handdator

Visa fullständig version : Läckage i brf med skadade golv och väggar i lägenhet som följd


addam
2011-01-03, 21:20
Förra vintern föll det väldigt mycket snö... som vid ett senare tillfälle skulle komma att töa bort. Det var då mitt problem började.
Jag fick in vatten. Det kom genom taket/väggen i min lägenhet och rann ner på golvet. Detta var ju inte bra och jag var dessutom inte hemma under den tiden som det läckte in.

När jag väl kommit hem så torkade jag så gott jag kunde på golvet och väggarna och kontaktade min styrelse.
De sa att det var fler som hade problem. Jag bor högst upp och det verkar som att boende i två våningar under mig haft liknande problem. Jag insåg dock att det hade drabbat mig värst då jag bor högst upp.

Det visar sig vara en stupränna som satt igen sig med is/snö och således har vattnet inte kunnat rinna ned.
Det framgår också att taket varit felaktigt lagt och detta åtgärdades snabbt.

Jag påtalar att mina väggar och golv tagit skada och föreningen tar dit en målarfirma som tittar på det. De ägnar sig enbart åt väggarna och alla som haft fuktskada får det åtgärdat.
Men jag vill ju ha ersättning för mina golv! De var ganska nylagda och fina så det kändes ju väldigt dumt att de blir förstörda av vatten som jag inte själv spillt ut.

Först får jag indikationer på att det ska åtgärdas men det händer väldigt lite. Det är först när jag har ett annat problem och samtidigt påtalar att mina golv ännu inte är fixade som jag får höra att det inte är föreningen som ska stå för reparationerna utan jag som bostadsrättshavare som ska betala.

Det här låter inte rätt i mina öron men jag kontaktar mitt försäkringsbolag som säger att de inte kommer att täcka detta utan de tycker att min bostadsrättsförening ska betala.

På nyårsafton läcker det in igen. Denna gång läcker det dock genom fönsterkarmen och väggarna och golven klarar sig.
Jag ska påtala detta för styrelsen imorgon. Det var inte så mycket men tillräckligt för att jag skulle lägga handdukar på väl valda ställen.

Hur fungerar det här? I diskussion med min styrelse så hänvisar de till att de inte eftersatt underhållet och att det hela berodde på force majeur. De hävdade alltså att de egentligen inte skulle ha åtgärdat väggarna heller.

Jag tycker det verkar märkligt att jag ska betala skador som uppkommit i min lägenhet när det varit stopp i stupröret och felaktigt lagt tak.

Admin
2011-01-03, 23:44
Jag förstår att situationen inte är så rolig för dig, men det är svårt att hålla sig för skratt när man läser att styrelsen i din brf refererar till force majeure för att försöka slippa undan sitt ansvar.

Nu är det så att en brf inte kan hävda detta, och jag finner det högst osannolikt att du skrivit under ett avtal med bostadsrättsföreningen där föreningen friskrivit sig från sitt ansvar.
Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en avtalad prestation. Till dessa händelser brukar räknas krig, upplopp, olika slag av naturkatastrofer, exportförbud m.m. som omöjliggör för en part att fullfölja sina åtaganden.

Vi vet inte om underhållet är eftersatt, men det är irrelevant. Skadan orsakades genom det som föreningen har ansvar för. Man ska inte lita på försäkringsbolag, men i detta fall har ditt försäkringsbolag rätt.

Det är också så att under en ev. utredningsfas (vilket kanske inte behövs i detta fall) så är det ändå föreningens försäkringsbolag som ska ta kostnaderna, enligt den oskrivna regel som alla försäkringsbolag följer (dvs ska följa).

Vad säger föreningens försäkringsbolag, dvs det försäkringsbolag där föreningen har sin fastighetsförsäkring?

addam
2011-01-04, 08:53
Det är föreningens försäkringsbolag som enligt styrelsen kom med uttrycket force majeur.

Det tråkiga i mitt fall är att styrelsen inte tar mitt parti och hjälper mig genom sitt försäkringsbolag så att jag får golven fixade.

Utredningen om mina golv har jag inte varit med på så jag antar att den har uteblivit.

Jag har pratat lite med Konsument Göteborg om mitt ärende och tänkte fortsätta på det spåret.

Är det något mer jag kan göra?

