handdator

Visa fullständig version : Årsredovisningar


stephan
2008-05-18, 13:26
Kan någon hjälpa mig avseende detta nedan i Vädurens årsredovisning?

Nya redovisningsregler innebär att ett års planerade underhåll skall visas som kostnad i resultaträkningen även om beloppet skall disponeras ur yttre fonden. Ianspråkstagandet ur fonde får man numera göra året efter åtgärden.

Henric Lellky
2008-05-19, 23:04
Läs följande uttalande som kom i anslutning till bokföringsnämndens allmänna råd "Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar (http://www.bfn.se/REDOVISNING/NYUTT/utt-fastighetsunderhall.pdf)" (BFNAR 2003:4).

Admin
2008-05-19, 23:55
Sådan här hjälp till medlemmarna uppskattas. Tänk om HSB Malmö kunnat bistå medlemmarna med dylikt stöd till undrandes medlemmar.

Jag kritiserar med detta alltså inte tjänstemännen på HSB Malmö (som i alla fall till mig som regel besvarar de flesta frågor, och motsvarande får jag väl förmoda gäller till andra frågeställare), utan mer HSB Malmös styrelse (där Henric ingick som ledamot) som inte byggt upp en miljö med medlemsinformation (kan aldrig bli för mycket av detta!), och där styrelsen som regel inte besvarat frågor (i alla fall inte mina frågor).

Välkommen hit Henric, trevligt att ha dig här!

stephan
2008-05-20, 01:43
Tackar för svaret.

Tänk om HSB Malmö bara hade haft en "klippa" som Admin i styrelsen, vad mycket lättare det skulle vara att då vara medlem.