handdator

Visa fullständig version : Hur mycket/lite ska en styrelseledamot göra?


Feligonde
2011-02-10, 19:06
Vår styrelse har fått en ny ledamot vars uppfattning är att styrelsen inte ska göra någonting annat än att bara fatta beslut - inte ens lyfta telefonluren och ringa ett samtal. Och inte heller besvara mail som kommer in till styrelsens e-postlåda. Och jag tror han fått övriga ledamöter med sig.

Detta innebär att vi nu köper precis "allt" vilket naturligtvis belastar föreningens ekonomi. Personligen tycker jag inte man ska sitta i styrelsen om man har den inställningen.

Vore intressant att höra övrigas synpunkter kring detta.

Själv blev jag avsatt för att jag gjorde för mycket. Jag är pensionär och har mycket tid att ägna åt föreningsarbete. Har varit ordf i fem år och under alla dessa år har vi gjort ett strålande ekonomiskt resultat.

MikHo
2011-02-11, 15:59
Föreningen har till ändamål att på bästa sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen.


Citatet ovan är taget från Admins förslag på stadgar http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm

Styrelsens uppgift är att utföra detta uppdrag. Det finns inget som reglerar hur mycket eller hur lite en styrelse skall göra på egen hand eller genom inköpta tjänster.

Som jag ser det så skall Styrelsen verka för medlemmars intressen, hur dessa intresen ser ut är upp till var förenings stämma att besluta.

Om det är så att föreningen går bra ekonomiskt och har ett bra underhåll av fastigheterna så finns det ingen anlednign ser jag det att styrelsens ledamöter skall "jobba ihjäl sig" för detta.

Men som alltid är det en avvägning som måste göras. Vilka saker kan och skall styrelsen (eller genom att sätta ihop arbetsgrupper) göra inom föreningen självva .. oftast handlar det om att besparingar rent ekonomiskt om man gör sakerna själv gentemot att köpa in tjänsten. Ibland blir resultatet inte så bra på grund av dålig kompetens hos dem som utför arbetet.

Det är en avvägning man får göra beroende på vilka personer och kunskaper som finns inom styrelsen och/eller föreningen.