Gusten
2011-01-04, 09:17
Om föreningen skött underhållet normalt, men det ändå inträffar en skada,
så får vad jag förstått var och en (eller vars och ens försäkringsbolag) bekosta reparationer inom sitt ansvarsområde.

addam
2011-01-04, 09:33
Problemet här blir väl att avgöra vad som är normalt underhåll?

I mitt fall så var det för att stupröret frusit igen och för att det låg för mycket snö på taket.
Sedan verkade det som att taket dessutom varit felaktigt lagt.

Underhållet kanske borde ha varit att ta bort snön på taket?

Att taket sedan var felaktigt installerat borde man ha tagit med firman som la taket då de kanske skulle varit ersättningsskyldiga till det?

Jag bara spekulerar just nu då jag inte känner att jag har tillräckligt med kött på benen. Ni får gärna säga för eller emot.

Har precis mailat min styrelse angående läckan som var på nyårsafton. Ska bli spännande att se vad de säger.

Admin
2011-01-04, 14:13
Det är föreningens försäkringsbolag som enligt styrelsen kom med uttrycket force majeur.
Du har där två möjliga felkällor; styrelsen och försäkringsbolaget.
Min bestämda åsikt är att en av dessa parter ljuger!

Det tråkiga i mitt fall är att styrelsen inte tar mitt parti och hjälper mig genom sitt försäkringsbolag så att jag får golven fixade.
Tyvärr alltför vanligt att styrelsen inte följer sitt uppdrag enligt lag, utan att styrelsen istället försvårar för den enskilda medlemmen i tvister.
Men att bryta mot lagen har naturligtvis sina risker för styrelsen om nu den enskilda medlemmen inte lägger sig platt och accepterar sin utsatta situation som den är.

Utredningen om mina golv har jag inte varit med på så jag antar att den har uteblivit.
Vet inte riktigt vad det blev för skador på golven, men utredningen kan inte bara utebli.

Jag har pratat lite med Konsument Göteborg om mitt ärende och tänkte fortsätta på det spåret.
Är det något mer jag kan göra?

Begär kopia från styrelsen av försäkringsbolagets (föreningens) yttrande.
Begär utdrag från styrelseprotokoll i ditt ärende.
Begär kopia av fastighetsförsäkringsavtalet och studera detta vad som täcks.
Begär medling i hyresnämnden.
Fortsätt jaga ditt eget försäkringsbolag i svar på frågor (inte i att de ska betala, men de kan hjälpa dig med tips).
Ställ krav på föreningen (till styrelsen) på ekonomisk kompensation (med den summa du anser dig berättigad till).Har du bostadsrättstillägg?
Vad står det i så fall i detta att det täcker?

Börja nysta i alla tåtar parallellt med varandra!

Om föreningen skött underhållet normalt, men det ändå inträffar en skada, så får vad jag förstått var och en (eller vars och ens försäkringsbolag) bekosta reparationer inom sitt ansvarsområde.
Fryser stuprör/hängrännor så är det föreningens ansvar, precis som ifall tak är felkonstruerat och om snö inte tagits bort från tak. Det är inget force majeur på något sätt.

Sandlådan
2011-01-04, 20:56
Har det gjorts någon besiktning/inspektion av skadorna i din lägenhet?

Eftersom det är din lägenhet ska du få ha varit med vid inspektionen.
Begär hur som helst att få protokollet från styrelsen.

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring (http://bankforsakring.konsumenternas.se/) kan hjälpa dig med information om vad som gäller i försäkringsärendet.

addam
2011-01-04, 22:29
Jag ska driva ärendet vidare tills jag får mina svar. Det kommer säkert att kosta lite på relationen till styrelsen, men det känns inte rätt att jag ska tolerera detta.

Styrelsens svar på att det läckte in på nyår blev att det var ett stuprör som spruckit.
Det känns inte som att min styrelse tänker så långsiktigt vissa gånger. Problemet hade kanske varit avhjälpt om man la värmeslingor i rännan efter förra året då vi också hade problemet... jag har tyvärr fler exempel på denna brist i långsiktighet. :(

Ayn
2011-01-05, 09:41
Jag har inte drabbats av liknande men tycker att Addams fråga är intressant och undrar vidare:
Om skadan uppkommit pga snö som inte tagits bort av bostadsrättsägaren, på balkong eller liknande, vad gäller då?

