handdator

Visa fullständig version : Meddelande från revisor om avgång?


Hallmat
2010-12-30, 08:51
På årsmötet 2010 verkade det som att vår revisor stannade kvar som sådan med viss tvekan. Jag har en liten misstanke om att hon tänker avgå vid nästa årsmöte.

Men visst måste det vara så att hon ska/bör meddela ev. avgång inom en viss tidsram innan årsmötet? Eller är det helt i sin ordning att hon på mötet vid punkten "val av revisor" meddelar att hon avser avgå?

clabbe
2010-12-30, 09:14
Går hennes mandattid ut vid nästa stämma så behöver hon inte göra någonting. Bollen liggger hos valberedningen som ska fråga henne om hon ställer upp för val till nästa period.

Hallmat
2010-12-30, 09:27
Föreningen har ingen valberedning och har aldrig haft någon. Vi är endast 12 medlemmar. Medlemsantalet kanske inte har med saken att göra, men någon valberedning finns i alla fall inte.

Revisorn har suttit som sådan i säkert 15-20 år. Jag antar att det bästa är alltså att fråga henne om hon vill vara kvar?

tette
2010-12-30, 09:30
"Går hennes mandattid ut vid nästa stämma så behöver hon inte göra någonting."

Ja nu är ju inte detta så lätt? Hennes mandat period går väl inte ut till stämman, som oftast hålls 4-6 månader efter kalenderåret som hon är tillsatt att revidera.

Gäller det större föreningar blir det problem (större problem, än en mindre förening) då revision bör utföras löpande.

Ponera att stämman hålls 5,5 månader in på nytt verksamhetsår. Den gamla revisorn tar sitt pick o pack o går, då skall en nyvald revisor läsa in ett halvt år. inte bra.

clabbe
2010-12-30, 13:37
Föreningen har ingen valberedning och har aldrig haft någon. Vi är endast 12 medlemmar. Medlemsantalet kanske inte har med saken att göra, men någon valberedning finns i alla fall inte.

Revisorn har suttit som sådan i säkert 15-20 år. Jag antar att det bästa är alltså att fråga henne om hon vill vara kvar?

Ja, det enda vettiga är att fråga henne om hon vill vara kvar.

clabbe
2010-12-30, 13:39
"Går hennes mandattid ut vid nästa stämma så behöver hon inte göra någonting."

Ja nu är ju inte detta så lätt? Hennes mandat period går väl inte ut till stämman, som oftast hålls 4-6 månader efter kalenderåret som hon är tillsatt att revidera.

Gäller det större föreningar blir det problem (större problem, än en mindre förening) då revision bör utföras löpande.

Ponera att stämman hålls 5,5 månader in på nytt verksamhetsår. Den gamla revisorn tar sitt pick o pack o går, då skall en nyvald revisor läsa in ett halvt år. inte bra.

När menar du att revisorns mandattid går ut?
Och en annan intressant fråga, när tillträder en nyvald revisor?

Admin
2010-12-30, 15:16
Jag tror jag förstår Tettes tankegång.
Mandattiden är från stämma till stämma för revisorerna, precis som för alla övriga förtroendevalda. Men man kan ju fråga sig vilken revisor som ansvarar för det svarta hålet, dvs tiden från redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman?

Finns det någon revisor som skriver under på vad som hänt under perioden mellan redovisningsårets slut och stämman... och hur kan en ny revisor göra detta, utan att ha haft möjlighet att kunna följa vad som hänt under denna period?

Det är lite motsvarande det problem som finns för medlemmarna som fråntas möjligheten att motionera med anledning av det som framkommer i årsredovisningen, och som de flesta styrelser hemlighåller i allra möjligaste mån så länge det går.

clabbe
2010-12-30, 15:50
Jag tror jag förstår Tettes tankegång.
Mandattiden är från stämma till stämma för revisorerna, precis som för alla övriga förtroendevalda. Men man kan ju fråga sig vilken revisor som ansvarar för det svarta hålet, dvs tiden från redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman?

Finns det någon revisor som skriver under på vad som hänt under perioden mellan redovisningsårets slut och stämman... och hur kan en ny revisor göra detta, utan att ha haft möjlighet att kunna följa vad som hänt under denna period?

