handdator

Visa fullständig version : Avslå motioner, bestämmer ordföranden?


spantet
2011-02-03, 23:40
Hej!

I styrelse-arbetet, har ordföranden någon möjlighet att avslå förslag om styrelsen inte är eniga? Eller måste avgörandet falla genom röstning.

Jag tänker mig situationer där ordföranden söker enighet och hellre inte tar något beslut förrän styrelsen nått en kompromiss som alla kan acceptera hellre än att rösta igenom förslag som inte alla i styrelsen står bakom.

Jag är lite okunnig om motioner till styrelsen. Måste en motion avslås/godtas på en stämma eller kan styrelsen göra det?

/Mvh Lars

MikHo
2011-02-04, 16:42
Hej!

I styrelse-arbetet, har ordföranden någon möjlighet att avslå förslag om styrelsen inte är eniga? Eller måste avgörandet falla genom röstning.

Jag tänker mig situationer där ordföranden söker enighet och hellre inte tar något beslut förrän styrelsen nått en kompromiss som alla kan acceptera hellre än att rösta igenom förslag som inte alla i styrelsen står bakom.

Jag är lite okunnig om motioner till styrelsen. Måste en motion avslås/godtas på en stämma eller kan styrelsen göra det?

/Mvh Lars

En ordförande kan inte enskilt avgöra ett ärende i styrelsen såvida det inte går till omröstning och vid lika röstetal så avgörs det enligt ordförandes åsikt.

Att söka enighet är bra men inte alltid möjligt... då gäller majoritetsbeslut inom styrelsen eller stämma.

vad gäller motioner så skriver man dessa till stämman, styrelsen kan aldrig avslå en motion då stämman är det beslutsorgan som avgör den.

En medlem kan dock göra en skrivelse till styrelsen, för denna skrivelse står styrelsen ansvarig för. Även om det inte verkar vara så stor skillnad i innehållet kanske är det viktigt att man talar i samma termer. ;)