handdator

Visa fullständig version : Ersättningsnivåer för dem som renoverat badrum i brf


Kribban
2011-02-09, 21:31
Jag är ordförande i en mindre förening med 66 lägenheter i Göteborg, och vad som sägs om styrelser på denna sida...:11:
Vi håller just nu på med en stamutredning och försöker komma fram till vilken ersättning föreningen kan ge medlemmar som renoverat sitt badrum?

Vi har ca 8-10 medlemmar som på något sätt gjort en större renovering i sitt badrum efter 97/98 då vi gjorde renovering av ytskikten. Vi vill att så många som möjligt skall vara nöjda. Det är inte så många kan tyckas, men alla är inte intresserade av att betala för "Eriks" badrum.

Vi har tittat på försäkringsbolagens tariffer men dessa gäller ju vid skada och inte vid stambyte. 10 år och 100% ersättning för helkaklat är inte rimligt.

Medlemmarna får ju helt nya och fräscha ytskikt, och man kanske helt enkelt blir tvungen att betala 2 ggr.

Hur har ni gjort? Har ni fått ersättning överhuvudtaget?

Ser man kasst på det så står det i stadgarna att "Brh får inte utan styrelsen tillstånd i lgh utföra åtgärd som innefattar... eller annan väsentlig ändring i lgh" Ingen av dessa 8-10 medlemmar har tillfrågat styrelsen om de får göra om i badrummen.

Inser dock att det kommer att bli ett djävla liv om de inte får ersättning, men samtidigt vill ju inte alla kanske betala för deras badrum då de inte gått rätt tillväga.

Se även;
Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

Gusten
2011-02-09, 22:13
De orenoverade badrummen antar jag att föreningen avser att riva ur
helt och göra nya ytskikt där, på föreningens bekostnad?

Men i de redan renoverade badrummen kanske det går att byta ytskikten endast delvis
så att det blir billigare för föreningen, och att medlemmarna därigenom kan få viss ersättning.

Kribban
2011-02-09, 22:24
Ja, de ej renoverade badrummen i bostadsrätterna rivs och nytt ytskikt sätts upp, helt på föreningens bekostnad.

Men i de redan renoverade badrummen kanske det går att byta ytskikten endast delvis
så att det blir billigare för föreningen, och att medlemmarna därigenom kan få viss ersättning.
Vi måste byta samtliga golvbrunnar i Brf, så därför faller detta.

Gusten
2011-02-10, 08:33
Ibland passar föreningen på att byta golvbrunnen i samband med badrumsrenoveringar för att slippa större ingrepp senare vid t ex stambyten.

I detta fall, om föreningen får samma kostnad även för de renoverade badrummen,
så kan man ju förstå om föreningen inte är lika villig ge ersättning.

I ett rättsfall hade ett par som just köpt en lägenhet kontrollerat med styrelsen att
det inte var aktuellt med stambyte under de närmaste åren, och sedan renoverade medlemmarna badrummet.
Efter ett par år blev det ändå stambyte och paret erhöll då en viss ersättning.

De stämde då föreningen enär dom ansåg att ersättningen var för låg.
Hovrätten medgav dock inte större ersättning än den de redan beviljats av föreningen.

Harald
2011-02-10, 08:37
Glöm argumentet att de ej frågat styrelsen om lov. Det håller inte, samt att de har ju faktiskt uppfyllt vårdplikten, vilket egentligen alla ska göra (enligt lag och stadgar).

Styrelsen måste låta göra besiktning av dessa badrum. Medlemmarna måste då redovisa våtrumsintyg alt bilder/foton tagna under uppförande där man tydligt kan se tätskikt, anslutningar o s v.

Kraven på våtrum ändras ständigt. Fatta ett principbeslut i styrelsen att te x badrum yngre än 5 år ersätts, OM de fullt ut uppfyller de krav som DÅ gällde.

Äldre badrum än så rivs och ersätts inte.

Dessa nyare av besiktningsman godkända badrum rivs givetvis också, men där ersätts innehavarna dessutom med pengar, ofta upprättar man ett "internpris" i föreningen baserat på vad kostnaden är för föreningen för de nya badrumsenheterna exkl tillval. Ersättningen brukar vara 70 % av detta pris.

