handdator

Visa fullständig version : Måste styrelsen närvara på extrastämma


peter_mikael
2011-02-26, 19:47
Hej

Vi har en bostadsrättsförening bildad för att kunna ombilda till hyresrätter.

Vi har nu bara en person kvar i styrelsen sedan övriga flyttat. Den kvarvarande styrelsemedlemmen tänkte kalla till extra stämma för att välja ny styrelse. Måste den kvarvarande styrelsemedlemmen närvara på mötet? Vad händer om hon inte är med på mötet? Hon vill helst inte ha något mer med föreningen att göra.

Mvh

Peter

Robarb
2011-02-27, 20:43
Hej

Vi har en bostadsrättsförening bildad för att kunna ombilda till hyresrätter.

Vi har nu bara en person kvar i styrelsen sedan övriga flyttat. Den kvarvarande styrelsemedlemmen tänkte kalla till extra stämma för att välja ny styrelse. Måste den kvarvarande styrelsemedlemmen närvara på mötet? Vad händer om hon inte är med på mötet? Hon vill helst inte ha något mer med föreningen att göra.

Mvh

Peter

Peter!
Den gamla styrelseledamoten behöver egentligen inte engagera sig i föreningen längre om hon inte känner något för det. Det enda som ligger i hennes intresse tillsammans med övriga i den ursprungliga styrelsen är att bli avförda från Bolagsverkets register som styrelseledamot.

En arbetsgrupp som bildar en interimsstyrelse kan svara för att kalla till en extra föreningsstämma som beslutar att utse intrimsstyrelsen till ordinarie styrelse. Som jag nämnde tidigare så bör Du vara informerad om stadgans bestämmelser om utseende av styrelse och ordförande för denna.

I vissa fall brukar det vara stämman som utser ordförande, medan i andra fall utser stämman de ledamöter som erfordras som sedan inom sig utser ordförande. Det kallas att styrelsen konstituerar sig och utse befattningashavare för de olika rollerna.