handdator

Visa fullständig version : BRF- styrelsearbetet, vad är det som gäller?


shato
2011-02-13, 22:18
Hej
Jag är tacksam om jag kan få klarhet och info angående mina funderingar och frågor nedan

1- Om en styrelseledamot avgår kan en bostadsrätt styrelse tillsätta en suppleant till ordinarie ledamot.
2- Kan bostadsrätt styrelse utesluta en av styrelseledamot som har kritiserat andra i styrelse på grund av att några i styrelse inte följer bostadsrättsregler och lagar inklusive ordförande.
3- Vem har rätt att begära att en extra stämma ska hållas


Shato

MikHo
2011-02-14, 01:15
1- Om en styrelseledamot avgår kan en bostadsrätt styrelse tillsätta en suppleant till ordinarie ledamot.

suppleanten tar endast ledamots plats under styrelsemötena, under resten av tiden så förblir han/hon suppleant.
Enda organ som kan ändra på detta är stämman.


2- Kan bostadsrätt styrelse utesluta en av styrelseledamot som har kritiserat andra i styrelse på grund av att några i styrelse inte följer bostadsrättsregler och lagar inklusive ordförande.

En ledamot kan endast avsättas genom stämmobeslut. Om det är så att det förekommer utfrysning och att inte alla ledamöter får tillgång till samma information som ligger till underlag för röstning/beslut så kan dessa beslut vara ogiltiga (bedömning får vägas från fall till fall).


3- Vem har rätt att begära att en extra stämma ska hållas

10% av medlemmarna, revisorerna... det är dock styrelsens som kallar till stämma ;)

Trötter
2011-02-14, 10:51
Hej3- Vem har rätt att begära att en extra stämma ska hållas


Shato
Jag vill bara tillägga, att om en ledamot av styrelsen begär att stämma skall hållas då är styrelsen skyldig att kalla till stämma

Gusten
2011-02-14, 12:46
Kan verkligen en (1) styrelsemedlem bestämma att extrastämma ska hållas mot övriga styrelsemedlemmars vilja ?

MikHo
2011-02-16, 00:06
Kan verkligen en (1) styrelsemedlem bestämma att extrastämma ska hållas mot övriga styrelsemedlemmars vilja ?

Funderade också på detta, vad grundar du detta på ?
Som jag tolkar det så skall styrelsens kalla till stämma, men det räcker inte med bara en styrelseledamot utan reglerna med 10% gäller även för ledamöterna om inte denna ensamma ledamot kan övertyga övriga ledamöter i styrelsen.