Allt utöver er interna standard, får innehavarna bekosta själva, enligt tillvalslista eller hur ni nu lägger upp det.

Alla dessa "tuffa" beslut och regler drar ni i en extra stämma, så har ni ryggen fri sedan när entreprenaden löper.

totiki
2011-02-10, 09:48
Inser dock att det kommer att bli ett djävla liv om de inte får ersättning, men samtidigt vill ju inte alla kanske betala för deras badrum då de inte gått rätt tillväga.
Har medlemmen inte gått rätt tillväga när medlemmen renoverat sitt badrum, kan man säga att i praktiken så har ingen renovering skett.
Ifall motorn skär i en bil hjälper det inte att lacka om den.

Det medlemmarna kallar "renovering" framstår i ditt inlägg som en kosmetisk "lyftning" av utseendet. För att en renovering ska ha skett ur föreningens perspektiv ska golvet bilas ur och avloppsrör samt golvbrunn bytas.

Ifall de kontaktat styrelsen inför sitt tänkta kosmetiska ingrepp hade styrelsen kunnat informera om detta. Det hade kostat dem 35.000 kr mer vid det tillfället. Och de hade stått utan övriga kostnader vid föreningens ingrepp idag.

Nu när de inte gjorde detta har styrelsen/föreningen inget ansvar för ytskiktet, lika lite som för något annat kosmetiskt ingrepp i lgh BRH har gjort.

De är ju själva medlemmar i föreningen och måste ta ansvar för att föreningen sköts på ett ansvarsfullt vis. I det ansvaret är en kärnpunkt att kontakta styrelsen och informera sig inför det större ingrepp som badrumsrenovering onekligen innebär.

När jag läser ditt inlägg ytterliggare en gång ser jag detta;
Vi har ca 8-10 medlemmar som på något sätt gjort en större renovering i sitt badrum efter 97/98 då vi gjorde renovering av ytskikten.
Det är en komplikation för föreningen, att föreningen åtagit sig ansvar för ytskikt vid detta tidigare tillfälle. I allmänhet åtager sig då föreningen också ansvaret för åtgärden. Kontrollera vad som skrevs angående denna tidigare åtgärd 97/98, ifall föreningen friskrev sig från vidare ansvar exempelvis.

Kribban
2011-02-10, 20:13
När jag läser mitt egna inlägg ser jag att jag missat en del väsentliga delar.
I 2006 års årsredovisning uppgav vi att 2009/2010 kommer vi att göra en stamutredning och därefter göra stambyte/relina.
Efter denna redovisning har endast 3 stycken gjort ytskikten i sina badrum. Två dem satt i styrelsen då beslutet fattades att stamutredning skulle göras :14:.

Dessa 3 medlemmar vill vi inte ersätta alls eftersom de vetat om att stammar kommer att åtgärdas inom kort.

När vi då kommer till resterande 5-6 medlemmar, som man inte kan klandra för att de gjort vid sina badrum, vilken ersättning ska de ha? Är det rimligt att ge någon som helkaklat sitt badrum 2004 70% ersättning? Jag tycker det är för mycket.

Harald
2011-02-10, 20:48
NI MÅSTE LÅTA BESIKTIGA BADRUMMEN ENLIGT VAD JAG ANGAV TIDIGARE!!

Här gäller det att från styrelsens håll ha ryggen fri, och INTE gå in i projektet med NÅGRA SOM HELST OKLARHETER kvar!

Detaljer löser ni, styrelsen ger ju stämman förslag, men sedan röstar ju stämman! Det är ju ALLAS pengar, eller hur?

Om man satt i styrelsen eller inte är helt ovidkommande. Alla ska behandlas lika.

2004 är ett 7 år gammalt badrum. Mycket tveksamt om det ska ersättas ekonomiskt. Men som sagt, besluta i styrelsen vilka kriterier som ska gälla rörande ålder, våtrumsintyg, utförande etc.

Därefter besiktigar ni med hjälp av en oberoende person utifrån, DETTA ÄR HELT AVGÖRANDE OCH KOMMER ATT BESPARA ER EN MASSA LIDANDE!!

Därefter klubbar ni vad som framkommit i stämma.

