handdator

Visa fullständig version : Parkeringsplats i brf


PellePenna
2011-01-12, 08:59
Undrar om det finns något regelverk avseende parkeringsplats som föreningen tillhandahåller mot avgift.

Här rör det sig om ett begränsat antal parkeringsplatser (räcker inte till alla), så det finns ett kösystem. Vilket fungerar i stort ok. De två problem som jag personligen har (som nu har en parkeringsplats), är att

(a.) jag står inklämd mellan två CUVar, vilket gör att jag ibland inte ens kommer åt att parkera i min ruta (har en liten bil typ Clio). Vem har ansvaret att ta upp detta med "grannarna" [frågan bygger naturligtvis på att det inte har gett resultat när jag sökt påtala detta för de berörda "grannarna"]? Och, vilka krav kan jag ställa på föreningen/styrelsen att jag kommer åt den p-ruta jag hyr?

(b.) precis utanför "fronten" av rutan står ett större träd, vilket på sommaren/hösten lockar till sig stooooora mängder fåglar som knaprar på dess kärnfrukter - och som sedan lämnar resterna av dessa inte minst på min bil. Trädet står på föreningens tomt, och grenar har efter hand blivit nedsågade (av tidigare p-plats innehavare). Dilemmat är att trädet är så högt att vi nu inte kommer åt grenarna, och det är i det perspektivet svårt att komma åt problemet utan att såga ner trädet. Vad gäller här? Hur skall man balansera naturvårdsintressen (eller vad det nu kan heta) [dessutom; det står många träd i närheten, vilka inte "inverkar" på p-platsen] kontra bilvårdsintressen (eller vad det kan heta ...)? Har tagit upp detta med styrelsen, men blir avfärdad (av ordförande) med att trädet stod där innan bilarna, så det har företräde. Hm ...

Hur skall jag tänka här? Vad gäller?
Tacksam för all input!

Admin
2011-01-12, 09:58
Det är styrelsen som bestämmer - om inte stämman är av annan åsikt - hur det ska fungera med p-platserna i föreningen.
Vill man ändra hur det ser ut och fungerar så kan man t.ex. skriva en motion om detta.

Se även t.ex.;
Parkering och garage, frågor och svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10519)

Kontrakt för bilparkering i brf (http://hotpot.se/hsb-parkeringplats-brf.htm)

Garagekontrakt, garageregler, policy, brandsäkerhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12929) (med exempel på kontrakt för garage)

Parkeringsplats, turordningsregel för vem som ska ha vilken p-plats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2816)

Regler och föreskrifter för parkeringsplatser (http://hotpot.se/hsb-regler-parkering-brf.htm)

P-plats följer med vid försäljning av lägenhet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13449)

Hyresgäst i BRF - parkeringsplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4408)

Varning för Bostadsrättsnämnden / SBC - P-plats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8782)

Motion om avtal för p-plats (http://hotpot.se/hsb-motioner-brf.htm#14) (mall)

Motion om parkeringsplats från medlem (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2009/24_Motion_John_Engel_parkeringsplatser.pdf)

Parkeringsplatser (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1691)

Parkeringsplatser Riksbyggens BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1132)

Två p-platser för en lägenhet? Vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11442)

Parkeringsplatser och garage (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13558)

Stadgar / garage, hyra hur länge? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5120)

Garage, egoism och sandlåda! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7065)

Parkeringsplats med avställt fordon (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11189)

Anlita parkeringsbolag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9610)

Garagehyra (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7105)

P-plats - likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12243)

Göra om del av gårdsplan till parkering (http://hotpot.se/hsb-juridik-fraagor.htm)

Kö till p-platser i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8804)

Boendeparkering - Svårt att hitta p-plats? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13258)

Trötter
2011-01-12, 15:28
När du som medlem hyr en P-plats av föreningen är det du som juridisk person som ingår ett avtal med föreningen. Styrelsens uppgift är att avtalet som tecknas mellan hyrestagaren och föreningen följs. Om det finns omständigheter som träd eller annan fastinstallation som kan eller orsakar skada på din bil i detta fall, så är det föreningen som bär ansvaret om du ej är vållande.

Alltså: om detta träd orsakar skada eller mer kostnader för underhåll av din bil, kan föreningen bli vållande vid en rättslig prövning.

En idé skulle kunna vara att ni omfördelar P-platserna inom föreningen "om det är möjligt" så att dessa stora bilar placeras på sådant sätt att de inte utgör ett hinder för andra att få tillgång till sin P-plats. Det kan även finnas skäl att ta bort trädet, för att förhindra onödiga kostnader för föreningen om det skulle uppstå skador på din bil.

För att omfördela P-platserna, här kan styrelsen besluta om detta utan att medlemmarna behöver vara med och fatta ett beslut vid stämma. När det gäller trä fällning inom föreningens fastighet bör det fattas på en stämma med kvalificerad 3/4 majoritet.

Jag är med Admin enig. Upprätta en motion till stämma för att få frågan på dagordningen. Glöm inte att presentera ett förslag till lösning på problemet.

Admin
2011-01-12, 15:51
Ja, och jag kan tillägga att de stora bilarna på varje sida om din bil inte får befinna sig på din parkeringsruta. Har du då en liten bil torde det räcka för att kunna komma ut/in ur bilen även om du är omgiven av de stora bilarna.

Befinner sig bilar på din p-ruta måste styrelsen kontakta dem som tränger sig in på ditt område och tillrättavisa dem.

PellePenna
2011-01-13, 06:33
tack skall ni ha för snabba och informativa svar!
Till "Trötter" vill jag ställa en följdfråga: om det snarare är fåglar i träden som skitar ner, än träden som sådana, är det fortsatt samma sak? Att det är detta s.a.s. yttre som vållar skada, och att föreningen därmed blir ansvarig?

Trötter
2011-01-13, 11:23
tack skall ni ha för snabba och informativa svar!
Till "Trötter" vill jag ställa en följdfråga: om det snarare är fåglar i träden som skitar ner, än träden som sådana, är det fortsatt samma sak? Att det är detta s.a.s. yttre som vållar skada, och att föreningen därmed blir ansvarig?

Om detta träd används som uppehållsplats för djur som fåglar i detta fall, och dessa orsakar skador på medlemmars privat egendom. Då kan det tolkas som att trädet och dess placering har en inverkan på ditt problem.

Jag ser att det finns två lösningar på problemet.

Kapa ner trädet och plantera något som inte växer sig så högt eller plantera ett nytt träd på annan plats
Ta bort P-platsernaBåda alternativen bör beslutas vid stämma.

totiki
2011-01-13, 15:57
Med risk för att låta sarkastisk föreslår jag att styrelsen förbjuder vilt av alla slag att beträda trädet. Sätt upp en skylt. Efterlever inte djuren detta får man väl lov att låta kronofogden avhysa dem.

Visst bor vi i städer, men att mänskligheten är på väg att kräva ensamrätt för sin närmiljö till övrigt livs nackdel är inte ens skrattretande. Det är sorgligt. Kan man inte kosta på sig en eller ett par extra biltvättar till fåglarnas gagn?

Trötter
2011-01-13, 16:49
Med risk för att låta sarkastisk föreslår jag att styrelsen förbjuder vilt av alla slag att beträda trädet. Sätt upp en skylt. Efterlever inte djuren detta får man väl lov att låta kronofogden avhysa dem.
Den var rolig:D


Visst bor vi i städer, men att mänskligheten är på väg att kräva ensamrätt för sin närmiljö till övrigt livs nackdel är inte ens skrattretande. Det är sorgligt. Kan man inte kosta på sig en eller ett par extra biltvättar till fåglarnas gagn?
Om det finns något som orsakar förtret för en eller fler medlemmar i en förening, då är min uppfattning att föreningen har en skyldighet att pröva om det går att lösa problemet. Att det finns installationer, organisationer och medlemmar som orsakar problem, behöver inte med automatik göra så att det alltid går att lösa problemet på ett sådant sätt att alla blir nöjda, men man bör alltid göra ett försök.

Men i detta fallet, då är min uppfattning att det finns enkla lösningar för att få saken åtgärdar.

clabbe
2011-01-13, 16:53
Tänk det var nog första gången jag hört någon kalla ett träd för en installation.

Sorgligt att ens överväga att ta ner ett vad man vet friskt träd. Och det för en parkeringsplats. :(

totiki
2011-01-13, 20:54
Det är ju inte ens för p-platsen. Ifall p-platsen inte är uthyrd kommer fåglarna att skita direkt på asfalten och inte ens pellepenna kommer att bry sig eller ens tänka på saken. Utan pellepenna tänker på det besvär och/eller ekonomiska kostnad som detta innebär för denne. Och kan, utan annan tanke, på allvar tänka sig att ta bort ett träd som vuxit i kanske minst 50 år och under tiden varit till gagn för småfåglar, ekorrar...ja hela den värld av liv ett träd utgör. Därför att pellepenna inte kan tänka sig att åka en eller ett par extra gånger till automattvätten. Nej, istället anser han att styrelsen seriöst skall engagera sig i denna för pellepenna viktiga fråga och lägga energi på den som skulle kunna värma en normalvilla i två dagar. En högre kostnad än de extra tvättar det är fråga om. Pellepenna skulle kanske kunna motionera om att föreningen skall ersätta de extra tvättar som p-platsen åsamkar denne, istället? Förmodligen en lägre kostnad än att fälla trädet och forsla bort det. För föreningen.

Att föreningen inte genast drog in p-platsen från pellepenna och hyrde ut till någon annan som uppskattade p-platsen för dess rätta värde förvånar mig storligen. Så skulle jag yrkat att vår styrelse skulle agerat i en fråga som denna. På en gång, för att inte ödsla onödig energi som styrelsen i slutändan vill ha höjt styrelsearvode för.

PellePenna
2011-01-13, 22:06
För mig handlar det definitivt inte om att ta ner trädet. Däremot har den aktuella styrelsen visat sig ovilliga till dialog i en rad frågor, varför jag nyfiket undrade över vad som de facto gäller. Därtill har parkeringsplatsen utvecklats till en källa för mångas frustration av en rad olika skäl. Men, i grund och botten handlar alltså mina frågor om ansvarsfrågor. Vilket jag tror är en väsentlig bas för gedigna och hållbara beslut -- något som saknas i vår förening i dagsläget.

Med det så tackar jag för de seriösa svaren på min fråga - och avstår från ironiska eller nedlåtande kommentarer vilket bara försvårar samförstånd.

totiki
2011-01-13, 22:50
Det var skönt att höra att du inte vill ta ner trädet. Jag trodde det.
Frågan om fågelbajset framstod dock inte som seriös.