handdator

Visa fullständig version : angående motioner.


Undrandez
2011-01-29, 16:58
hej.
i vår förening måste motioner skrivelser vara försedda med nam och lägenhetsnummer/adress för att behandlas, anonyma hamnar i papperskorgen bra å ett sätt,men dåligt på ett annat kan jag tycka.
skrivelserna behandlas 1g/månad vid varje styrelsemöte(ja de har tydligen bara styrelsemöte 1gång per månad och i mina ögon ska det iallfall ske varje vecka! visst står man för det man tycker,men iallafall i vår förening verkar föreningen veta vilka som är "jobbiga" och tilltalar de med namn på möten..
jag är en utav de "jobbiga ". men såklart vill man ha svar på tal.

skickade en fråga till styrelsen och fick 3veckor senare svar,inte från syrelsen utan från riksbyggen att jag inte va medlem! så jag som sammanboende med medlem i föreningen får inte ställa en fråga? jag har ju sambons rätt att göra detta.(fullmakt)

MikHo
2011-01-29, 18:44
Möten med 1 månads intervall låter ganska normalt och nog kutym i de flesta föreningar om inte något speciellt pågår just då.

Att styrelsen inte behöver svara på frågor från icke-medlemmar kan bli lite problematiskt, tänk en spekulant som hör av sig med frågor till styrelsen... inget svar.
En mäklare som vill ha ut lite siffror gällande ett objekt.. inget svar.
Kronofogdemyndigheten som begär information om en boende som hamnat i onåd ... inget svar.

Nej tack för hemlighetsmakeri och fram för ett öppnare boende/samhälle.

Det finns inga regler/lagar (om det inte står i era stadgar) att styrelsen måste eller inte måste svara på frågor från icke-medlemmar men ibland får man vara lite flexibel.

Du får formulera samma fråga igen fast nu undertecknad "från XX genom medlem YY" där YY är din sambo.

granander
2011-01-31, 11:04
Enligt min åsikt är mötesintervallet en månad helt lagom, under någon period kanske man vill ta mellantidsmöten för att klara av särskilda frågor men i stort tror jag det är ett bra intervall för att styrelsen alls skall ha tid.

Vid enkla frågor så finns ju i regel ordförande och vicevärd som kan svara på frågor i mellanmötestiden.

Just det här med vicevärden är också en poäng, nästan allt arbete med en Brf är ju förvaltning. Ta hand om det som finns, husen, området, snöröjning osv... detta är saker som "sköter sig själva" när beslut väl är fattat så det finns inte obegränsat mycket att besluta om ifall man skulle ha möte en gång i veckan.

Gällande att det skall stå namn på motionerna så anser jag att det är 100% rätt. En motion är ett formellt förslag från medlem till beslutande instans.

Om det nu var så att din motion bara innehåll en fråga så tycker jag dock att dom var riktiga tråkmånsar som vägrade svara med hänvisning till att du inte var medlem. Nämnas kan dock att motion är ett VÄLDIGT formellt sätt att framföra en fråga, men jag antar att du inte fick vettiga svar när du frågade personligen.