handdator

Visa fullständig version : Motionera i en brf - Hur gör man?


Admin
2008-02-22, 09:24
Jag har gjort ett enkelt och kortfattat flödesschema för hur man motionerar i en bostadsrättsförening, baserat på min webbsida om tips för hur man skriver en motion (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm).

Någon som har några synpunkter med anledning av detta?


http://hotpot.se/Bild3/hsb-motion-flodesschema.pngSe även;
Hur skriver man motioner på bästa sätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18910) - Faktabanken

PS.
Använd gärna ovanstående flödesschema i din egen brf, så att så många medlemmar som möjligt får ta del av detta.

Tommy
2008-03-10, 16:35
Med anledning av punkt 5 ovan så läste jag i ett annat inlägg här att det finns ett tredje alternativ enligt HSB, nämligen;
"betrakta motionen som besvarad".
Jag känner igen denna formulering från kommunen. Tror det är något nytt (tillkommit under de senaste 2-3 åren) och unikt påfund för kommuner att besvara motioner på detta sätt.

Det skulle vara hemskt om bostadsrättsorganisationer tar efter kommunerna här. Det är en korkad formulering. Om HSB vill försöka införa detta sätt att besvara motioner i sin verksamhet så är det ett stort varningstecken. Det gäller att medlemmarna stoppar detta innan dåliga styrelser börjar anamma denna teknik för att förstöra motioner.

stephan
2008-03-10, 21:36
Jag håller med om att hela motionsproceduren i bostadsrättsföreningar borde "moderniseras".

Jag skall ta ett exempel från Vädurens senaste stämma, där beslutet på en motion blev
att stämman beslutade "enligt styrelsens utlåtande".

Motionens rubrik var investeringar/Avskrivningar och kostnadsredovisning.
Något förkortad ville motionsskrivaren (inte jag) vilja veta varför styrelsen i sin årsredovisning Skriver: Summa om-och tillbyggnader 37 281 478kr
Och redovisar dessa siffror med texten:
Projekt som tidigare år var pågående var säkerhetsdörrar, skalskydd och anpassning av lokaler till lägenheter. Under 2006 har föreningen fortsatt anpassningen av lokaler till lägenheter,samt investerat i värmesystem, bredband, föreningslokal m.m

Styrelsens utlåtande löd:
Styrelsen anser att informationen är tydlig och väl uppfyller det behov som finns bland både nya och nuvarande medlemmar.
Detaljinformationen granskas av föreningens revisorer och följer de EU-regler som gäller för en årsredovisningsupprättande.

Röstsiffrorna i detta ärende på stämman blev 30 för styrelsens förslag, 25 emot styrelsens förslag.

Ni som läst lite av vad jag skrivit om Vädurens "Svindlande affärer" förstår nog varför styrelsen (läsförvaltaren som lägger förslaget till årsredovisning) inte vill redovisa i detaljer?

Svarar man bostdsrättshavare tillika medlemmar så här?
Som om alla medlemmar kan EU:S årsredovisningsregler etc.

Speciellt denna mening "Styrelsen anser att informationen är tydlig och väl uppfyller det behov som finns bland både nya och nuvarande medlemmar" tror jag inte en styrelse som arbetar för medlemmarna bör skriva????

---


Till Vädurens senaste stämma skrev jag några "tuffa" men helt sanningsenliga motioner, om "svindleriet i Väduren".

INGEN har någonsin kunnat visat på att något som jag skriver om inte är den totala sanningen.

Styrelsen använde sig av samma svar på flera av mina motioner på stämman.

" Styrelsens svar:
Motionen inehåller mycket allvarliga påståenden mot styrelse och förvaltning i flera avseenden. Styrelsen utgår ifrån att revisorerna påtalar fel eller brister i styrelsens ekonomiska förvaltningav föreningen. något som styrker motionärens påståenden har ej påpekats till styrelsen av revisorerna. I det fall motionären anser sig ha underlag som är av betydelse för frågan, uppmanas därför motionären att omgående överlämna underlagen till revisorerna för granskning och eventuella åtgärder av styrelsen. Styrelsen förslår därmed att motionen anses besvarad"

På en av motionerna avseende speciellt förvaltarens sätt att "blåsa medlemmarna" tillsammans med ett byggföretag på mångmiljonbelopp för ej utförda arbeten ställde jag frågan, som också slkrevs in i stämmoprotokollet.
"Stephan Sundling begärde ordet och yrkade bifall till motionen. Stephan tog upp ett par exempel dör företaget Modulbygg varit inblandat och som i slutändan renderat högre kostnader för föreningen.