Skulle då stämman besluta annorlunda, tex om styrelsens förslag baserat på utredningen ersätter 4 st badrum, och stämman beslutar att ersätta t ex 7 badrum, ja, då är det bara att gilla läget. Det är ju 70 % av ert internpris x 3 st fler delat på 66 lgh delat på avskrivningstid delat på månad som blir effekten på vars och ens avi. Inget att sabotera sämjan i föreningen för med andra ord.

Exempel:

Stambytet kostar föreningen 150 000 kr/badrum.
50 000 kr kan direkt hänföras till STAMBYTET.
Internt pris badrum bestäms till 80 000 kr/st.
70 % av internt pris = 56 000 kr.Allt tas upp i redovisningen som en kostnad för stambytet. I denna monstersumma ingår då kanske 3 extra badrum som styrelsen av stämman fick "på halsen".

Alltså en fördyring med 168 000 kr.

Avskrivs på 20 år = 8 400 kr/år.

Och 66 lägenheter = 8 400 kr/66 = 127 kr per lgh.

Och varje månad = 10 kr och 60 öre.

Missade räntan, om ni lånar till beloppet....
Ökar med 10 % så har vi tagit i rejält.

Ger 11 kronor och 66 öre.

Detta är priset för att kunna genomföra stambytet, i lugn och ro och med alla nöjda.

Tro mig, det finns MÅNGA föreningar där ute där man tjafsat och INTE tagit dessa frågor på stämma innan. Det är aldrig värt det.

Kribban
2011-02-10, 21:55
Vi vänder på resonemanget gällande de två som varit med i styrelsen.
Hypotetiskt resonerar medlemmen så här; "Jag bedömer att mitt badrum är fult, jag gör om detta imorgon, jag vet om att stambyte är på väg inom 1 år!"
Enligt ditt resonemang, Harald, så ska föreningen då ersätta mig för att jag gjort om mitt badrum trots att jag visste vad som var på gång?

Rimligt? Definitivt inte

Vara alla till belåtenhet? Ja, i den bästa av världar.

Gillar din uträkning, har dock inte kontrollerat den ingående. Det kan ju tyckas som en skitsumma för att alla ska bli nöjda.
Jag ska ta den med mig i fortsatta diskussioner.

Varför måste vi besiktiga alla badrum? Boende har fått lämna in enkätsvar på vilken standard de har, och som sagt så är det endast 8 - 10 som har en nyare renovering.

Harald
2011-02-10, 22:05
Varför besiktiga?

Därför att ni som styrelse är ansvarig för ALLA medlemmars pengar! Och besiktningen går ut på att kontrollera att de medlemmar som har renoverade badrum (som INTE inhämtat lov eller instruktioner från styrelsen) gjort allt rätt. Dvs de ska kunna visa med hjälp av egenkontrollplaner, fotodokumentation eller våtrumsintyg att badrummet är gjort efter alla konstens regler. Dessutom ska ni passa på att kontrollera hur anslutningar gjorts för vatten, värme etc, d v s allt som FÖRENINGEN kan åka på att fixa vid skada.

Eftersom nästan ingen kommer att passera denna granskning utan anmärkningar så har ni argumenten klara för att inte godkänna så många badrum!

Alltså, billigare för föreningen, en utomstående part intygar fakta, och ni får en lugnare och rättvisare entreprenad.

Jag har som sagt varit inblandad i ett antal stambyten i BRF-hus.


Angående din hypotes, "Jag gör om mitt badrum i morgon..."; Varför skulle någon göra det? Det är inte gratis, och svårt att göra på ett godkänt sätt för under ert internpris.

Dessutom, det är inte ovanligt att om man planerar ett stambyte där föreningen gemensamt ska betala allas badrum, då är det smart att ta ett stämmobeslut långt innan, typ ett par år innan, att badrum som renoveras fr o m nu ersätts inte alls.

Då hindrar man i varje fall alla lyxrenoveringar, det är ju runt dessa det brukar bli mest liv.

kluringen
2011-02-11, 01:02
Ser man kasst på det så står det i stadgarna att "Brh får inte utan styrelsen tillstånd i lgh utföra åtgärd som innefattar... eller annan väsentlig ändring i lgh" Ingen av dessa 8-10 medlemmar har tillfrågat styrelsen om de får göra om i badrummen.

