handdator

Visa fullständig version : Får en styrelse göra hur de vill?


Akva
2011-02-14, 18:15
Börjar mer och mer tvivla på de personer som finns i vår styrelse (själv är jag vice/sekr). Ledamöter kallar till extra styrelsemöte och i mailet framgår det en fråga som skall diskuteras. Jag har tyvärr inte kunnat närvara med så kort varsel(dagen innan) sedan har det visat sig i protokollet att de behandlat en hel de frågor som överhuvudtaget inte varit på agendan någonsin. Vi har en väldigt svag ordförande men som är snäll, rädd för konflikter. Nu har det visat sig att vid det senaste x- styrelsmötet har de beslutat om ta betalt av de få medlemmar som har möjlighet att nyttja en uteplats. Denna uteplats har funnits närmare 10 år och är precis utanför balkongen på bottenvåningen. Fler kan nyttja sin sk uteplats men få gör det. Min frågor är: kan de behandla frågor som inte varit kända?( vi var fler från ord. styrelse som inte kunnat delta) och är det möjligt att ändra på det som allmännyttan gav klartecken till dvs innan vi var brf? Frågan måste ha väckts av någon av de som var med på mötet för annars har vi aldrig hört talas om det. Läste något äldre inlägg på den här sidan och där det framkom att det fanns avundsjuka, vilket jag tyvärr börja inse.

Trötter
2011-02-14, 21:50
I en brf är det inte tillåtet att ta ut andra avgifter än årsavgift och eventuella P-avgifter eller garage plats avgifter. P och garage avgifter skall regleras genom skriftliga avtal. Att ta några andra avgifter av medlemmar som nyttjar föreningens gemensam egendom är inte förenligt med förordningen. Så om styrelsen beslutar om en otillåten avgift så är det bara att bestrida denna vid eventuell fakturering. Med motiveringen att det inte är förenligt med författningen som föreningen lyder under

Att fatta beslut inom styrelsen där inte samtliga ledamöter ges en god möjlighet att delta är inte tillåtet. Så min tolkning är att er styrelse har fattat beslut utan att vara beslutför. Anledningen är att du som ledamot inom styrelsen har fått information om sammanträdet på mycket kort varsel, genom en utskickad dagordning och man vid detta tillfälle har fattat beslut genom tillägg till dagordningen under sittande sammanträde.