handdator

Visa fullständig version : Stambyte i brf, ska styrelse eller stämma besluta ?


gosta_n
2011-01-05, 14:10
Bor i en liten förening, där enligt mitt tycke styrelsen agerar för sig.
Det var dags för stambyte, hur och på vilket sätt det skulle ske tog styrelsen själv.
Bara ett möte där vi meddelades vad som skulle gälla, och att arbetena skulle inledas om 3 dar.
Eventuella tillval skulle meddelas om 5 dagar, annars fick vi ta det styrelsen bestämt.

Bor i ett hörn högst upp.

Två träd gjorde livet drägligt sommartid, utan att meddela mig sågades de ned med resultat att det är olidligt varmt på sommaren, och den vägg som legat i skugga (och gjorde att man kunde få svalka) är solbelyst och värmer inne, samt släpper in hetluft om jag försöker vädra. Men ordföranden fick någon timma längre sol på sin balkong.

Läser att grannlägenheten är till salu, i annonsen står att man kan få köpa råvinden, vilket givetvis höjer priset.
Att man skulle sälja vår gemensamma egendom har ingen utom styrelsen kännedom om. När jag frågade om priset på vinden kunde man inte
svara, det är ordföranden som säljer.

I min enfald trodde jag att medlemmarna hade något inflytande över sin förening, men ack vad jag bedrog mig, man är bara till för att bekosta
styrelsens infall.

Är detta vanligt ?

Ersättningspolicy för medlemmar vid stambyte i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7725)

tette
2011-01-05, 15:45
SUCK, ännu ett tecken på hemska styrelser.

För allas bästa ska stambyten och större entreprenader beslutas av en stämma.
Styrelsen ska informera om att större entreprenad är på gång. Vid stambyte gärna ett år innan.
Man kan lägga in lite information om planerna på en ordinarie stämma.

Man kan skriva en motion där styrelsen får i uppdrag att förbereda ett stambyte.
Då kan medlemmar komma med förslag. Kanske det till och med finns experter på området inom föreningen som styrelsen kan ha stor nytta av.

En av anledningarna till att organisationerna HSB, Riksbyggen och SBC inte informerar eller lär ut till styrelser att en förening styrelse ska samarbeta med sina medlemmar istället för att köra över dem är att organisationerna på detta sätt får mer makt och mer uppdrag, speciellt om styrelserna är "svaga" som är så vanligt just i brf.

Stämmobeslutet kan vara att "styrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för ett stambyte".
Gärna med ett medlemsmöte inplanerat för att presentera vad man kommit fram till.
Sedan ska underlaget visas i sin helhet och beslutas av en stämma.

Man kan här lämpligtvis som styrelse gå ut med förfrågan till ett antal entreprenörer, så man har ett cirka kostnadsläge.

Efter stämmobeslut ska styrelsen slutbehandla offerterna och handla upp entreprenaden.

Det kan hända att någon medlem har en bra idé som styrelsen inte tänkt på. Det är alltid lättare att lägga till eller dra ifrån anbudet/offerterna.

Dylika styrelser som beskrivs här ska hängas ut. Annars blir det aldrig förändringar och alla "banditer" kan fortsätta envåldshärskningen över medlemmar som inte får chans att påverka sitt boende.

Trötter
2011-01-05, 16:53
Ack vilken röra.

Den situation som ni befinner er i kräver förmodligen ett rättsligt förfarande för att få rätsida på. Jag skulle rekommendera att du/ni i föreningen skriftligen informerar styrelsen vilken roll de har.

Styrelsens roll i en brf är att förvalta medlemmarnas tillgångar på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Alla förändringar av föreningens fastighet ska beslutas av medlemmarna vid stämma.

När det gäller förändringar av medlemmars bostäder ska varje enskild medlem ge sitt samtycke.

Du bör även samråda med andra medlemmar om styrelsens agerande och överväga att väcka talan mot styrelsen. I många föreningar finns det medlemmar som inte engagerar sig i hur denna boendeform fungerar och hur regelverket är upprättat. I forumet finns det mängder av exempel på styrelser och organisationer som överträder befogenheter och orsakar omotiverade kostnader och obehag för medlemmarna.

I din förening har styrelsen å det grövsta överträtt sina befogenheter. De har avverkat träd på föreningens fastighet utan ett medlemsbeslut vid stämma och styrelsen fattar egenmäktigt beslut om att byta stammar och bygga om medlemmarnas våtutrymmen. Är att beteckna som grova överträdelser enligt BRL kap 8 § 15?

Lego
2011-01-05, 21:44
"15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna."

I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

Sandlådan
2011-01-05, 21:48
Bor i en liten förening, där enligt mitt tycke styrelsen agerar för sig.
Det var dags för stambyte, hur och på vilket sätt det skulle ske tog styrelsen själv.
Bara ett möte där vi meddelades vad som skulle gälla, och att arbetena skulle inledas om 3 dar.
Eventuella tillval skulle meddelas om 5 dagar, annars fick vi ta det styrelsen bestämt.

