handdator

Visa fullständig version : Informera eller mörklägga - Konflikter i styrelsen


Pensionär
2011-01-27, 17:53
Har försökt att få till stånd dialog med en tjänsteman på HSB.
Han var inte alls ovillig eller avvisande. Men försiktig. Pratade gärna hellre direkt i telefonen, än att fästa argumenten på pränt.
Efter nyår ville jag gå en rond igen. Skickade följande text. Men den sympatiske, eftertänksamme mannen har slutat. Kanske sörjer jag mer än HSB.
-----------
Hej igen
Du inbjöd till vidare diskussion
Jag vill passa på nu när vi nyligen haft ett specifikt ärende på gång i dagspressen. Du minns att jag i tidigare mail skrev att jag inte kan godta att styrelser vanligen vägrar lämna ut sina protokoll till oss andra medlemmar. Du ringde upp mig och svarade muntligt. Du sa bl a att om jag vill ha koll på styrelsen ska jag fråga revisorn. Min uppfattning om revisorn grundad på väldigt många års erfarenheter är att revisorn tiger still. Lämnar regelmässigt sin försäkran till stämman om att ha granskat enl rev sed etc.
Jag kan nog inte få den kontakt jag vill ha med revisorn. I praktiken fungerar han som en effektiv brandvägg mellan mig och mina försök till granskning av styrelsens förehavanden.

Nu har man i affärslivet äntligen vaknat och börjar röra i soppan. Det är klart att man kan ha, och ta betalt för hundratals revisorsuppdrag, om man inte lägger ned något arbete på uppdragen.
Se den tunga kritiken mot skumraskeriet i revisorsbranschen i SvD under slutmånaderna av 2010.

Samma förhållande fast värre, råder i bostadsrättsföreningarnas värld. Sällan en medlem i en bostadsrättsförening kan kolla om revisorn verkligen utfört någon granskning!
En fråga som jag skulle vilja att du svarade ärligt på.
Är du nöjd med rådande situation och förhållanden? Som medlem kan jag varken granska styrelse eller revisors arbete. Rimmar det med grundtanken att vi alla och gemensamt ska ta ansvar för, och sköta vårt hus?

Jag skrev i ett mail till dig följande:

Ang eventuella konflikter i styrelsen.
Konflikter i styrelsen brukar uttryckas i deras protokoll i form av att någon reserverar sig mot ett fattat beslut. Det sker ibland av andra än ekonomiska skäl. Kanske snarare och vanligare därför att beslutet bedömts som oklokt. Att (som idag) endast revisorn kan se denna "protest" är ju ytterligare ett praktexempel på de idiotier som uppstått. Han kommer inte att reagera och lämna besked till medlemmarna.
Varför har det lagstadgats om en rättighet att reservera sig mot beslut?

Kan det vara så att lagstiftarna insett att det kan vara bra för medlemmar att få veta var styrelsemedlemmar enskilt står i en viss fråga? Det är ju medlemmarna som ska välja på stämman. Inte alls dumt om man då fått någon vägledning om hur de skött sig, och vart de står som individer i viss fråga. En medlem som reserverat sig, kan ha visat prov på att han satt sig in i ärendet, litar på sin egen förmåga och bedömning, och har mod och integritet nog att ta egen och klar ställning. Hur många med dessa egenskaper finns i min förening? Jag ser dem inte.
Jämförelsen med en politikers valrörelse är inte helt fel. Det är i politiken självklart att man inte kan rösta på parti eller person som man inte vet vad den står för. I bostadsrättsföreningarnas värld är det legio.

För att jag som medlem ska kunna göra en bedömning av styrelsens arbete, krävs att jag har tillgång till såväl dagordning, som beslut. Och naturligtvis de bilagor som ev finns som bakgrund till besluten. Jag vill kunna bedöma hur styrelsen fungerar. Jag vill kunna förstå på vilken grund beslutet har fattats. Nästa år kan det vara min tur att inträda i styrelseuppdrag.
Under alla omständigheter vill jag vara med och välja nya styrelseledamöter på stämman. Vad ska jag gå på? Hårfärg, kroppshållning eller skostorlek?
Du vet lika väl som jag att ett demokratiskt samhälle eftersträvar maximal s k transparens, och du vet varför.
Varför försvarar du då, som tjänsteman på HSB, omogna styrelsers vilja att mörklägga och försvåra insyn. Samma tankar som ligger bakom offentlighetsprincipen borde vägleda och styra även i bostadsrättsföreningar.

Tyvärr får jag nog inte fortsätta samtalet med hsb-tjänstemannen.
Saknar honom, faktiskt.