handdator

Visa fullständig version : Misstroendeförklaring


revisorn
2011-01-25, 22:48
På vår Brf's ordinarie stämma i november var det en boende (ej medlem) som avbröt valberednings ordförande på den punkten om valberedningens förslag till styrelse mm och lade fram en "misstroendeförklaring" mot styrelsens ordförande. Misstroendeförklaringen var undertecknad av 13 personer varav minst en inte är medlem. Vi har 69 lägenheter så de klarar marginalen 10% (information hämtad från regeringens hemsida tror jag). Vilda diskussioner utbröt och det hela slutade med att någon föreslog en motkandidat från missnöjesgruppen. Det blev sluten omröstning och sittande ordförande vann med talen 16-11. Därefter skulle utredas om det skulle hållas extra stämma osv och sedan skulle styrelsen återkomma till medlemmarna. Jag som föreningsrevisor tog uppdraget att kolla detta. En advokat på Riksbyggen tittade på skrivelsen och kom, liksom jag, fram till att den egentligen inte innehöll en begäran om extra stämma så det lade styrelsen åt sidan. Innan vi hann ut med inbjudan till informationsmöte hade missnöjesgruppen anmält styrelsen till bolagsverket, länsstyrelsen och tingsrätten för a) inte kallat till extra stämma b) felaktigt protokoll då det inte tog upp missnöjesförklaringen, samt kom upp tre dagar för sent. Efter kontakt från vår ekonom på Riksbyggen registrerade bolagsverket ändå styrelsen eftersom vi inte kunde stå utan, men innan ärendena avgjorts i länsstyrelse och tingsrätt kommer gruppen in med en begäran om extra stämma. Mina frågor: kan man verkligen ta upp en misstroendeförklaring på en stämma utan att ha anmält den i förväg då våra stadgar säger att ärenden ska anmälas några veckor innan och det säger även lagen - just för att undvika kupper? Kan man ens lämna en misstroendeförklaring mot en styrelse bara för att minst 10% av medlemmarna skrivit på. För riksdagen gäller ju att minst 10% av ledamöterna ska vilja ha en misstroendeförklaring för att man ska ta upp det och då måste 175 (minst hälften) hålla med. För oss blev det ju så att stämma avvisade misstroendeförklaringen genom att rösta på sittande ordförande enligt valberedningens förslag. Den boende med en ledande roll i detta har dessutom sin sambo nyinvald i styrelsen (sen stämman) och det finns svart på vitt (mail) på att hon fört vidare en uppgift från ett gammalt protokoll som hon åkte till Riksbyggens kontor och tittade på. Även om inte tystnadsplikt är reglerad i lag så är det väl ändå "regel" för en styrelse att inte föra information vidare anant än det man kommit överens om. Till saken hör också att de som skrivit på missnöjesförklaringen verkar alla ha sina egna skäl. En suppleant i styrelsen tycker att hon inte blivit bra behandlad på möten, avbruten mm. Sen handlar det om att man inte får anlägga grillplatser framför grannens fönster, att styrelsen inte vill att garagen ska vara förråd, snickarverkstäder utan till bilar eller motorcyklar (vi har väldigt ont om parkeringsplatser) elelr att inte styrelsen förbjuder folk att röka på sin balkong osv. Gruppen har alltså inte lämnat en enad förklaring eller ens någon förklaring till sitt missnöje. Någon som har erfarenhet av sånt här????

Admin
2011-01-25, 23:06
Det finns inget som heter misstroende/missnöjesförklaring i bostadsrättsvärlden så där kan man undra lite vad som hänt.

Delar av föreningen kan begära medrevisor eller t.ex. kalla till extrastämma, men att ta upp en misstroendeförklaring på en stämma leder inte till någonting. Det finns förvisso inget som hindrar att man tar upp en "misstroendeförklaring", men det måste finnas ett syfte någonstans också, och det finns inget syfte som kan uppnås genom att göra så som skett, mer än att väcka uppmärksamhet för sin sak.

En advokat på Riksbyggen tittade på skrivelsen och kom, liksom jag, fram till att den egentligen inte innehöll en begäran om extra stämma så det lade styrelsen åt sidan.
Ja, det måste finnas ett yrkande någonstans i skrivelsen, och finns det inte detta så är det lämpligt att den aktuella styrelsen återremitterar ärendet till de missnöjda och begär komplettering.

10% av medlemmarna kan begära en extrastämma, men då måste det framgå vad det ska röstas om på extrastämman.