Det är lite motsvarande det problem som finns för medlemmarna som fråntas möjligheten att motionera med anledning av det som framkommer i årsredovisningen, och som de flesta styrelser hemlighåller i allra möjligaste mån så länge det går.

Revisorn tillsätts ju för att revidera ett helt verksamhetsår dvs inklusive tiden från redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman. Precis som styrelsen som gör en årsredovisning som börjar vid förra redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman. Nyvald styrelse och revisor får väl kolla med föregående vid behov.
Ps: detta är ju det normala i alla ekonomiska verksamheter och det brukar vad jag vet fungera utan problem.
DS

PPS: när du skriver utan att ha haft möjlighet att kunna följa vad som hänt under denna period undrar jag verkligen hur du tänker. Styrelseprotokoll och bokföring finns ju för denna period liksom resten av året så what's the problem?
DDS

Admin
2010-12-30, 19:22
Revisorn tillsätts ju för att revidera ett helt verksamhetsår dvs inklusive tiden från redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman.
Precis som styrelsen som gör en årsredovisning som börjar vid förra redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman.
Mjae. Det finns inget specificerat vad revisorn tillsätts för vad jag känner till (mer än i allmänna ordalag, vilket bl.a. innebär att revisorn ska arbeta under hela året), men mandatperioden är från årsstämma till årsstämma (om ej avhopp sker).
Det gäller revisor såväl som styrelse och övriga förtroendevalda.

Visst kan man jämföra med styrelsen som också tillsätts ett antal månader efter redovisningsårets slut, men vi talar här om en kontrollfunktion, där det finns uppenbara brister. OBS! Den enda kontrollfunktion som finns i de ofta benhårt insynsskyddade brf:arna (vissa mer än andra).

Nyvald styrelse och revisor får väl kolla med föregående vid behov.
Förutom det faktum att inga skyldigheter till detta finns, hur ofta tror du det sker.. och att de tidigare dessutom skulle svara?
Jag skulle gissa i snitt runt noll gånger per år i Sverige (förutom i exceptionella fall, när revisorn misstänker att direkta och uppenbara lagbrott begåtts, e.dyl).

detta är ju det normala i alla ekonomiska verksamheter och det brukar vad jag vet fungera utan problem.
Visst brukar det fungera utan problem. Det har fungerat så i 100 år och vad ingen vet skadar naturligtvis oftast ingen. Tack vare att revisorn ändå i de flesta fall inte gör något (inte ens - eller ska jag säga "särskilt inte" - huvudrevisorn, mindre brf:ar frånräknade till viss del) så är det klart det inte spelar någon roll om revisorns mandatperiod är 1 år eller om den bara är 3 dagar.

när du skriver undrar jag verkligen hur du tänker. Styrelseprotokoll och bokföring finns ju för denna period liksom resten av året så what's the problem?
Jo, visste jag skulle få denna kommentar från någon när jag skrev inlägget. :1:
Jag skulle kunna skriva ett lååångt svar på detta, men nöjer mig med;
Man kan tycka att styrelseprotokoll och bokföring finns, så vad behövs mer?
Men enligt detta resonemang så räcker det att man avsätter en-tre dagar bara några veckor innan årsstämman för revisorns arbete... protokoll och bokföring finns ju även då. Alltså en mandatperiod på tre dagar för revisorn... räcker kanske?

tette
2010-12-30, 21:29
hej Clabbe, jag vet inte vad du har för erfarenhet om revision av HSB föreningar, själv har jag i alla fall 15 års erfarenhet.
Vill först nämna att om du går in och tittar när större bolag och ekonomiska föreningar har årsmöte så finner du att de flesta har årsmöten februari mars.
Medan HSB föreningarna har i maj juni, en viss skillnad i denna diskussion?

Revision a` la hsb går till så att föreningen skickar in sina ekonomipärmar i april/maj, sedan kommer de tillbaka "granskade" efter några veckor.
I 90% av ärendena har HSB gjort årsredovisningen. Alltså kollar sig själva.
Det skall till innan BoRevision skriver minsta lilla anmärkning.

