handdator

Visa fullständig version : Attestberättigade i styrelse - Attestera egna inköp


Lars Möller
2011-01-06, 22:11
Kan styrelseledamot själv attestera sina egna inköp tillsammans med en annan ledamot ?

totiki
2011-01-07, 14:56
Ja, om det står i stadgarna att styrelsen bildar firma två i förening eller motsvarande.

MikHo
2011-01-07, 18:49
Beror på hur attesträtten är formulerad.

I väldigt många föreningsstyrelser ges denna möjlighet eftersom "det är enkelt", "man har inte tänkt i de banorna"... förklaringarna är många.

Etiskt är det inte korrekt då denna möjlighet ökar till onödigt spenderande eller inköp som görs av "kompisar" i branschen istället för till billigaste peng.