handdator

Visa fullständig version : Vibrationer i vattenrör i brf


evil
2011-01-17, 21:42
Jag är nyinflyttad i en bostadsrätt där jag strax efter inflyttningen blivit varse om ett vansinnigt störande ljud, som hörs i hela min lägenhet men främst i sovrum och vardagsrum. Jag har undersökt detta efter bästa förmåga, och ljudet kommer från en tryckstegringspump som sitter på andra sidan min vardagsrumsvägg. Själva pumpen är någorlunda dämpad, men det är däremot inte vattenrören som den sitter kopplad till. Jag vet inte hur det är i andra lägenheter, men jag hör detta ljud konstant, dag och natt.

Har varit i kontakt med föreningens fastighetsansvarige, och fick höra att även förre ägaren hade problem med detta.
Han skulle komma förbi och titta på det, men det har inte hänt så mycket, och vid senaste kontakten bad han mig höra ifall jag hade någon kontakt som kunde titta på detta.

Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, jag känner lite byggfolk, men ingen som pysslar med VVS. Det jag kommit fram till, när jag har tittat på anläggningen och känt/lyssnat var vibrationerna kommer ifrån, är att det bör monteras någon form av vibrationsdämpning mellan pump och rör.

Är tacksam för all hjälp om hur jag kan hantera detta, dels gentemot min förening, och dels om någon har förslag på vad som kan göras. Jag vill inte vara gnällig det första jag i min förening, men det här tär verkligen på både sömn och humör.

Trötter
2011-01-18, 10:51
Det kan vara så att pumpen är ansluten direkt till rörsystemet med någon typ klämringskoppling. Ett förslag för att minska övergången av vibrationer från pump till rörsystem, kan vara att ansluta slang mellan pump och rörsystem.

Jag förstår inte varför inte den ansvarige i föreningen kontaktar en VVS firma som kan kolla på problemet?

Admin
2011-01-18, 13:55
Ja, som Trötter säger är detta inte ditt ansvar att bena ut.
Bolla tillbaka bollen till styrelsen och ställ krav... men naturligtvis på ett vänligt sätt. :25:

Låter i mina öron som ganska lätt att åtgärda, men någon (dvs styrelsen) måste naturligtvis ta tag i frågan.

evil
2011-01-18, 14:58
Mycket riktigt är pumpen direkt ansluten till röret utan någonting mjukt mellan, att sätta en mjuk slang mellan bör absolut vara rätt lösning.

Jag ska höra efter med en bekant som jobbar inom branschen, för att se om han kan komma och titta, men precis som påpekats ska jag vända mig till styrelsen i min förening om detta.

Är det fastighetsansvarige jag ska tala med igen, eller kan jag ta detta med ordföranden tro?

Gusten
2011-01-18, 18:31
Den "fastighetsansvarige" måste väl vara styrelsen ?

evil
2011-01-18, 21:38
Med "fastighetsansvarige" menar jag den styrelsemedlem som håller koll på praktiska frågor om själva bostaden. Vet inte hur det ser ut i olika föreningar, men så har i alla fall vi det. :5:

Gusten
2011-01-19, 10:35
Ja då borde väl den styrelsemedlemmen vara den man pratar med.
Om man däremot tar upp något i ärendet skriftligt borde man kanske adressera
till "styrelsen" eftersom alla i styrelsen formellt har samma fastighetsansvar.

Lännqvist
2011-03-08, 19:45
Mycket riktigt är pumpen direkt ansluten till röret utan någonting mjukt mellan, att sätta en mjuk slang mellan bör absolut vara rätt lösning.

Nu är jag i och för sig inte kvalificerad inom VVS, men jag skulle kunna tänka mig att det kanske inte räcker med en mjuk slang:
Det kan komma pulserande vibrationer från pumphjulet som fortplantar sig genom vattnet i ledningen. Denna kan sprida sig ut från röret i/vid väggen och orsaka mer oljud.
I så fall skulle en luftklocka kanske avhjälpa problemet (eftersom komprimerad luft i klockan kan absorbera vibrationer) om det inte hjälper med bara en mjuk slang.

Trötter
2011-03-08, 20:33
Det som ofta avgör när oljud från rörsystem uppstår är pumpens kondition, flödeshastighet, tryck och flaskhalsar. Flaskhalsar kan vara reglerutrustning som ventiler och shuntventiler eller trånga passager där flödeshastigheten ökar.

För att komma tillrätta med oväsen i rörsystem är det viktigt att lokalisera orsaken. Om det är en pump som orsakar ljud kan en pex-slang göra så att ljudet inte fortplantar sig i rören lika lätt. Man kan även se hur pumpen är monterad, om det finns någon typ av dämpning eller liknande som är undermålig. Om rörsystemet är utformat i stålrör så har dessa en god förmåga att få ljud att fortplantas. Om orsaken är högt flöde kan det åtgärdas genom att man sänker flödet och ökar temperaturen på utgående vatten. Om det finns ventiler i systemet som inte fungerar som de ska, Alltså ventiler kan vara igensatta eller att spindeln har gått av och ventilen står i ett felaktigt läge. Detta kan vara en orsak till onormalt ljud.

Ett litet tips när det gäller äldre ventiler av typen kilslidsventil. Dessa ventiler kan vara känsliga för läckage i packboxen/glanderpackningen vid axeln som är ansluten till ratten. Så för att vårda denna typ av ventil bör man regelbundet/ibland vrida (stänga och öppna) den. Om den skulle börja läcka vid spindeln kan man spänna muttern lite så den slutar läcka. När man öppnar denna typ av ventil bör man först öppna den fult tills det tar stopp och sedan vrida den ett halvt varv mot stängning. Detta gör att den inte lika lätt kärvar och fastnar i öppet läge.