Stephan frågade vilka kopplingar Modulbygg och förvaltaren Adex har.

Styrelsen bad om att få återkomma med en redogörelse i den frågan"

Detta är nu 9 månader sedan. Tror ni styrelsen återkommit med det utlovade?

På stämman fanns varken förvaltaren Tony, "plötslig tandvärk" var förklaringen vid förfrågan om varför förvaltaren inte var där.
På fråga varför inte någon revisor fanns på stämman, visste eller hade styrelsen inte hört något.

INTE VISSTE JAG ATT SAMVETET SATT I TÄNDERNA PÅ FÖRVALTARE.

Admin
2008-03-11, 20:27
Vad gäller formuleringen "betrakta motioner som besvarad" så gäller det att mota Olle i grind.
Jag håller med Tommy om att detta är en formulering som aldrig får införas i bostadsorganisationer eller brf:ar.

Stephan, det du beskriver är ett traditionellt sätt att trycka ner medlemmar och deras frågor.
Medlemmarna ska få minsta möjliga information. Ju mindre medlemmarna vet, desto mer/fler/större fel kan styrelsen göra utan att riskera något.

Som medlem får man aldrig acceptera dylika svar där man hänvisar till allmänna regler.
En styrelse som inte vill vara konkret på en konkret fråga bevisar bortom allt rimligt tvivel att de antingen inte vet vad de håller på med eller att de har något att dölja som de kan råka illa ut för.

Medlemmarna måste alltid kräva öppenhet i föreningen!


OBS! Detta ämne är om hur man skriver en motion!

Stephan, det är viktigt att vi håller oss till ämnet i detta forum.

Forumet är uppbyggt så att man under ett ämne skriver det inlägg som hör till respektive ämne, i detta fall motioner. Denna uppbyggnad är främst till för att man ska kunna hitta vad man söker, och för att man ska kunna läsa om det som är aktuellt för en själv.

På engelska så kallar man inläggen under ett ämne i forumet för "tråd", och det är för att förtydliga att det som skrivs under ett ämne ska gå som en röd tråd från första till senaste inlägg, och man skriver därför bara om det som hör till ämnet.

Alla problemen i din brf är ytterst uppseendeväckande och det är helt klart att det måste hända något för att få rätt på dem, men försök hålla inläggen om detta under rätt rubrik/ämne, annars blir det väldigt förvirrande för läsarna.

Det är också viktigt för dig för att du ska få ut största möjliga effekt av de avslöjanden du gör om hur det kan gå till i en brf. Jag förstår din frustration, men tänk på att det inte räcker med att hela Sverige läser om detta. Du måste också lyckas skapa en opinion mot vad som händer i din brf. Och då måste man vara konkret och tydlig och bl.a. rubricera ämnet på ett sådant sätt att det attraherar andra läsare och riktar in sig på de som har liknande problem eller vill lära sig mer om just den specifika fråga du tar upp.

Admin
2008-03-11, 23:53
Det är viktigt att i varje motion man skriver lägga in en exakt tidpunkt då motionen ska vara genomförd. Detta ska man som motionär helst även se till att understryka på stämman, och se till att det förs in i protokollet.

Är inte utförandet av motionen tidsbegränsat enligt stämmobeslutet så finns det alltid en risk att motionen aldrig genomförs.

HSB Malmö säger i och för sig att protokoll inte gäller, lagen säger annat. Men vissa styrelser har en tendens att säga att protokollet gäller bara när det passar styrelsen.

Dessutom är det styrelsen (dess representant) som normalt skriver stämmoprotokollet. Styrelsen formulerar därmed protokollet efter styrelsens inställning. Ett stämmobeslut kan bli ett helt annat i protokollet. De flesta justerare skriver under protokoll oavsett vilka eller hur stora fel det finns i protokollet, vilket gör att det kan vara väldigt svårt för en medlem att få igenom något.

Så, om styrelsen på en stämma säger att styrelsen ska återkomma i någon fråga så måste det protokollföras hur styrelsen ska återkomma och senast när.