Som jag förstår det har styrelsen redan skrivit ett avtal med en entreprenör om stambytet och då är frågan om de hade mandat att göra det eller inte.
Självklart borde det hållits en stämma först.
Har något hänt i fastigheten som gjort att ett stambyte är brådskande kan man fråga sig.

Varför har styrelsen inte informerat om stambytet tidigare?
De måste rimligtvis ha bestämt startdatum för några månader sedan.

När det gäller sk tillval och utformning av era badrum så har styrelsen ingen laglig rätt att bestämma över hur medlemmarnas badrum ska se ut: Du bestämmer själv över vilket kakel, klinker, handfat som du vill ha i ditt badrum.

Två träd gjorde livet drägligt sommartid, utan att meddela mig sågades de ned med resultat att det är olidligt varmt på sommaren, och den vägg som legat i skugga (och gjorde att man kunde få svalka) är solbelyst och värmer inne, samt släpper in hetluft om jag försöker vädra. Men ordföranden fick någon timma längre sol på sin balkong.

Varför sågades träden ner enligt styrelsen?
En solklar överträdelse av styrelsens befogenheter.

Läser att grannlägenheten är till salu, i annonsen står att man kan få köpa råvinden, vilket givetvis höjer priset.
Att man skulle sälja vår gemensamma egendom har ingen utom styrelsen kännedom om. När jag frågade om priset på vinden kunde man inte
svara, det är ordföranden som säljer.

Styrelseordföranden har inte mandat att sälja föreningens egendom.
Ännu en solklar överträdelse av befogenheterna.


I min enfald trodde jag att medlemmarna hade något inflytande över sin förening, men ack vad jag bedrog mig, man är bara till för att bekosta
styrelsens infall. Är detta vanligt?

Tyvärr är det vanligt att styrelser i bostadsrättsföreningar agerar som om de vore fastighetsägare och du hyresgäst.

gosta_n
2011-01-06, 10:46
Var kanske lite otydlig.

Stambytet hade varit uppe på årsstämman, och på följande stämma begärde styrelsen mandat att ta in en konsult för det, vilket dom fick.
Sedan fick vi inget veta förrän allt var klart, styrelsen bestämde hur standarden skulle vara och allt övrigt.

Vi övriga fick 5 dagar på oss att utforma våra badrum, vet att styrelsemedlemmar hade i god tid inköpt material till sina badrum på
utförsäljningar mm.

Elen i lägenheterna byttes, kul för mig som hade materialet inköpt och en svåger som är elektriker.

Det jag vänder mig emot är att man i en liten förening med 12 medlemmar bestämmer allt själva utan att inhämta övrigas åsikter.
1 stämma per år.

I grannföreningen har man möte varje månad, låter alla få möjlighet att delta i besluten som rör dem. Så har man där också 25% lägre avgift
trots 3 ggr så stora lån.
Avgiften hos oss har ökat ca 150% på 15 år.
Kan bero på att tidigare ordförande sa "Det här ska bli ett monument över mig som ordförande". Gillar inte att betala för det.

Sandlådan
2011-01-07, 17:07
Stambytet hade varit uppe på årsstämman, och på följande stämma begärde styrelsen mandat att ta in en konsult för det, vilket dom fick.
Sedan fick vi inget veta förrän allt var klart, styrelsen bestämde hur standarden skulle vara och allt övrigt.
Vi övriga fick 5 dagar på oss att utforma våra badrum, vet att styrelsemedlemmar hade i god tid inköpt material till sina badrum på
utförsäljningar mm.


Det verkar alltså som att styrelsen hade mandat att upphandla ett stambyte och så långt är allting alltså okej.
Dock gäller likhetsprincipen inom bostadsrättsföreningar, dvs ingen medlem får missgynnas eller gynnas. Samtliga medlemmar skulle alltså ha informerats om stambytesstarten att det givits möjlighet att planera sitt badrum, göra inköp mm.
Frågan är vad du kan göra åt saken så här i efterhand?
Om du visa att du förlorat ekonomiskt på att inte ha blivit informerad i tid så kan du kräva föreningen på pengar. Har du t ex kunnat bo kvar under byggperioden?

Elen i lägenheterna byttes, kul för mig som hade materialet inköpt och en svåger som är elektriker.

Är bytet av elinstalationer beslutat av stämman?
Varför hade du själv köpt material och varför kunde det materialet inte användas?


Det jag vänder mig emot är att man i en liten förening med 12 medlemmar bestämmer allt själva utan att inhämta övrigas åsikter.
1 stämma per år.
I grannföreningen har man möte varje månad, låter alla få möjlighet att delta i besluten som rör dem. Så har man där också 25% lägre avgift
trots 3 ggr så stora lån.
Avgiften hos oss har ökat ca 150% på 15 år.
Kan bero på att tidigare ordförande sa "Det här ska bli ett monument över mig som ordförande". Gillar inte att betala för det.

Det låter som att det är dags för dig att engagera dig i ditt eget boende, dvs ta dig in i styrelsen i stället för att passivt se på hur din förening inte sköts på det sätt som du önskar.