handdator

Visa fullständig version : Avgång från styrelse - Måste sitta kvar till nästa stämma?


Dante
2011-02-11, 12:49
Om en ledamot slutar under året, skall han då räknas som "icke-ledamot" i styrelsen?
Eller måste ledamoten officiellt sett vara kvar i styrelsen till nästa stämma?
Räknas muntlig uppsägning?

Feligonde
2011-02-11, 13:30
Om en ledamot slutar under året, skall han då räknas som "icke-ledamot" i styrelsen?
Eller måste ledamoten officiellt sett vara kvar i styrelsen till nästa stämma?
Räknas muntlig uppsägning?

En ledamot kan avgå med omedelbar verkan när som helst under året, och ingår därmed inte längre i styrelsen.

Angående uppsägningen brukar man skriva in det i styrelseprotollet att person xx avgått per ååmmdd.

MikHo
2011-02-11, 15:39
För att uppsägning av styrelseuppdrag ska gälla "officiellt" så ska en ändring hos bolagsverket göras.

Men ledamoten kan ändå endast hållas ansvarig för de beslut som ledamoten varit med om att ta. Vilket gör det enkelt att med ett protokollfört beslut om uppsägningen samt att närvarokontrollen utförs på efterföljande möten (och den avgående ledamoten inte finns med) så "är det lugnt"....

Dante
2011-02-13, 22:10
För att uppsägning av styrelseuppdrag ska gälla "officiellt" så ska en ändring hos bolagsverket göras.

Man ska alltså skicka in uppsägningen till bolagsverket för att det skall bli officiellt? Jag menar om ledamoten skulle ändra sig och plötsligt dyka upp på ett styrelsemöte? Måste man skicka kallelser?
Nu talar jag alltså om "rå" juridik, alltså inga praktiska lösningar. Var hittar man den här bestämmelsen i regelverket?

MikHo
2011-02-14, 01:01
När en person avgått från styrelsen och detta beslut protokollförs är denna person inte välkommen som ledamot i styrelserummet under ett styrelsemöte. Kallelser behöver alltså inte skickas ut till denna person.

Personen kan dock närvara genom att ha blivit inbjuden men saknar rösträtt.

Att skicka in ändringen till bolagsverket är det korrekta enligt lagen men det är nog få BRF:er som gör det i praktiken. Det är beslutet som är det viktiga.

Om personen ändrar sig och vill dra tillbaka sin "uppsägning" kan personen endast bli invald i styrelsen genom ett stämmobeslut.

Dante
2011-02-16, 07:58
När en person avgått från styrelsen och detta beslut protokollförs är denna person inte välkommen som ledamot i styrelserummet under ett styrelsemöte. Kallelser behöver alltså inte skickas ut till denna person.
Personen kan dock närvara genom att ha blivit inbjuden men saknar rösträtt.
Att skicka in ändringen till bolagsverket är det korrekta enligt lagen men det är nog få BRF:er som gör det i praktiken. Det är beslutet som är det viktiga.
Om personen ändrar sig och vill dra tillbaka sin "uppsägning" kan personen endast bli invald i styrelsen genom ett stämmobeslut.
I vilken lag står detta? Eller är det något som regleras i stadgarna för varje förening?

MikHo
2011-02-16, 15:23
I vilken lag står detta? Eller är det något som regleras i stadgarna för varje förening?

6 kapitlet i Lagen om ekonomiska föreningar reglerar föreningens ledning (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#K6).

Samtidigt kan stadgarna innehålla alternativ på val till styrelsen.