handdator

Visa fullständig version : Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd


Brorson
2011-02-07, 00:31
Ett samboende par har en gemensam rösträtt. Han är medlem i styrelsen, och får därför inte rösta om ansvarsfrihet för styrelsesledamöter vid ordinarie föreningsstämma. Får hon likaväl bruka rösten?

Med common sense som utgångspunkt har jag svaret. Men var finner jag grunden?

Admin
2011-02-07, 12:25
Nej, hon får inte rösta för sin sambos ansvarsfrihet i styrelsen.
Du hittar inte grunden till detta någonstans, uttryckligen, utan det går under den ospecificerade jävsfrågan.
Här är det exceptionellt tydligt jäv, eftersom det hade varit samma som om styrelseledamoten själv röstat för sin egen ansvarsfrihet.

För mer info om röstlängd och rösträtt på föreningsstämma se bl a;
Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8627) - FAKTABANKEN (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)

Specifikation av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#61) - Motion till HSB Malmö
Medlemmar ska erhålla röstlängd vid förfrågan (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#116) - (eller läggas ut på webbplats) Motion till HSB Malmö

Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-stamma2.pdf) - Klander av HSB Malmös årsstämma
HSB Malmös svar på klander av årsstämma (http://hotpot.se/hsb-klander-svar.pdf)
Upprättande och godkännande av röstlängd (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#120) - HSB Malmö. Motion

Röstlängd på stämma och felaktigt genomförd stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9826)
Om röstlängd och rösträtt samt klander av stämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10016)

Får styrelsesambo rösta på föreningsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11989)

Antal röster på stämma i en brf om par äger två lägenheter. Har storleken på andel betydelse för rösträtten? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6500)

Hur fastställs röstlängd på stämma i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14246)

Röstlängd och icke rättskapabla medlemmars rösträtt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9656)

Hur många medlemmar på stämma för att vara beslutsmässig? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7471)

Brorson
2011-02-09, 23:21
Takk, administrator, för er klart svar.

När den ordinarie stämman behandlar frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, skal styrelsemedlemmarna avlägsna sig från möteslokalen redan före man startar behandlingen av saken (den gemensamma diskussionen), eller är det OK at de går ut rätt före omröstningen?

Ska äkta make eller sambo dra sig tillbaka samtidigt, eller får dessa bli kvar på mötet?

clabbe
2011-02-10, 08:38
Styrelsen behöver inte gå ut. Bara för att man inte får rösta i en fråga betyder det inte att man inte får närvara då frågan behandlas.

totiki
2011-02-10, 09:57
Man kan också idka sluten omröstning. Då finns inget behov av att någon går ut.