.

I stockholm (hela HSB?) finns något som heter "eldsjälar inom HSB". man tar ut kandidater som gör något stort eller smått i organisationen HSB och sen delar man ut något pris.

Fanns det rättvisa finns det bara en kandidat till det priset år 2008.

Med bred marginal skall Admin få detta priset.

Ove Mollvik
2008-05-21, 16:05
De flesta ekonomiska föreningar fungerar lika korrupt sedan både ägaransvaret och politiska ansvaret i nordvästvärlden blivit totalt förskingrat. För Sveriges del började det med trippelmordet mot Kreuger med statens goda minne och definitivt med mordet på Palme och den bankkris som följde. Fortfarande kan alla skylla på alla. Ingen behöver ta ansvar.
Hot mutor och förtal är satt i system. Valberedningar och revisorsuppleanter ger man sig på först. De ledamöter som sedan med sitt sista desperata självhävdelsebehov sålt sig för en uppgift de inte förstår vet att de egentligen är totalt maktlösa och tjänar enbart som målvakter åt en anonym ägarmakt u p a.
Makt blir på detta vis rätt utan ansvar. Det enda elitkollektivisterna vill åstadkomma är ett utplånande av sista resterna av demokrati. Genom missbruk fås folk att tröttna på allt vad demokratisk ordning heter. Tack och lov finns ännu några friska krafter som likt Mimmi och Admin aldrig vill lära sig vad de menar.
Ove Mollvik