handdator

Visa fullständig version : Stämmobeslut ändras endast av stämman?


Mr Magoo
2011-02-09, 19:30
Vi vår första årsstämma beslutades att inte ge vår interimsstyrelse ansvarsfrihet då vi inte fått möjlighet till någon insyn i föreningen. Vi hade bla inte fått årsredovisningarna i förväg utan fick dessa på mötet. Vi har nu ganska koll på hur vår förening ser ut och hur den mår. Enligt årsbokslutsbilaga för 2010 finns en skuld från interimsstyrelsens bolag en skuld till föreningen på ca 900 tusen. Nu vill interimsstyrelsen att vi drar ett sträck över detta och ha ett kontrakt på att när dom "betalar ut våra pengar så vill man att vi ger dem ansvarsfrihet". Under utredningarna som gjorts mot den förra "styrelsen" så har det inte framkommit att man gjort saker för att skada. Man har varit för okunniga med hur man förvaltar en förening, i och för sig har okunnigheten skadat oss. Vi vill också få ett slut på detta och aldrig mer ha med dem att göra. Vi behöver sammankalla våra medlemmar för att kunna ta ett sådant beslut eller hur?

Admin
2011-02-10, 14:16
Ja, det krävs en ny stämma för att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Okunnighet är i en styrelse faktiskt "straffbart" det också om denna okunnighet lett till skada för föreningen, speciellt om vad som skett medvetet försökt döljas.
Men om ni känner att ni kan leva med detta och att ni kan ta smällen utan att utkräva skadestånd (som oftast ändå täcks till stor del av fastighetsförsäkringen), så är det bara att kalla till en ny stämma.

Nu vet jag inte vad stämman ska vara till för. Vad ska ingå i dagordningen? En extrastämma enbart för att ge styrelsen ansvarsfrihet är i sig inte särskilt meningsfullt. Det behövs inte. Det är kanske för att välja nya ledamöter... eller för att ändra ett tidigare beslut om att hålla inne med deras arvode (ett sådant beslut vet jag i så fall inte om det är särskilt lagenligt)?

Mr Magoo
2011-02-10, 20:00
Som vi tolkar det så handlar det bara om att få ett stämmoprotokoll där man får ansvarfrihet från stämman för åren där interimsstyrelsen verkat.