I bästa fall kommer en BoRevision revisor ut till föreningen och har ett kort möte o ställer några frågor. Denne revisor reviderar kanske 100 föreningar under några veckor.
Tittar på lite siffror och har gjort sitt jobb.

Den föreningsvalda (den som bor i föreningen) har några kortare kontakter medBoRevision och som jag tror inte mycket att tillägga till "experternas utlåtande"?
Visst finns det några duktiga internrevisorer, men de är sällsynta.

Om hsbföreningarna skulle ha sammakontroll som ett AB, skulle det bli "anmärkningar" i minst 50% av alla föreningar. Detta grundar jag på att i många föreningar skrivs det urdåliga beslutsprotokoll, samt att inga Borevisor sitter och kollar beslut med utfall.

Avslutarmed ett exempel-
Styrelseprotokollet säger att företag xx får i uppdrag att renovera garaget på nisses gata anbudet är 100 000kr. (redan här är detta tydligare än många beslut.

Kostnaden visar sig bli dubbelt så dyrt, tror ni någon revisor har synpunkter på detta?

clabbe
2010-12-31, 10:50
Tack för informationen om hur det går till enligt din erfarenhet.

Jag är fortfarande intresserad av din åsikt om när revisorns mandattid går ut, och när tillträder en nyvald revisor?

tette
2010-12-31, 11:13
Ja, när en revisortillträder och upphör i brf ärnog inte så lätt att säga, jag skall forska lite och återkomma.

Mengör gärna enjämförelse med ABlagen så kanske du förstår att revision i brf är av Riksbyggen o HSB framtaget för att gynna deras verksamhet till 100%. Inte som sig bör vara något för medlemmarna.

4 år, en revisor som skall avsluta måste meddela detta etc.

AB kan ha en balansomslutning på 100 000 upp till muljarder.
Så störa föreningar som det sistnämnda finns inte men några föreningar i brf har balansomslutningar per år på 100 miljoner.

http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_foretagsformer_ab_revisor.htm

clabbe
2010-12-31, 12:52
Jag håller inte med om din slutsats. Förklara gärna hur en jämförelse med kraven på en revisor i ett AB leder till att revision i en brf gynnar Riksbyggen och HSB.

Om du läser det material du själv länkar till ser du att det bara är vid förtida avgång som en revisor i ett AB ska meddela detta.

Ja ett AB kan ha en varierande balansomslutning. I mindre AB t.ex. är det inte längre ett krav på revisor. Hur är det i ekonomiska föreningar?

tette
2010-12-31, 13:03
Clabbe skriver
"Om du läser det material du själv länkar till ser du att det bara är vid förtida avgång som en revisor i ett AB ska meddela detta. "

Du säger att en revisor är vald från stämma till stämma.
Om nu denna revisor skall avgå på stämman i maj, måste han väl då i januari meddela att han skall avgå?

Admin
2010-12-31, 13:30
Jag tror inte Clabbe velat avslöja sin personliga åsikt om när revisorns mandatperiod gäller, utan det var jag som kallt konstaterade att lekmannarevisorn är vald från stämma till stämma (med de nackdelar som följer av detta).
Huvudrevisorns uppdrag gäller från den dag han anlitas till den dag han kickas eller själv avgår... om inte avtalet med honom säger något annat.

Not. Vi måste alla försöka hålla oss till trådägarens första inlägg i denna tråd, och inte glida ut för mycket (då måste det bli en ny tråd).

clabbe
2010-12-31, 13:59
Clabbe skriver
"Om du läser det material du själv länkar till ser du att det bara är vid förtida avgång som en revisor i ett AB ska meddela detta. "

Du säger att en revisor är vald från stämma till stämma.
Om nu denna revisor skall avgå på stämman i maj, måste han väl då i januari meddela att han skall avgå?

Min åsikt (som kanske inte skrivits i klartext) är att revisorn väljs på den tid som stämman bestämmer. Vanligtvis på en ordinarie stämma tills nästa ordinarie stämma ett år senare med huvuduppgift att revidera samma verksamhetsår som stämman han/hon väljs på sker.
Stämman kan naturligtvis välja att ha en annan mandatperiod, 4 år till exempel.