Styrelsens tillstånd behövs inte för renovering av badrum. Det hör till kategorin ytskiktsrenovering.

Stambyte är föreningens ansvar och föreningen har tillträdesrätt till lägenheterna för att genomföra jobben. Ska föreningen även renovera badrummen måste en stämma godkänna det.

Varför inte låta alla betala sin egen badrumsrenovering och använda rotavdraget?
Det blir mest rättvist så. Stora lägenheter betalar ju mer än en liten för två likvärdiga badrum, om renoveringen sker i föreningens regi. Medlemmarna kan välja själva mellan lyxig kakel eller plastmatta och våtrumstapet som är det billigast möjliga.

totiki
2011-02-11, 09:50
Vad står det i era stadgar gällande underhållsansvar för resp. BRH/BRF? Avloppsventilen t ex.

Gäller det olika för ifall någon satt snyggare kakel eller målat om i badrummet? Kommer ni att ersätta även färg som är påmålad under de senaste åren? Om icke. Vad är skillnaden? Båda är endast kosmetika ifall inget som berör föreningens åtagande blivit utfört.

Gusten
2011-02-11, 10:26
Som Kluringen framhåller så kommer stora lägenheter att bidra mer till badrumsrenoveringarna, om föreningen tar kostnaden.

Ett alternativ skulle alltså kunna vara att alla bostadsrättshavare
samtidigt beställer badrumsrenovering och utnyttjar rotavdraget.

Problemet med denna metod är att det inte går att tvinga medlemmarna
att själva beställa badrumsrenovering.
Praxis verkar därför vara att föreningen återställer badrummen efter stambytet, och det är nog föreningen också skyldig att göra.
Så skedde också hos en släkting när föreningen stambytte där (HSB:s BRF Färjan i Stockholm).

Kribban
2011-02-11, 14:08
Ytskikten = brh ansvar
Tätskikt = brf ansvar

Vi har radhus så allas badrum och toalett är lika stora. Sedan kan det skilja olika i utrustning.

Vad jag menade med hypotetiskt var inte att jag skulle göra om vårt badrum utan jag ville endast påskina att en styrelsemedlem gjorde precis detta. Ledamoten renoverade sitt badrum 2008, dyrt TROTS att hon visste att stambyte kommer att ske inom kort. Enda anledningen för renovering i hennes fall var att hon inte tyckte om det gamla. :12:

ROT = jobbigare upphandling för totalentreprenad. Billigare? Ja, men kan bli svårt att tvinga någon att göra i ordning sitt badrum.

Styrelsen har fått fortsatt förtroende att genomföra stamrenovering så alla beslut är precis tagna.
Det är vilken nivå ersättning ska ligga på som jag tycker är jobbigt.

kluringen
2011-02-11, 14:24
Det finns alltid medlemmar som motsätter sig, argumenten är egentligen oändliga. Därför måste styrelsen agera pragmatiskt och göra det i samråd med medlemmarna så att så många som möjligt blir nöjda.

Man måste get det tid, detaljplanera på medlemsmöten och extrastämmor där alla ska ha möjlighet att klargöra sin syn på saken. Medlemmarna kan lämna skisser och beskrivningar till föreningen om de vill att föreningen ska köpa upp entreprenaden för deras räkning, eller upplysa om att de vill ta hand om det själva.

Ett alternativ skulle alltså kunna vara att alla bostadsrättshavare
samtidigt beställer badrumsrenovering och utnyttjar rotavdraget.
Problemet med denna metod är att det inte går att tvinga medlemmarna
att själva beställa badrumsrenovering.
Så sant, men föreningen har stöd i lagen för att fixa badrummet ändå och fakturera medlemmen för kostnaden. Föreningens återställningsskyldighet kan vara begränsad till att laga hål eller gjuta om bortbilade golv.

Föreningens rätt att avhjälpa brist
12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2003:31).

