handdator

Visa fullständig version : Den stora revisor-bluffen i brf:ar !


Admin
2010-12-31, 13:38
En av de, enligt min mening, största bluffarna i svensk historia är anlitandet av extern revisor i HSB-brf:ar (gissar att det fungerar likadant inom Riksbyggen)!

Hur kan det vara att ingen brf motsätter sig att ha en revisor som har tillgång till allt det material som medlemmarna inte har tillgång till, men utan att en enda person utanför HSB (och knappt någon inom HSB) vet vilket uppdrag som avtalats med denna revisor???

En styrelse med det minsta ansvar i sitt uppdrag måste ställa som krav att få ta del av avtalet mellan HSB och den revisor HSB anlitat för uppdrag i brf.

schrapet
2014-04-17, 20:24
Under 90 talet reviderade KPMG ( http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/kpmg-storsta-forloraren_8989142.svd) min BRFs bokslut och även ex-förvaltaren. Trotts att föreningens ekonomi var påtagligt kärv med återkommande avgiftsbortfall så gjorde externrevisorn inte någon som helst notis om detta i revisionsberättelserna. Den var i princip en kopia av föregående års berättelse med ändrat datum.
Efter att mitt tålamod tagit slut beträffande föreningens ekonomi valde stämman in en externrevisor från annat revisionsbolag bara för att ex-förvaltaren gjort en upphandling
och hittat en billigare konkurrent. Efter första revisionen hittar externrevisorn pengar i bokföringen som motsvarade 5 % av föreningens årsavgifter. Ett förväntad minusresultat blev plötsligt positivt med råge bara för att stämman lät någon annat granska siffrorna!
Är det lämpligt att samma revisionsfirma år in och ut reviderar både förvaltaren och dess klienter?

Harald
2014-04-17, 23:36
Kan berätta en hemlighet.

I årets revision av en av mina föreningar, som jag tog över från XXX vid årsskiftet 2012, fick jag mycket beröm av revisorn då denne tyckte det såg MYCKET bra ut, särskilt med tanke på hur det så ut INNAN.

Vill inte skryta, absolut inte, men jag berättar gärna hur LITE tid och engagemang som de stora förvaltarna lägger på "sina" föreningar.

Tänk på det där ute! Antingen har styrelsen ett genuint och långsiktigt engagemang, eller så har....ingen det!

dupishk
2014-10-29, 11:02
Behöver man ha en extern revisor till sin årsredovisning eller är tillräckligt bra om styrelsen själva gör ett bra jobb? en kunnig så att säga.
Vår revisor gör ju inget annat än att skriva att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Sen undrar jag om ni ser någon intressekonflikt i att föreningens revisor även sköter revisionen för vår ordförandes företag.

clabbe
2014-10-29, 12:22
Behöver man ha en extern revisor till sin årsredovisning eller är tillräckligt bra om styrelsen själva gör ett bra jobb? en kunnig så att säga.
Vår revisor gör ju inget annat än att skriva att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Sen undrar jag om ni ser någon intressekonflikt i att föreningens revisor även sköter revisionen för vår ordförandes företag.

Ja, en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och ska ha en revisor. Det är inte lagstadgat att revisorn ska vara icke medlem i föreningen, utan kan väljas bland föreningens medlemmar. För att undvika jävsproblematik ska revisorn inte själv ingå i styrelsen eller ha en närstående som sitter i styrelsen.
Jag ser ingen principiell intressekonflikt i vad du skriver. På vad sätt menar du att det kan uppstå en intresskonflikt?

dupishk
2014-10-29, 12:40
ah inser att jag uttryckte mig lite otydligt, menar egentligen om det är så att man måste anlita en auktoriserad revisor för att sköta revisionen. Räcker det med att ha en revisor (extern eller ngn medlem) som då går igenom det jobb som styrelsen har gjort med den ekonomiska rapporten osv.

Andra frågan är rent allmänt, tänkte bara kolla om det är en ögonbrynshöjare i allmänhet. Det är en del som gått till på fel sätt genom åren och jag föreställer mig att revisorn då sett mellan fingrarna och sett mot det faktum att samma revisor även sköter revisionen för ordförandes företag så blir det lite uppseendeväckande tycker jag. Ville då bara fråga om det bara är jag eller om det ändå är lite udda.

clabbe
2014-10-29, 13:03
"Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen uppfyller mer än ett av följande villkor:
1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor."

Härovan är kraven för när brf:en ska ha en auktoriserad revisor.