handdator

Visa fullständig version : Valberedningens ansvar


granander
2011-01-26, 13:41
Min uppfattning är att valberedningen svarar inför årsmötet, det var föreningsstämman som valde in valberedningen och stämman är dessutom föreningens högsta beslutande organ.

När jag säger "svarar inför" så menar jag, i detta fall, att valberedningen inte ska detaljstyras av styrelsen i föreningen. T ex lägga flertalet orimliga restriktioner som omöjliggör en öppen och demokratisk valprocess.

Vad anser ni i frågan?


Läs mer om valberedningen i en brf;
Valberedningens bibel i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16928) - Ny

Intervjufrågor i brf - Vilka frågor ska valberedningen ställa? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16915) - Ny

Förslag på första skrivelse från valberedning till medlemmar - Mall (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) - Valberedning bör mellan stämmorna skicka ut minst två skrivelser till föreningens medlemmar

Valberedningsinstruktion, mall - Handledning för valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15757) - Policy för valberedning i en bostadsrättsförening (Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15))
Riktlinjer för valberedning (http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm) - Omfattande handledning och policy för valberedning i brf med rättigheter och skyldigheter
Valberedningens uppgifter & regler (http://hotpot.se/motion/hsb-motion-brf-2010-2011-44.htm) - Förslag till arbetsuppgifter för valberedning i brf. Valberedningens uppgift. Policy med skyldigheter. Motion
Valberedningens uppgifter och regelverk för valberedning (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#12) - Valberedningens roll. Motion
Riktlinjer för valberedningen i föreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-aendringar.htm#valberedning) - Förslag till riktlinjer för valberedning att lägga in i stadgar, eller som valberedningspolicy
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11542) - Handledning för valberedning i bostadsrättsförening

totiki
2011-01-26, 13:48
Jag tycker du har alldeles rätt i din uppfattning.
Valberedningen är fristående från styrelsen. Nu är det ofta tyvärr så att någon från styrelsen ingår i valberedningen (ordföranden i styrelsen). Det är enligt min mening inte helt korrekt men det finns inget som säger att så inte kan ske.

I vår lilla förening ingår alla medlemmar i styrelsen och det skulle då vara omöjligt att ha en valberedning utan medlemmar från styrelsen med. Så det är av praktiska skäl detta inte regleras enligt lag.

Men tanken är nog att valberedningen ska vara fristående och utan kopplingar till styrelsen.