Plastmatta och våtrumstapet duger gott för att "annans säkerhet" inte ska äventyras och medlemmen är skyldig att betala. Om trilskande medlem inte kan tillgodogöra sig rotavdraget är det ju medlemmens eget fel. Genom att välja det billigaste alternativet, d v s säkerställa att annans säkerhet inte äventyras, kan medlemmen inte hävda att denne har påtvingats något som denne inte ville ha.

Kostnad för renovering av badrummen utgör ca 75 % av den totala entreprenadsumman. Det är inga småbelopp som kan fördelas mera rättvist om alla står för kostnaden som enligt stadgarna ankommer dem själva att svara för.

Tillträde till lägenheten
13 § Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 4 kap. 11 § eller när bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap., är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. I så fall tillämpas 5 §.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710).

Medlemmen har ingen rätt att vägra tillträde till lägenheten. Man kan inte ge fan i att byta stammarna om de är i dåligt skick bara för att några, som inte förstår bättre, motsätter sig detta. Styrelsen kan besluta att stambytet ska genomföras grundad på vårdplikten, däremot måste beslut om vad ska göras i badrummet beslutas av stämman.

Man måste även följa lagen om föreningen tar på sig att renovera badrummen till någon slags "allmän standard" för medlemmarnas räkning. Det är som gjort för stridande åsikter.

9 kap 16 § punkt 2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Man kommer undan en massa komplikationer om man låter medlemmarna ta ansvar för sina egna badrum.


Ytskikten = brh ansvar
Tätskikt = brf ansvar

Ok, då måste ni även återställa tätskiktet.

Vi har radhus så allas badrum och toalett är lika stora. Sedan kan det skilja olika i utrustning.
Är lägenheterna också lika stora? En dubbelt så stor lägenhet får betala dubbelt så mycket för sitt likadana badrum som en hälften så stor lägenhet får göra. I vår förening varierar storlekarna från 40 till 185 kvm, vilket ger en väldigt sned kostnadsfördelning för samma sak.

Jag talar av egen erfarenhet. Vår förening gjorde motsvarande upplägg som du beskrivit när vi bytte stammar. Nästan alla badrum var risiga, så ersättningar för ordninggjorda badrum röstades ner då även dessa måste göras om. Nu, 20 år senare, debatteras fortfarande om hur orättvist det egentligen har varit och att man borde ha gjort på annat sätt. Att de flesta badrummen byggts om av medlemmarna ännu en gång sen stambytet gör inte debatterna mindre heta. Nu när folk är medvetna om vad en badrumsrenovering egentligen kostar. Vi betalar fortfarande för föreningens renovering via avskrivningarna. Nya motioner om avgifternas fördelning kommer upp på tapeten med jämna mellanrum då stambytet dras upp som exempel på orättvisor trots att det hör till gamla misstag.

ROT = jobbigare upphandling för totalentreprenad. Billigare? Ja, men kan bli svårt att tvinga någon att göra i ordning sitt badrum.

Om kostnaden fördelar sig 25/75% är det fråga om alltför stora belopp för att man ska avstå. Ett uselt argument att det är "jobbigt". Ta hjälp av några duktiga medlemmar för att underlätta styrelsens arbete.


Styrelsen har fått fortsatt förtroende att genomföra stamrenovering så alla beslut är precis tagna.
Det är vilken nivå ersättning ska ligga på som jag tycker är jobbigt.


Jag är av den åsikten att föreningen inte har skyldighet att betala ut någon ersättning alls om det inte innebär att föreningen bevisligen sparar in motsvarande summa som alla andra får, men som enstaka medlemmar redan har betalat. Måste jobbet göras om ska ingen ersättning betalas ut.

Att styrelsen har stöd för besluten kan bero på att alla fakta inte blivit belysta. Många medlemmar upplever att de "får" något när föreningen tar på sig kostnader inne i lägenheterna fast det i sluttampen är de själva som betalar i alla fall.

Ni har frihet att omvärdera redan tagna beslut. Jättejobbigt, men kan ändå visa sig vara det rätta. :12:

Gusten
2011-02-11, 16:10
Föreningens återställningsskyldighet kan vara begränsad till att laga hål eller gjuta om bortbilade golv.


