handdator

Visa fullständig version : Hjälp med tidsschema inför årsstämma


malarne
2010-12-29, 07:44
Eftersom vi är en ny förening så behöver vi ha lite hjälp med tidsschemat inför årsstämman.

T.ex planerar vi att ha stämman i vecka 19 i maj.
Kallelsen skall ut 2-4 veckor innan, då hamnar vi i vecka 15.
Innan dess så skall medlemmarna få en uppmaning att lämna in motioner till stämman och, antar jag, styrelsen fått en chans att diskutera och ta fram eventuellt underlag för att ta upp motionen på stämman.
Om vi tänker att styrelsen skall ha ca. 4 veckor att ta fram ev. underlag så hamnar vi i vecka 11.
Räcker det att skicka ut uppmaningen att lämna in motioner vecka 9 så att medlemmarna har 2 veckor på sig att lämna in motioner?

När motionerna bifogas kallelsen till årsstämman. Skall dom då vara kompletterade med styrelsens svar eller rekommendation eller är det nåt som lämnas på stämman och förs in i protokollet?

tette
2010-12-29, 09:13
Säger inte era stadgar när o hur ni skall hålla stämma.

Annars gäller lagen:
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19910614.htm

Kapitel 7.

Ge medlemmarna möjlighet att skriva motioner. Om inte reglerat informera om det och sista motionsdag snarast.

malarne
2010-12-29, 10:28
När vi skall hålla stämma står i stadgarna och det var inte det frågan gällde, utan det som skall göras innan.

tette
2010-12-29, 11:32
Moionstiden för medlemmarna skall också vara reglerad i stadgar, liksom kallelseutskick, när revisionen skall vara klar etc.

malarne
2010-12-29, 12:13
Moionstiden för medlemmarna skall också vara reglerad i stadgar, liksom kallelseutskick, när revisionen skall vara klar etc.

Har kollat http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?u...g/19910614.htm som du nämnde men hittar inget om motioner där.

Jag var inte ute efter vad eventuella lagar säger. Jag vill veta HUR ni andra hanterar det IRL med sunt förnuft.

Sandlådan
2010-12-29, 14:18
Jag var inte ute efter vad eventuella lagar säger. Jag vill veta HUR ni andra hanterar det IRL med sunt förnuft.

Jag föreslår att du läser igenom BrL noggrant eftersom svaren på dina frågor återfinns i lagtexten. Din uttalade inställning om att du inte är "efter vad eventuella lagar säger" är farlig för din bostadsrättsförening eftersom ni måste följa lagstiftningen, i det här fallet Bostadsrättslagen, BrL.

Det finns även litteratur i ämnet som jag varmt rekommenderar.

Admin
2010-12-29, 14:29
Ja, som Sandlådan säger här måste man utgå från regelverket först, och sedan kan man se vilka avvikelser man kan göra utifrån detta som är inom lagens ramar.

Innan dess så skall medlemmarna få en uppmaning att lämna in motioner till stämman och, antar jag, styrelsen fått en chans att diskutera och ta fram eventuellt underlag för att ta upp motionen på stämman.
Ja, det vore definitivt bra!

Om vi tänker att styrelsen skall ha ca. 4 veckor att ta fram ev. underlag så hamnar vi i vecka 11.
Räcker det att skicka ut uppmaningen att lämna in motioner vecka 9 så att medlemmarna har 2 veckor på sig att lämna in motioner?
På två veckor hinner inte många (om ens någon) skriva motioner.
Minst 1 månad innan stämman bör motionerna vara inlämnade, och en information om att det är motionsdags (tillsammans med sista datum för inlämning) bör gå ut tre månader innan stämman.

När motionerna bifogas kallelsen till årsstämman. Skall dom då vara kompletterade med styrelsens svar eller rekommendation eller är det nåt som lämnas på stämman och förs in i protokollet?
Ja, kanske inte så sannolikt att det kommer in någon motion till er, men om så sker ska motioner bifogas kallelse & årsredovisning tillsammans med styrelsens synpunkter och förslag till motionärens yrkande (avslag eller bifall).
I protokollet förs sedan stämmans beslut in.

Se även bl.a. mitt förslag till stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) om allt som rör motioner.
Samt; förslag till planering av styrelsearbetet (http://hotpot.se/Pdf/hsb-planering-styrelsearbete.pdf).

MikHo
2010-12-31, 22:14
I vår förening fungerar det så här:

motioner lämnas in senast en (1 månad) efter avslutat bokföringsår. I realiteten så är sista inlämningsdagen sista januari.

Kallelsen brukar innehålla rubrikerna till motionerna och sedan kommer motioner inklusive styrelsens svar i årsredovisningen.

Det finns ett litet "kryphål" i och med att det i stadgarna står att årsredovisningen endast behöver vara tillgänglig för medlemmarna 1 vecka innan stämman. Vilket är lite tråkigt de år detta har inträffat då det kan vara svårt att sätta sig in i ämnet som det motioneras om.