handdator

Visa fullständig version : Stambyte, vad har föreningen för skyldigheter mot medlemmarna?


Akva
2011-02-03, 21:15
Vår Brf genomgår just nu ett stambyte, det är helt ok och rullar på som det ska. Men genom fuktmätningar mm har man nu sett att alla lägenheter på bottenvåningen har fukt och måste åtgärdas genom att alla golv rivs upp.

Är det föreningens skyldighet att ombesörja att möbler mm flyttas och magasineras under den tiden?
Är det skillnad på skyldigheterna mot de få hyresgäster vi har?

Det är osäkert hur lång tid detta kan ta för att få det ordnat.

Är det även så att vi, dvs berörda lägenheter, måste stå för de nya golven då de andra blir förstörda?

När det gäller våra hyresgäster har jag en känsla av att föreningen måste ordna det.

Tacksam om någon kan ge lite tips eller reda ut dessa frågor som jag har.

Trötter
2011-02-05, 01:57
När det gäller hyresgäster i en bostadsrättsförening eller hos en privat fastighetsägare, då gäller samma regler. Hur dessa regler ser ut kan jag tyvärr inte utantill, men min erfarenhet säger att hyresrätten är långt mycket bättre juridiskt skyddad vad gäller standard och säkerhet i bostaden än vad gäller för en bostadsrättshavare.

Tips:
Om ni i föreningen finner att en viss bostad/del av fastighet är behäftad med brister som inte föreningen har möjlighet att åtgärda inom föreningens ekonomi så kan ni försöka få den delen av fastigheten utdömd/otjänlig. Det som kan krävas är att kommunens miljöinspektör dömer ut del av fastighet. Detta kan ge er möjlighet att få hyresgästen avhyst. Min bedömning stöds på att föreningen alltid ska värna om medlemmarnas ekonomiska intressen i första hand.