handdator

Visa fullständig version : Föreningen/styrelsen bestämmer när, var, hur badrum ska renoveras i brf


Undrandez
2011-01-29, 16:45
Verkar som att föreningen bestämmer när, var och hur man ska renovera badrum.
Bostadsrättsföreningen här har kö på renovering av badrum och jag undrar såklart varför?
Visserligen ska föreningen stå för del av jobbet, men ändå. Varför kan man inte sjäv få avgöra när, hur och vem som ska utföra jobbet?
Brunnen ska vara på ett visst ställe, men så svårt kan det väl inte vara att ge en ritning till oss som vi visar för vår hantverkare?

Vår förening skriver:
Badrumsrenovering:
Det kommer att finnas två entrepenörer att välja mellan då vi medlemmar vill renovera våra badrum : xxxxxx (företag hörandes till den före detta ordföranden i föreningen!) och xxxxxxx (vi hade dem innan och vi är inte nöjda och kan INTE rekommendera dem till andra).

KAN föreningen bestämma vem som ska utföra jobbet?

Gusten
2011-01-29, 18:37
När medlemmar tar initiativet till att utföra badrumsrenovering på egen bekostnad
så bestämmer de själva vem som ska utföra arbetet så länge det görs fackmannamässigt.
Föreningen har alltså inte rätt att begränsa valet till enbart två entreprenörer.

Harald
2011-01-30, 16:58
Nej de kan de inte, det hela är klantigt skött av styrelsen.

Föreningen kan ställa krav på vissa moment, dvs de delar där föreningen äger underhållsansvaret. Be styrelsen specificera dessa krav, och låt sedan styrelsen besiktiga dessa delar när du gör din renovering.

Det kan ibland (beroende på husets och stammarnas inbyggnad) krävas att man gör del av stambyte samtidigt. I så fall kan medlem ibland vara tvungen att anpassa TIDPUNKTEN för projektet.

Har stämman beslutat annorlunda, så gäller stämmobeslutet. Kan ju vara så att stämman beslutat att föreningen ska stå för kostnader som normalt åvilar medlemmen, i så fall kan stämman ha begränsat valen av entreprenör.

Be att få se stämmobeslut bakom styrelsens påståenden!