handdator

Visa fullständig version : Ordförande på stämma


PellePenna
2011-01-12, 08:47
Undran: vilka regler gäller för vem som kan sitta som ordförande på stämman? Den konkreta frågan är om det är ok att en person ur styrelsen gör det?

Admin
2011-01-12, 10:10
Det är inte förbjudet (om ni inte skulle ha unika stadgar om detta) att styrelsens ordförande sitter som mötesordförande på stämman. Men alla avråder från detta. Dels riskerar det bli subjektivt där mötesordföranden styr in stämman och diskussionen på styrelsens linje (kan hända ändå, som i min brf där styrelsen betalar en advokat över 30.000 kr för att styra in stämman så som styrelsen vill ha det). Dels blir det svårt för styrelseordföranden att koncentrera sig på två uppgifter samtidigt.

I mindre föreningar är det dock ofta svårt att undvika. Det kan kosta en slant att ha en extern mötesordförande och det finns inte många som behärskar detta.

kluringen
2011-01-12, 10:45
Intressant fråga. Det står ”val av mötesordförande” på agendan. SBC förespråkar att man helst ska hyra in en extern person (mot arvode). Den externa personen bokas upp av styrelsen i så fall, inte sällan Göran Olsson, vd SBC.

Vad har stämman då för val att bestämma? Kan styrelsen ställas till svars om man arvoderar en person som stämman inte vill ha som mötesordförande? Jag föredrar faktiskt hellre att välja en styrelseledamot som är insatt i frågeställningarna om det inte finns någon lämplig närvarande medlem som vill åta sig uppdraget.

Det är rakast om frågan avgörs på stämman.

Admin
2011-01-12, 11:17
Vad har stämman då för val att bestämma?
Ja, jag har tagit upp detta problem mer i detalj på någon tillhörande webbsida (ej i forumet).
När medlemmarna kommer till stämman har styrelsen redan tagit fram sitt förslag på mötesordförande.
Hur ska medlemmarna kunna ta dit någon - och själv betala för detta !? - extern mötesordförande som förslag?
Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt i 99,99 % av fallen.

Detta är ett stort demokratiskt problem i de fall där det finns maktfullkomliga styrelser som den i min egen brf. Om jag vill ha en annan mötesordförande än den advokat styrelsen anlitar för sanslösa summor med uppgift att stötta styrelsen och lura medlemmarna så måste jag alltså personligen betala någon bara för att komma till stämman och ställa upp i ett val av mötesordförande (och som ändå med stor sannolikhet inte blir vald pga styrelsens manipulering av stämman, etc).

Nu finns det ingen i styrelsen i min brf som varken kan eller vågar sitta som mötesordförande, men t.o.m. det hade varit ett bättre alternativ än hur det fungerar idag.

Gusten
2011-01-12, 11:53
Vid ett tillfälle då ett omstritt förslag om balkongutbyggnad skulle tas upp föreslog jag styrelsen att anlita en mötesordförande från SBC, som blev Peder Halling (mycket trevlig person).

När styrelsen presenterade sitt förslag till mötesordförande sade Peder "om ni vill ha mig" varefter stämman valde honom.

Har dock för mig att det inte kostade mer än ca 3000-4000 kr. De 30.000 som Admins förening tydligen fått betala låter ju oerhört dyrt.

kluringen
2011-01-12, 12:51
Hur vanligt kan det vara? Jag har aldrig varit med om det fast jag har bott i (förvisso privat) bostadsrätt i över 30 år. Det har fungerat bra ändå. Skulle det förekomma i vår förening skulle jag protestera vilt.

tette
2011-01-12, 15:33
Ivanliga fall fungerar det att någon som behärskar mötesteknik sitter ordföranden. Men....

När det "hettar till" i en förening exempelvis att styrelsen inte gjort ett bra arbete så syns det ofta i motionsskrivandet ellr på annat sätt, då anlitar styrelsen jurister eller någon från "sin" organisation". SBC, HSB o Riksbyggen.

kluringen
2011-01-12, 23:59
Han utför ett uppdrag åt den som har anlitat honom.

När det "hettar till" i en förening exempelvis att styrelsen inte gjort ett bra arbete så syns det ofta i motionsskrivandet ellr på annat sätt, då anlitar styrelsen jurister eller någon från "sin" organisation". SBC, HSB o Riksbyggen.

