handdator

Visa fullständig version : Vad betyder det som står under bilden?


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-01-11, 13:29
Måste fråga vad betyder de olika medlemstyperna som finns under våra bilder
Exempel
Yotta-medlem
Medlem
Peta-medlem
Avancerad-medlem
:14::14:

har faktiskt inte sett detta tidiagre!+

Trötter
2011-01-11, 14:04
Det är grundkunskaper från högstadiet. De olika orden som du nämner kommer från Franska och Grekiska, Vi kallar dessa för prefixer och använder dessa i b.l.a. mattematik, för att slippa skriva långa serier av siffror. Alltså enkelt uttryckt så kan man härleda dessa ord till storheter inom forumet:1:yotta Kvadriljon 1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta Triljard 1 000 000 000 000 000 000 000
exa Triljon 1 000 000 000 000 000 000
peta Biljard 1 000 000 000 000 000
tera Biljon 1 000 000 000 000
giga Miljard 1 000 000 000
mega Miljon 1 000 000
kilo Tusen 1 000
hekto Hundra 100
deka Tio 10

deci Tiondel 0,1
centi Hundradel 0,01
milli Tusendel 0,001
mikro Miljondel 0,000 001
nano Miljarddel 0,000 000 001
piko Biljonddel 0,000 000 000 001
femto Biljarddel 0,000 000 000 000 001
atto Triljondel 0,000 000 000 000 000 001
zepto Triljarddel 0,000 000 000 000 000 000 001
yokto Kvadriljondel 0,000 000 000 000 000 000 000 001