handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet vid målning av trapphus?


happy248
2011-01-24, 11:24
Vi kommer att rusta upp våra trapphus i fastigheten och kommer då bl.a. att måla om samt lägga nytt golv i entrén då det idag finns en omodern variant som inte passar in sedan vi installerade säkerhetsdörrar med helt annan färg (mörkgrå).

Enligt oss i styrelen kommer de nya färgvalen att ge en modern touch och är i enlighet med rekommendation från offererade målare, men hur mycket ansvarsfrihet har vi?

Måste vi prata med våra medlemmar om färgval m.m. eller kan vi i styrelsen besluta om upprustningen själva?

Trötter
2011-01-24, 13:13
Vid betydande förändringar av föreningens fastighet ska beslut fattas vid stämma. Eftersom det inte preciseras i lagen vad betydande förändringar kan vara då ger det möjlighet till diskussion. Så om jag skulle vara delaktig i denna förändring på styrelsenivå, då skulle förarbetet bedrivas med ett medlemsinflytande. Det är förmodligen på det sätt att det finns medlemmar som inte är intresserade att delta i besluten eller påverka, men för att göra så att alla har en möjlighet att få sin röst hörd, där är ett remis förfarande ett bra sätt att ge medlemmarna tid på sig att komma med synpunkter innan beslut fattas vid en stämma eller av styrelsen.

Om ni målar om fasaden i samma kulör/färg då behöver inte styren söka mandat hos medlemmarna, men jag anser att styrelsen bör göra detta om det skall bytas kulör och material i underhållet/ombyggnaden, om man utför ett underhåll/ombyggnad där bygglov krävs då är det enligt mig att betrakta som ett betydande underhålls/ombyggnadsåtgärd.

Admin
2011-01-24, 14:14
Instämmer med Trötter. Förmodligen kommer det att bli som styrelsen föreslår ändå, men ingen medlem behöver känna sig överkörd och det skapar engagemang och trivsel i föreningen att göra medlemmarna delaktiga i besluten.

Kort och gott en gladare förening, och det tjänar alla på. :1:

happy248
2011-01-24, 20:05
Färgerna och golv kommer att vara annorlunda mot tidigare, så det blir en viss skillnad. Tror i dagsläget inte att det behövs bygglov, men det får vi kolla upp såklart.

Utifrån det Ni skriver, kan man göra följande?:

1) Maila ut info om de ändringar som ska göras samt sammankalla medlemmar till ett frivilligt möte och gå igenom (på plats i trapphusen) de ändringar som ska genomföras och lyssna på responsen.

2) Ge medlemmarna en tidsfrist för kommentarer (och protester).

3) Om inga protester uppkommer så tar styrelsen beslut själva med bakgrund av ovanstående punkter och meddelar medlemmarna detta, annars sammankallar man en extrastämma för majoritetsbeslut (om det inte infaller med vanliga årsstämman).

Trötter
2011-01-25, 09:06
Färgerna och golv kommer att vara annorlunda mot tidigare, så det blir en viss skillnad. Tror i dagsläget inte att det behövs bygglov, men det får vi kolla upp såklart.

Det kommer inte att krävas bygglov för denna åtgärd i fastigheten.


1) Maila ut info om de ändringar som ska göras samt sammankalla medlemmar till ett frivilligt möte och gå igenom (på plats i trapphusen) de ändringar som ska genomföras och lyssna på responsen. Detta är ett bra sätt att informera medlemmarna om styrelsen arbete och planering inför en större åtgärd i föreningen

2) Ge medlemmarna en tidsfrist för kommentarer (och protester).Det är detta som er remistiden, jag föreslår att man i styrelsen sätter ut ett klart och tydligt sista datum för att komma med skriftliga förslag och/eller ger medlemmarna möjlighet vid ett par tillfällen att möta styrelsen för att ventilera synpunkter.

3) Om inga protester uppkommer så tar styrelsen beslut själva med bakgrund av ovanstående punkter och meddelar medlemmarna detta, annars sammankallar man en extrastämma för majoritetsbeslut (om det inte infaller med vanliga årsstämman).För att det inte inkommer protester, synpunkter eller idéer under remistiden, ger inte styrelsen mandat att besluta om större förändringar av föreningens fastighet/anläggning. Enligt författningen skall beslutet fattas på stämma med ett klart och tydligt voteringsutslag som dokumenteras lika tydligt.


Det kan vara lätt att tolka ett lågt engagemang hos medlemmarna som att medlemmarna har gett sitt medgivande. Jag vill påstå att detta kan vara en stor orsak till konflikter och meningsskiljaktigheter i föreningar. Använder man lag och stadga som den är upprättad och för en klar och tydlig dokumentation, då är det lättare att motivera föreningens verksamhet vid eventuella problem.