I den situation som du beskriver är det förkastligt att ha en av styrelsen inhyrd mötesordförande. Det undergräver medlemmarnas möjlighet att få en rättvis belysning av motionerna. Medlemmarna bör utse en mötesordförande i det egna ledet, även om styrelsen misstycker.

Standardpunkterna är inte så svåra att dra igenom relativt snabbt. Sen må det få bli lite si o så med mötesordningen när man kommer till de känsliga frågorna. Det viktigaste är att problemen blir ordenligt genomlysta och att alla som har frågor eller synpunkter får komma till tals.

tette
2011-01-13, 00:41
Ja kluringen du har så rätt, men jag vet av erfarenhet hur svårt det är att "gå emot styrelsens förslag" på ordförande på en stämma.
http://vaduren.se/?rID=1085

Kolla trycksaker stämma.
1. I kallelsen framgår inte vem styrelsen kommer att föreslå.
2. alla förstår att det kostar pengar att ta in en jurist, men tänker nog att ersätta detta förslag kostar mer?
3. styrelsen (eller juristen i samråd med styrelsen har sett ut en protokollförare (alltid förvaltaren ADEX). I Väduren funkar det också så att justerarna är förberedda av styrelsen, oftast valberedningens representanter. Nepotism kallas detta förfarande.

Läs sedan stämmoprotokollet, § 7 styrelsens årsredovisning, efter några frågor går juristen Urban Wiman (sysslar mest med ombildningar) in
"Urban Wiman säger att det inte finns utrymme för allmänna frågor och ber stämman om mötesdiciplin"
Bara några rader senare kommer detta om mötesdiciplin från Urban igen och nu ber han frågeställarna ställa frågorna skriftligen till styrelse.
En styrelse som inte svarar på brev mellan stämmorna.

Märk också att visserligen står det i protokollet att styrelsen tillsammans med förvaltaren Adex svarar på frågor från medlemmarna, men det är förvaltaren Adex som står för 9 av 10 svar.

Ta frågan under § 7 om en lägenhet som jag skrivit under "när en förvaltare får fria tyglar" och som ställts de senaste 6 åren med olika svar.

2003 lånade Tony Adex ut lokalen till sin "polare" byggfirman Modulbygg.
sedan han gick i konkurs 2006 (själva beslutet i t-rätt 2009) har lägenheten stått tom.

För 2 år sedan började förvaltaren adex renovera lägenheten, men är tydligen inte klar än.

Denna lägenhet har kostat föreningen massor. avgifter 50 000kr per år, renoveringen från adex lär väl bli några 100 000kr. + ränta på 600 000kr lgh är värd.

2006 gjorde jag ett försök att byta styrelsens förslag på ordförande det blev hårt i omröstningen, men styrelsen vann med några röster.

Troligen för att styrelsen dessutom alltid röstar dubbelt, då de har varsin fullmakt allihopa från några "vänligt sinnande medmedlemmar" detta gäller även suppleanterna.

6ord. + 2 suppl. + 8fullmakter = 16-1 till styrelsen i förväg innan någon fråga skall voteras.


Detta är HSB demokrati i vissa brf:er.

PellePenna
2011-01-13, 06:40
tusen tack för era initierade och omfattande svar.

Har jag förstått svaret på min ursprungliga fråga rätt, att det är ok juridiskt (om än inte helt rekommenderat) att person ur styrelsen sitter ordförande på stämman?! (vilket, i mitt perspektiv, onekligen blir att sitta på flera stolar, och riskerar att skapa problem ... men det är ju i så fall en annan fråga ...)

clabbe
2011-01-13, 09:51
Ja, det är OK juridiskt att styrelseledamot sitter ordförande på stämman.

I vår förening tyckte vi på senaste stämman att det var lämpligt att en föreningsmedlem som inte sitter i styrelsen satt ordförande.

Pensionär
2011-01-13, 12:53
Ja, det är OK juridiskt att styrelseledamot sitter ordförande på stämman.

I vår förening tyckte vi på senaste stämman att det var lämpligt att en föreningsmedlem som inte sitter i styrelsen satt ordförande.