Jag tror att Totiki kan denna bit. Frågan är alltså om man kan "lappa" på de ställen där man gjort ingrepp, eller om man måste riva ur allt och ersätta med nya tätskikt och ytskikt ?

kluringen
2011-02-11, 21:36
Frågan är alltså om man kan "lappa" på de ställen där man gjort ingrepp, eller om man måste riva ur allt och ersätta med nya tätskikt och ytskikt ?

När BRF tar över ansvar som normalt ligger på BRH tar BRF även över garantiansvaret för det utförda arbetet. Enligt de nya "branschreglerna" måste hela tätskiktet göras om vid minsta lilla skada eller ingrepp, annars ges inga garantier att tätskiktet är tätt.
Helt vansinnigt! Man river ur hela, lyxigt påkostade, badrum för en värdelös garanti som ändå inte fungerar i praktiken. Visst kan man lappa, men det finns knappast några certifierade badrumsrenoverare som ger garantier för "lappjobb". Ett suveränt drag från branschen för att skapa jobb inom "skrået", ofattbart resursslöseri och slit- och slängmentalitet.

Tekniskt finns det metoder som gör att det går att "lappa". Lite dyrare, men dessa metoder är inte vad de certifierade entreprenörerna rekommenderar eller låtsas om att de existerar.

Gusten
2011-02-11, 22:18
Ja det är ju synd att de ska behöva riva så mycket men tydligen är det så de brukar göra.
Då får ju föreningen samma kostnad även för de renoverade badrummen,
och då kan nog föreningen ha anledning att vara restriktiv med ersättning.

Det rättsfall jag nämnde tidigare tyder också på att föreningen inte
behöver ge särskilt mycket ersättning. Inte ens om styrelsen "brutit ett löfte"
om att det inte skulle bli något stambyte de närmaste åren.

Har för mig att det stod i domen att den som renoverar tar en viss risk
med tanke på att föreningen senare kan komma att göra om alltihop vid ett stambyte.

Kribban
2011-02-11, 22:50
Radhus = lika stora, alltså inga lgh i våra komplex.

Grundfrågan var om man skall ge ersättning för redan renoverade badrum och i så fall hur mycket som är rimligt?

kluringen
2011-02-12, 00:22
Mitt svar är, ingen ersättning alls om hela jobbet måste göras om. Annars, den del som det renoverade badrummet ger föreningen en lägre kostnad för det specifika badrummet, så att alla får lika mycket av den gemensamma utgiften. Någon tillämplig generell ersättningsnivå finns inte.

totiki
2011-02-12, 17:37
I den mån ni behöver åtgärda ett badrum, och som sagt, ingen firma kan ge garantier för ett arbete de ej utfört, anser jag att ni inte kan ge någon ersättning alls.
Har BRI redan gjort det arbete föreningen kräver vid detta stambyte, då behöver inte föreningen gå in och ingen ersättning behövs heller, så klart.
Har de inte gjort stammar, rör och avloppsventiler måste föreningen ta ansvar för att detta blir utfört på samma grund som för andra.

Jag kan inte förstå vad de skall få ersättning för?
Sitt eget välbefinnande? Sin egen oklokhet (för att de inte frågade styrelsen innan sitt egenpåtagna kosmetiska ingrepp)? Eller för att det är synd om dom?

Ifall de själva utför kommande ingrepp, oavsett hur, och skriftligt ger garanti likvärdig den som föreningens upphandlade ger... Då kan föreningen ge dem bidrag motsvarande föreningens åtagande för stambytet för rör o s v. Men kommer föreningen att känna sig trygg med det? Så fort de säljer övergår ansvaret till den nye BRI och garantin gäller väl inte denne?

Eftersom det gäller radhus så skulle föreningen kunna utelämna just dessa badrum från stambytet förmodligen, men då måste föreningen kunna friskriva sig för eventuella kommande vattenskador, mögelskador o s v. Vad kommer dessa BRI att gilla det? Den framtida kostnaden blir betydligt högre än kostnaden för att återställa sitt nuvarande badrum. Detta måste dessutom gälla kommande BRI och klart deklareras vid eventuell överlåtelse av samma orsak som ovan. Annars blir det föreningens kostnad i alla fall.

Jag kan inte se annat än att de får lov att bita i det sura äpplet. Varför skall föreningen oförskyllt bita åt dom?