handdator

Visa fullständig version : Vilande förening ska ombilda till bostadsrätt


peter_mikael
2011-02-22, 22:25
Hej

Jag bor i ett hyreshus hos Svenska Bostäder. För fyra år sedan bildades en bostadsrättsförening med syfte att försöka få till en ombildning. Det blev inget vid den tiden eftersom huset precis varit renoverat.

Styrelsen har sedan inte gjort något med bostadsrättsföreningen förutom att skicka in en årsredovisning som är helt nollad. Inga årsstämmor har genomförts.

Nu har vi en ny chans att ombilda eftersom det gått fem år sedan renoveringen.

Status är:
Av den gamla styrelsen finns bara ordföranden och revisorn kvar bland de boende. Övriga har flyttat. Inga stämmor har genomförts de senaste tre åren.

Frågan är:
1. Kan vi återanvända denna förening eller är den "ogiltig"?
2. Hur går vi tillväga för att tillsätta en ny styrelse? Jag antar att vi borde kalla till en extra stämma?
3. Vilka har rösträtt på extra stämman (om vi nu ska ha en sådan). De som var medlemmar i gamla föreningen och som fortfarande bor kvar eller även de som flyttat in senare?

Mvh

Peter

Robarb
2011-02-25, 11:19
Hej Peter

Den förening som bildades för några år sedan är fortfarande aktiv i Bolagsverkets register. Det innebär att registreringsbevis och stadgar finns hos dem.

För att aktivera föreningen så bör det kallas till en extra föreningsstämma där beslut om ny styrelse utses samt beslut om vad som medlemmarna vill med föreningen. Sedan ny styrelse är utsedd så skall en ändringsanmälan inges till Bolagsverket där de gamla, avflyttade styrelseledamöterna avanmäls och de nya påanmäls. Se till att Du har tillgång till det senaste registreringsbeviset så Du vet vilka som skall avanmälas.

Viktigt att Du ser till att stadgans regler för vilka ärenden som skall behandlas på en extra stämma kommer med på kallelsen.

Rösträtt tillkommer alla som är folkbokförda på fastigheten och innehar hyresrätten där.

Behöver Du annan eller mera hjälp kan Du kontakta mig via denna länk www.klintkanten.se

mvh Jörgen