Frågan handlar om att i första hand försöka undvika otillbörlig styrning och påverkan genom ev jävförhållanden och partsintressen.
Men också att finna en dirigent som kan leda mötet lugnt och sakligt till ett lyckligt slut.

För att uppfylla första kriteriet duger det inte att låta styrelsen föreslå någon från HSB.

För att i rimlig mån söka säkerställa att även det andra kriteriet ska kunna uppfyllas, duger det inte att sorglöst låta saken avgöras direkt på stämman, utan förberedelser.

Bästa förutsättningar för att nå dessa mål torde väl uppstå om man lägger uppgiften på valberedningens axlar.
Att förbereda ännu ett val.
Med god tid på sig, och i varje fall i princip, med rätten att arbeta utan otillbörlig påverkan av styrelsen.

Mest OK vora kanske då att skriva in detta rutinförfarande i stadgarna.

Robarb
2011-01-16, 11:27
Intressant fråga. Det står ”val av mötesordförande” på agendan. SBC förespråkar att man helst ska hyra in en extern person (mot arvode). Den externa personen bokas upp av styrelsen i så fall, inte sällan Göran Olsson, vd SBC.

Vad har stämman då för val att bestämma? Kan styrelsen ställas till svars om man arvoderar en person som stämman inte vill ha som mötesordförande? Jag föredrar faktiskt hellre att välja en styrelseledamot som är insatt i frågeställningarna om det inte finns någon lämplig närvarande medlem som vill åta sig uppdraget.

Det är rakast om frågan avgörs på stämman.

Jag har samma erfarenhet av att styrelsen anlitar Göran Olsson från SBC att fungera som stämmoordförande. Han har som riktmärke att förhindra en fri debatt på stämmorna så att inte styrelsen kan bli ifrågasatt. Ett inlägg som kritiserar styrelsen avbryts omedelbart.

Vid 2008 års föreningsstämma påtalade jag att bokslutet inte följde bestämmelserna i ÅRL samt att det dels saknades väsentlig information och dels att det förelåg ett flertal grova räknefel. Göran Olssaon snäste av mig med beskedet att styrelsen får skriva vad de vill i bokslutet hur tokigt det än kan bli. varje bokslut efter 2007 har varit behäftade med flagranta felaktigheter men som inte får påtalas.

Varje årsstämma därefter har situationen varit densamma. För vår del tror jag inte att någon medlem skulle våga att ifrågasätta styrelsens förslag till stämmoordförande.

Som sagt, vi har en fullständigt odemokratisk styrelse som helt är inriktad på att slösa bort medlemmarnas pengar.

clabbe
2011-01-16, 13:03
Vad säger föreningens revisor när du tar upp dessa brister?

Robarb
2011-02-25, 11:44
Vad säger föreningens revisor när du tar upp dessa brister?

Vår förening är av sådan storlek och balansomslutning att det krävs en auktoriserad revisor som skall granska föreningens verksamhet och ekonomi tillsammans med två förtroendevalda revisorer. (LEF kap 8 § 5).

Efter ett flertal påstötningar av mig att de bör påtala de brister i styrelsens hantering av föreningens verksamhet och ekonomi så får jag, som ni alla andra beskedet att de skall beakta mina synpunkter men kan inte besvara dem då de har "tystnadsplikt". Nu har det gått tre år med samma revisrorer och ingen bättring har skett.

Vår auktoriserade revisor som kommer från Parameter Revision AB verkar sakna all kunskap om hur ett bokslut skall vara uppställd. Denna uppfattning kommer sig av att den ekonomiska konsulten som föreningen anlitar inte kan skilja bl a på bundet och fritt eget kapital mm. Ingen som helst anpassning till ÅRL eller BFL kan skönjas och det släpper revisorerna igenom.

Förutom detta så påtalas det inte heller när styrelen fattar beslut som strider mot all den lagstiftning och föreningsstadgar som reglerar föreningens verksamhet. Man kan undra om det är värt att betala dyra arvoden till en revisor som inte begriper något om vad en ekonomisk förening är för något. som exempel kan ett beslut i strid mot LEF kap 10 § 6 2-3 st slippa igenom opåtalat av revisorerna. skrämmande:15: