handdator

Visa fullständig version : Egenkontroller i brf


FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-01-11, 12:04
Hej

Är det någon som har erfarenhet från egenkontroller?

*Jag skulle vilja veta hur ni startade upp ert arbete i er förening.
*Har ni några bra dokument (blanketter) som ni kan tänka er att man får ta del av?

Tacksam för en återkoppling

Trötter
2011-01-11, 12:39
Jag skulle vilja börja med att redogöra för vad egenkontroll är. Denna kontroll utförs av den som utför ett avtalat uppdrag som entreprenör eller producent. Beställaren kan av entreprenören/producenten begära/kräva att denna skall utföra någon typ av kontroll som säkerställer kvalitén. Om man då skulle implementera någon typ av egenkontroll i en förening, då skulle detta enligt mig tillämpas på styrelsens arbete.

Den erfarenhet jag har på området egenkontroll, är upprättande av specifikationer för produktions optimering kopplat till kvalitetsnormer. Det skulle underlätta om du "FRÅGVIS SÖKER SVAR" precisera vad du! Menar med egenkontroll.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-01-11, 13:15
Ska försöka förklara vad det var jag var ute efter.

I vår förening har man inte gjort några egenkontroller alls sedan husen byggdes 1991.
Jag skulle vilja att man upprättade ett grunddokument först om själva fastigheten. Där alla Faktauppgifter finns som exempelvis Fastighetsbeteckning, antal huskroppar, förråd o.s.v.
Sedan skulle jag vilja göra i ordning dokument som boende skulle kunna använda sig av om de har synpunkter på exempelvis inomhusmiljön.
Ta fram rutiner hur man hanterar felanmälan och klagomål exempelvis.
Vad har styrelsen gjort med alla klagomål om att boende upplever drag i sina bostäder osv.......
Ha koll på vår ventilation och när den måste rengöras och kontrolleras .(detta skall dokumenteras)
Ha koll vad som gäller våra värmepumpar (alla LGH har egna värmepumpar) tänkte då på köldmedia. (Detta skall noteras)
Kartlägga ev. brandrisker och vad som ev. måste åtgärdas. Detta skall noteras

Listan blir lång men är viktigt tycker jag och framför allt att man har koll på sina Fastigheter och de lagkrav som finns

Robarb
2011-01-26, 22:12
Ska försöka förklara vad det var jag var ute efter.

I vår förening har man inte gjort några egenkontroller alls sedan husen byggdes 1991.
Jag skulle vilja att man upprättade ett grunddokument först om själva fastigheten. Där alla Faktauppgifter finns som exempelvis Fastighetsbeteckning, antal huskroppar, förråd o.s.v.
Sedan skulle jag vilja göra i ordning dokument som boende skulle kunna använda sig av om de har synpunkter på exempelvis inomhusmiljön.
Ta fram rutiner hur man hanterar felanmälan och klagomål exempelvis.
Vad har styrelsen gjort med alla klagomål om att boende upplever drag i sina bostäder osv.......
Ha koll på vår ventilation och när den måste rengöras och kontrolleras .(detta skall dokumenteras)
Ha koll vad som gäller våra värmepumpar (alla LGH har egna värmepumpar) tänkte då på köldmedia. (Detta skall noteras)
Kartlägga ev. brandrisker och vad som ev. måste åtgärdas. Detta skall noteras

Listan blir lång men är viktigt tycker jag och framför allt att man har koll på sina Fastigheter och de lagkrav som finns

Frågvis; Många av de uppgifter Du efterlyser i inledningen av Din specifikation bör Du kunna utläsa i den ekonomiska planen som upprättade i samband med bildandet av bostadsrättsföreningen.

Styrelsen skall årligen besikta egendomen och i samband med budgetarbetet upprätta en underhålls- och investeringsplan där det skall framgå vilka åtgärder som erfordras att utföras det närmaste året samt de närmaste fyra följande åren. Huruvida styreslen väljer att offentliggöra denna är en fråga vilken demokratisk inställning styrelsen har.

Lagen om fastighetsägaransvaret tydliggör kravet att det sker en säkerhetskontroll samtidigt med underhållsbesiktningen. Det är en grundbult i bostadsrättsföreningens syfte att tillvarata medlemamrnas ekonomiska intressen vilket innebär att styrelsen i sitt uppdrag skall vidta allt som erfordas för att fastigheten underhålls på ett kostnadseffektivt sätt samt att alla eventuella risker elimineras.

Dessutom bör det kontinuerligt ske en uppföljning av driftkostnaderna så att det inte föreligger några "ekonomiska läckage" genom att avläsa driftmedia och föra statistik över tiden för att kunan avgöra om det uppstått vattenläckage eller andra störiningar. Det gäller även uppföljning och utvärdering av eventuella entreprenader som sker inom förvaltningen av föreningen.

FRÅGVIS SÖKER SVAR
2011-01-27, 14:29
CITAT:
Frågvis; Många av de uppgifter Du efterlyser i inledningen av Din specifikation bör Du kunna utläsa i den ekonomiska planen som upprättade i samband med bildandet av bostadsrättsföreningen.

Styrelsen skall årligen besikta egendomen och i samband med budgetarbetet upprätta en underhålls- och investeringsplan där det skall framgå vilka åtgärder som erfordras att utföras det närmaste året samt de närmaste fyra följande åren. Huruvida styreslen väljer att offentliggöra denna är en fråga vilken demokratisk inställning styrelsen har.

Lagen om fastighetsägaransvaret tydliggör kravet att det sker en säkerhetskontroll samtidigt med underhållsbesiktningen. Det är en grundbult i bostadsrättsföreningens syfte att tillvarata medlemamrnas ekonomiska intressen vilket innebär att styrelsen i sitt uppdrag skall vidta allt som erfordas för att fastigheten underhålls på ett kostnadseffektivt sätt samt att alla eventuella risker elimineras.

Dessutom bör det kontinuerligt ske en uppföljning av driftkostnaderna så att det inte föreligger några "ekonomiska läckage" genom att avläsa driftmedia och föra statistik över tiden för att kunan avgöra om det uppstått vattenläckage eller andra störiningar. Det gäller även uppföljning och utvärdering av eventuella entreprenader som sker inom förvaltningen av föreningen

jag tackar för ditt utförliga svar, Tack ännu en gång:4:

Jag ska tro att jag har nog helt klart för mig vad som behövs göras men jag sitter inte ensam i vår styrelse utan får brottas med de övriga i många frågor. Men som sagt det är inte lätt när man alltid måste kämpa trots att alla är läskunniga och kan ta till sig av de lagkrav som finns. Sen har man jobbat på ett speciellt sätt kanske under många år och det har gått bra så kommer det någon ny som börjar ställa frågor och kanske rent av krav om att det åligger styrelsen en massa arbete.1:
Vad jag efterlyser är egentligen om någon har en tagit fram mallar som man skulle kunna få ta del av, helt klart att de måste anpassas efter fastigheterna det förstår jag men om inte annat att helt enkelt bara få se och utifrån det upprätta nya listor blanketter.

Robarb
2011-01-27, 21:06
Jag skulle tro att jag har nog helt klart för mig vad som behöver göras men jag sitter inte ensam i vår styrelse utan får brottas med de övriga i många frågor. Men som sagt det är inte lätt när man alltid måste kämpa trots att alla är läskunniga och kan ta till sig av de lagkrav som finns.

Frågvis; Det handlar inte enbart om att vara läskunning, man måste också ha läsförståelse för det man läser. Alla, eller åtminstone de flesta kan läsa men det är få förunnat att till fullo förstå vad det är de läser.

Att läsa en lag fullständigt erfordras att man kan ta till sig av förarbetena till lagen, lagtexten samt eventuella rättsfall.

För att få till stånd förändringar i styrelsen så är det bra om Du uttrycker tydliga yrkande som skall protokollföras. Genom att förslagen sätts på pränt och besvaras med beslut så framgår det på ett tydligt sätt att det finns klara alternativ till sedvanor. De övriga i styrelsen blir på annat sätt medvetna om att de måste tänka i nya banor.

När det gälelr mallar så finns det naturligtvis en uppsjö olika förslag då de flesta som arbetat med bostadsrättsförvaltning utarbetat sådana. Själv har jag utarbetat i samband med olika forskningsprojekt, olika mallar för fastighetsförvaltningar.