handdator

Visa fullständig version : Beslutsför extrastämma


Attol
2011-02-16, 07:06
Hej!

Bor i en liten förening med 16 medlemmar.

Då nuvarande styrelse endast består av två ledamöter, (enl stadgarna ska det vara minst tre), och är utan suppleanter, vill valberedningen kalla till extrastämma.

Valberedningen, som består av två medlemmar, begärde det skriftligen hos ordförande. Styrelsen (läs ordförande) valde dock att inte kalla till extrastämma. Valberedningen skickade då ut en egen kallelse.

Från stadgarna beträffande extrastämma: "... när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman"

Är extrastämman nu beslutsför?

Har ytterligare en fråga; Kan man sitta med som interimsledamot från extrastämman till ordinarie årsstämma? Övriga tre ledamöter kommer vara ordinarie. (Måste en sådan ledamot isf anmälas till bolagsverket?)

/L8

Admin
2011-02-16, 09:56
Här uppstår då ett problem.
En valberedning kan inte kalla till en extrastämma, endast styrelsen kan göra detta.

Kan eller vill styrelsen inte kalla till extrastämma, så får man be Bolagsverket om detta.

OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Så strikt juridiskt kan inte en stämma bli beslutsför om inte styrelse eller Bolagsverket kallat till stämman.

Jag förstår inte riktigt frågan;
Kan man sitta med som interimsledamot från extrastämman till ordinarie årsstämma? Övriga tre ledamöter kommer vara ordinarie. (Måste en sådan ledamot isf anmälas till bolagsverket?)
När val av styrelse görs på stämman så bestäms styrelsens ledamöter av stämman, och efter detta finns ingen speciell "interimsledamot".
Alla ledamöter måste alltid anmälas till bolagsverket, utan undantag.

Attol
2011-02-16, 10:32
Tack för snabbt svar.

Då är det som jag trodde. Hoppas att det går att "övertyga" nuvarande ordförande att kalla till extrastämma då. Annars blir det Länsstyrelsen.

Frågan ang interimsledamot blev lite luddig... Bakgrunden är att valberedningen samt ytterligare medlemmar vill ha med mig i styrelsen. Jag har nu bestämt mig för att flytta från föreningen. (Kommer troligen att ske per 31/5-11). Tycker då att föreningen ska slippa avgifter för min "ingång" samt avgång. Men hjälper gärna ny styrelse så länge jag är medlem. Har både erfarenhet och ekonomiska kunskaper, vilket saknas av andra ledamöter. Så försöker m.a.o. hitta ngt kryphål...

/L8

Admin
2011-02-16, 12:21
Ledamöter väljs på stämman.
Men sedan kan styrelsen alltid adjungera vem de vill till styrelsen.
Dvs du blir i sådant fall inte ledamot, utan bara allmänt stöd för styrelsen utan besluts-/rösträtt, och det blir ingen avgift till bolagsverket.
Vore kanske lämpligt att föreslå stämman detta när det väl blivit en extrastämma.

Attol
2011-02-16, 14:22
Ytterligare tack!

Kommer att föreslå det till valberedningen inför extrastämman om ny styrelse.

Har under dagen varit i kontakt med Länsstyrelsen, vilka kommer att kalla till extrastämma när de fått in div handlingar. Tyvärr förstod de inte där om styrelsen är beslutsför eller inte. Så de hänvisade till Bolagsverket. På Bolagsverket meddelar man att styrelsen är "ej fulltalig men beslutsför".

Tycker det verkar lite märkligt att man kan ha en beslutsför styrelse när antalet ledamöter är färre än vad som vi måste ha enligt stadgarna... Men, men, måste väl lita på Bolagsverket ;-)

Admin
2011-02-16, 14:44
Regelverket säger;
Om inte styrelsen i en bostadsrättsförening kallar till föreningsstämma kan Bolagsverket göra det om minst tio procent av de röstberättigade begär det.
OBS!
Från den 1 november 2013 är det Bolagsverket som kallar till föreningsstämma och förordnar revisor, med- och minoritetsrevisor samt särskild granskare för föreningar, enligt ändring i Föreningslagen.
Se Särskild granskare och medrevisor i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13214).

Det står inget om att det har någon betydelse om styrelsen är beslutsför eller ej.

Det står alltså skrivet i stjärnorna varför Länsstyrelsen vill veta om styrelsen är beslutsför. Vad skulle det ha för betydelse?
Jag misstänker att det enda skälet för att Länsstyrelsen vill veta detta är för att Länsstyrelsen ska veta vilken av två krysssrutor de ska fylla i för sin interna administration;
1. Styrelsen är beslutsför
2. Styrelsen är inte beslutsför.
Fråga gärna Länsstyrelsen om detta för jag tror ingen känner till orsaken till Länsstyrelsens fråga.

Det fanns ett fall för inte så länge sedan där Förvaltningsrätten, med som grund att det ansågs oklart om om det fanns någon beslutsför styrelse eller inte, upphävde Länsstyrelsens beslut att kalla till extrastämma. Så någonstans måste det ha betydelse för någon.
Men oavsett om styrelsen är beslutsför eller ej så kallar styrelsen inte till extrastämma i detta fall och då måste Länsstyrelsen göra detta.

När är en styrelse beslutsför?
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande, så enligt det resonemanget är styrelsen beslutsför om två av tre ledamöter är närvarande. Men om en styrelse med två ledamöter kan vara beslutsför är jag osäker på i just denna stund.