Det är fel synsätt att säga att revisorn ska avisera sin avgång. Revisorn är ju inte vald längre tid än tills en stämma så avgången sker "naturligt". Man måste se det ur andra hållet dvs valberedningen ska tillfråga revisorn om revisorn ställer upp för en ny period. Precis som styrelseledamöter. Ingen sitter för evigt :-)

clabbe
2010-12-31, 14:03
Huvudrevisorns uppdrag gäller från den dag han anlitas till den dag han kickas eller själv avgår... om inte avtalet med honom säger något annat.
.

Menar du att huvudrevisorn inte väljs av stämman på en viss tid?
I min förening väljer vi både en internrevisor och en extern revisor på ett år i taget.

Admin
2010-12-31, 14:10
Håller med Clabbe i detta.
Sedan får man naturligtvis se till alla parametrar i varje enskilt fall. Finns det t.ex. inte en valberedning så befinner sig föreningen i en svårare sits.

Man kan fråga sig vem den som vill hoppa av vid nästa stämma ska "avisera" sin avgång till om det inte finns en valberedning.

Om det finns en valbredningen, men denna inte sköter sitt uppdrag och frågar de förtroendevalda om de vill fortsätta efter stämman (oavsett om mandatperioden går ut eller ej) så är det min personliga åsikt att den som vill hoppa av visar respekt mot föreningen och tar saken i egna händer och informerar valberedningen om att denne inte har för avsikt att fortsätta.

Etc, etc. Det finns många olika parametrar här.

Admin
2010-12-31, 14:13
Menar du att huvudrevisorn inte väljs av stämman på en viss tid?
I min förening väljer vi både en internrevisor och en extern revisor på ett år i taget.
Ja, det fungerar olika i;
- HSB- och Riksbyggen brf:ar
jämfört med;
- SBC och privata brf:ar.

Inom HSB (och Riksbyggen) så tvingar bostadsorganisationen på brf:en en extern revisor, utan att föreningen (varken styrelse eller övriga medlemmar) känner till en enda sak om denna externa revisor. Avtalet mellan HSB (Riksbyggen) och revisorn i brf:en är klassat som hemligstämplat, och HSB (Riksbyggen) lämnar aldrig ut någon info om avtal med revisor, eller vad revisorns uppdrag är, eller vilka villkor som finns i avtalet med revisorn.

Inom HSB (och Riksbyggen?) sker inget val av den externa revisorn. Brf:en har (på papperet) inget att säga till om utan brf:en är livegen.

tette
2011-01-05, 11:16
Admin i skrev i detta ämne

"Mandattiden är från stämma till stämma för revisorerna, precis som för alla övriga förtroendevalda. Men man kan ju fråga sig vilken revisor som ansvarar för det svarta hålet, dvs tiden från redovisningsperiodens slut och fram till valet på stämman?"

På denna stämma som följer efter kan en styrelseledamot inte väljas som revisor.

Men kan revisorn som tydligen är vald enligt detta fram till stämman övergå från revisor till styrelsledmot?

tette
2011-01-05, 11:29
http://www.vaduren.se/?rID=1085

Motioner det enda sättet en boende kan påverka sin rätt i bostadsrätt-
Men oftast handlar det om ett spel för galleriet.?

I Brf Väduren 901 lägenheter är det sällan styrelsen som besvarar "styrelsens förslag" utan man anlitar utomstående jurister för stora pengar.

Ofta samma jurister som sedan sitter ordförande på stämmorna och håller styrelsen "säkra" mot frågande medlemmar.

Jag skall härbörja med ett exempel (där jag iochförsig inte tror att någon jurist hjälpt styrelsen att besvara motionen).

Se ovan årsredovisningsmaterial:

Motion från medlem som jag tolkar det som huvudfråga hur föreningar tar in anbud och fattar beslut vid större entreprenader.
De 2 som hon nämner var tillsammans på nästan 20 miljoner.

Huvudsvaret som upprepas i styrelsens förslag verkar bli att ormar och rättor trivs bra på vindar.

Jag har menat det men inte sagt det tidigare att här verkar alla inte ha sina "hästar hemma".

Detta är inget särexempel, av 100 motioner har i alla fall hälften svarats av styrelsen med "goddag yxskaft" Kommer mer.