Gusten
2011-01-05, 10:01
Fryser stuprör/hängrännor så är det föreningens ansvar, precis som ifall tak är felkonstruerat och om snö inte tagits bort från tak. Det är inget force majeur på något sätt.

Om föreningen eftersatt underhållet (varit oaktsam) så kan bostadsrättshavaren ha rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.
Enbart att ha underhållsansvaret medför inte skadeståndsskyldighet.

Det är tveksamt om föreningen kan anses ha varit oaktsam pga av isbildningen i stuprör/hängrännor.
Däremot kan nog anses som oaktsamt att underlåta att åtgärda ett tak som man vet är fellagt.

addam
2011-01-05, 10:54
Om föreningen eftersatt underhållet (varit oaktsam) så kan bostadsrättshavaren ha rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.
Enbart att ha underhållsansvaret medför inte skadeståndsskyldighet.
Det är tveksamt om föreningen kan anses ha varit oaktsam pga av isbildningen i stuprör/hängrännor.
Däremot kan nog anses som oaktsamt att underlåta att åtgärda ett tak som man vet är fellagt.

Jag tycker ändå att det ingår i underhållet att se till att stuprännorna är fria. Annars skulle ju föreningen kunna strunta i att de var överfulla av löv och skräp hur länge som helst. Jag ser ingen större skillnad i att hålla fritt från löv/skräp mot att hålla fritt från snö/is. Skillnaden är väl att det är lättare att se till att det inte blir is och snö i rännorna.

Nu var det ju så dumt att även taket var knasigt, vilket stärker mitt fall gällande ersättning för golvet, men när det läckte in en andra gång på grund av att rännorna spruckit så kan man ju nästan säga att det var vårdslöst av dem att inte se till att det återupprepades. För mig skulle det nästan kunna likställas med bristande underhåll.

Gusten
2011-01-05, 11:06
Ja det är möjligt att isbildningen innebär att underhållsskyldigheten har
åsidosatts på ett sådant sätt att det föreligger skadeståndsskyldighet.
Bara att man är medveten om det krav på oaktsamhet som enligt
huvudregeln gäller för skadeståndsskyldighet.

Admin
2011-01-05, 14:18
Det är tveksamt om föreningen kan anses ha varit oaktsam pga av isbildningen i stuprör/hängrännor.
Däremot kan nog anses som oaktsamt att underlåta att åtgärda ett tak som man vet är fellagt.
Det är viktigt här att skilja på vad försäkringarna täcker och vad sedan i övrigt gäller avseende skadeståndsskyldighet. Det är inte alltid dessa överensstämmer pga av de många olika försäkringsvillkoren.
Jag kan ju omöjligen veta hur fastighetsförsäkringen ser ut i Addams brf, men jag finner det svårt att tro att den inte skulle täcka skador för bostadsrättshavare som orsakats genom det som föreningen ansvarar för.
Jag ser också en möjlighet att Addams egen försäkring, bostadsrättstillägg, kan täcka skadorna.

Just ett fellagt tak tror jag också är ett mycket tungt vägande argument, om detta kan påvisas.

Vi vet ju inte omfattningen på skadorna, så det är många parametrar vi inte känner till, men jag vill ändå hävda att sannolikehetn är mycket hög att Addam kommer att få rätt om han orkar kämpa sig igenom allt.

Men som vi konstaterat många gånger tidigare är det svårt när det är så många parter inblandade; föreningens försäkringsbolag/fastighetsförsäkring, bostadsrättshavarens försäkringsbolag/bostadsrättstillägg, bostadsrättshavare, förening/styrelse, extern hantverkare, extern hantverkares försäkringsbolag, etc.


Om skadan uppkommit pga snö som inte tagits bort av bostadsrättsägaren, på balkong eller liknande, vad gäller då?
Det är ju inte mycket vi har att gå på där, men snöskottningen på balkongen ansvarar bostadsrättshavaren själv för (har svårt att tänka mig att din brf skulle ha unika stadgar som förändrar detta förhållande).

Med andra ord så om en skada uppkommit pga att bostadsrättshavaren inte underhållit sin balkong så är sannolikheten stor att det är bostadsrättshavaren som är ansvarig.

Dock vet vi inte vad för skada som åsyftas, och det kan vara relevant också.