handdator

Visa fullständig version : Demokratin i bostadsrättsföreningarnas värld


Pensionär
2011-01-18, 17:29
Den 18 januari 2011, intervjuas Maria Leissner i DN.
Rubriken är "Förälskad i demokratin".
Eftersom jag själv gärna pratar om demokratins fördelar, minst lika förälskad som hon (dvs inte alltid så klarsynt och förnuftsbaserat), dessutom en aning bländad av hennes egen skönhet,:( (kanske inte stärker min argumentation heller detta) vill jag återge några rader i intervjun.

Det är vackert med föreningsteknik, konstaterar hon. Demokratins innersta kärna. Ett gäng människor som gemensamt fattar beslut. Och då finns det tydliga spelregler.
Alla ska vara kallade i god tid,
rätt personer ska ha rösträtt,
justeringsmän ska vara utsedda så att ingen kan mixtra med protokollet....det är så fint!
Men hon konstaterar att den som vill ha förändringar till stånd kan få kämpa länge.
Politik är f a konsten att förlora!
Det tillhör demokratins realiteter. Det gäller att se längre än till sin egen prestige.
Det viktiga är att det går åt rätt håll.

Om DN ville intervjua även mig en stund, så skulle jag kunna berätta intressanta saker om demokratins problem, med hämtade exempel från vår lilla enklav, bostadsrättsföreningarnas värld.
I avvaktan på deras uppdykande, berättar jag för Er en liten rövarhistoria om hur det kan gå till att sätta demokratin ur spel, även när Leissners kriterier ger sken av att vara uppfyllda.

Ett visst år lämnar jag in 4 motioner till stämman. Vi kan lämna deras innehåll därhän, förutom att ett av yrkandena rörde offentlighet åt styrelseprotokollen.

Styrelsen anlitar genast en figur från HSB, som ska hjälpa dem att övertala stämman att säga nej till mina yrkanden.
Denna filurs inlaga är så jämmerlig i sin brist på logik, sans och förnuft att jag är illamående under lång period.
Ordföranden (från HSB)försöker på stämman att behandla alla motioner i klump (sannolikt med förväntat avslag på alltihop, som följd).
Jag protesterar direkt (vilket uppenbart inte ingick i styrelsens och HSB:s planering) och kräver att motionerna ska behandlas var och en för sig. Så sker
Det olyckliga inträffar (för styrelsen) att 2 av motionerna faktiskt antas av stämman. Till styrelsens oerhörda nesa, och en överraskning även för mig.

Vi vet alla att regelverket inte tydligt talar om hur snabbt styrelsen då ska agera.
Styrelsen har följaktligen två år senare inte uppfyllt stämmans beslut. Mycket enkla, och alls inga tidskrävande saker.
Finns något av Leissners förtjusning i "demokratin" hos vår styrelse?
Uppenbarligen inte.
Protokollet som utfärdades, och kunde läsas i trapphuset i endast en av 6 portgångar några veckor (Jodå, information enl regelverket, år 2008, i min förening), försvann sedan raskt från trapphusets anslagstavla.
Årsredovisning, och protokoll med bif motioner finns två år senare, ännu ej inlagda på vår hemsida.

Hur många av dessa ca 20 % närvarande på stämman kommer idag ihåg att de alls biföll några motioner Years ago ?
Så kan det också vara med människors kärlek till demokratin
Jag har anledning fråga mig om det ens går åt rätt håll i min förening.