handdator

Visa fullständig version : Hur väljer man styrelse rent praktiskt?


peter_mikael
2011-02-27, 12:04
Vi har en brf bildad för att kunna ombilda till bostadsrätter.

Hur gör man rent praktiskt för att välja styrelse? Föreslår valberedningen en styrelse på t ex fem personer och så röstar stämman ja eller nej till hela förslaget eller röstar var och en på sina favorit och de som får flest röster hamnar i styrelsen?

clabbe
2011-02-27, 12:31
Det beror lite på vad som står i stadgarna. Om stadgarna säger att det ska finnas fem ledamöter och valberedningen föreslår fem ledamöter, samt det inte kommer andra förslag från medlemmarna på mötet, så är det smidigt att rösta på alla i en klump. Man kan naturligtvis rösta på var och en individuellt. Skulle det ske och någon får färre än hälften av de avgivna rösterna väljs denne inte in i styrelsen.

Finns det fler kandidater än antal platser får man ha personröstning och de fem med flest röster kan då väljas in i styrelsen. Fortfarande krävs dock minst hälften av de avgivna rösterna för att man ska väljas.

Så här står det i lagen om ekonomiska föreningar:
13 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

peter_mikael
2011-02-27, 15:58
Vi måsta ha minst tre max fem medlemmar i styrelsen enligt stadgarna. Om valberedningen föreslår A, B och C men det på stämman visar sig att D, E och F också vill vara med i styrelsen blir det då så här:

Ordföranden frågar "Hur många röstar på A?" genom handuppräckning och räknar antalet händer och gör sen samma sak med B, C, D, E och F
De fem som får flest antal röster blir nya styrelsen givet att minst 50 % av de närvarande på stämman (inte av antalet röstberättigade) har röstat på dem.

tette
2011-02-28, 00:18
Här föreligger fel avseende att 50% av de närvarande på en stämma måste rösta för att någon skall bli vald.

Att rösta för en styrelse kan ske på väldigt många sätt. Men som ena exemplet visar tar man bort genom att alltid först besluta om hur många ledamöter som ska väljas.

Vid "svåra" styrelseomröstningar är det bäst att begära sluten votering.

a) Ska 5 ledamöter väljas till styrelsen så får alla röstberättigade skriva ner 5 av de nominerades namn på en lapp, därefter är det enkel matematik, förutom om 5:an o 6:an får lika antal röster. Då ska det lottas mellan dem.

b) Vid bara 5 nominerade och 5 platser beslutas alla i klump.

clabbe
2011-02-28, 08:42
De fem som får flest antal röster blir nya styrelsen givet att minst 50 % av de närvarande på stämman (inte av antalet röstberättigade) har röstat på dem.Din uppfattning om hur många som ska ha röstat skiljer sig från lagtexten. Kan du motivera varför din uppfattning är korrekt?

tette
2011-02-28, 11:40
Föreningslagen säger;
13 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

Logik:
5 ska väljas 10 alternativ finns, 20 röstar resultatet blir;
Kalle 20
Nisse 20
Agda 20
Sven 15
Gösta 9
Hillevi 6
Pelle 6
Bibbi 2
Kent 2
Gunnar 0

I detta fall blir det ingen styrelse enligt ditt resonemang, Clabbe?

Om du nu anser att 4 är valda, och att omröstning ska ske av resten, får då Gunnar vara med i den med 0 röster i omgång 1?

clabbe
2011-02-28, 13:24
Såvitt jag kan se har vi samma text att utgå ifrån bägge två, tette?
Mer än hälften av de avgivna rösterna får jag till elva röster så antingen får man vakantsätta en plats eller genast företa ett fyllnadsval där självklart alla får kandidera. Ser ingen grund för att den som fick noll röster skulle vara utesluten.

Kan tillägga att de fyra som fick fler än tio röster är invalda (som svar på din undran tette). Skulle man köra på att det enbart är flest röster som räknas kan konsekvensen bli att man kan väljas in på en röst av tjugo. Det känns märkligt.

tette
2011-02-28, 14:43
13 §, följande gäller sakfrågor;
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

13 §, följande gäller personval;
Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. (här står det inte; "minst 50%")
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

Varför tror du inte att man här skriver ut att det även här måste vara 50%?
Jo därför att om du tänker efter skulle det då "hemska variationer" på val på stämmor.

clabbe
2011-02-28, 15:44
Men om din tolkning är korrekt, då kan alltså någon väljas in i styrelsen på 1 röst av 100 t.ex. Tycker du att det känns rimligt?

Pensionär
2011-02-28, 16:45
13 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
Som vanligt, en aning vid sidan av huvudfåran hoppar jag in.
Vi vet att många föreningar löser ordförandefrågan genom att låta en representant från HSB sitta mötesordförande på stämman. Vi vet också att få föreningar vill att han ska delta i valen. Det ger lite huvudbry i betraktande av ovan citerad lagtext?